bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 28.07.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Projekty realizowane ze środków publicznych

rok 2005:

1. Umowa z 8 września 2005 roku o numerze 177 zawarta z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu pt. "Stworzenie modelu Lokalnej Grupy Obywatelskiej podejmującej efektywne działania na rzecz dobrych rządów lokalnych" na kwotę 55 150,00 złotych z budżetu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

2. Umowa z 21 września 2005 o numerze 05/GCS/05-0039 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację wizyty przygotowawczej w ramach Akcji Grundtvig 2 na kwotę 827,00 EURO z budżetu programu Wspólnoty Europejskiej Socrates

rok 2006

1. Umowa z 25 września 2006 roku o numerze 463 zawarta z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu pt. "Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej" na kwotę 95 411,25 złotych z budżetu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

2. Umowa z 25 września 2006 roku o numerze 481 zawarta z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu pt. "Lokalne Grupy Obywatelskie - wspólnoty na rzecz przejrzystości" na kwotę 159 142,50 złotych z budżetu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

  • Sprawozdanie z realizacji projektu

3. Umowa z 12 października 2006 o numerze 06/GR2/06-0020/P1 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Austostrady do społeczności" w ramach Akcji Gruntdtvig 2 na kwotę 9 000,00 EURO z budżetu programu Wspólnoty Europejskiej Socrates

  • Sprawozdanie z realizacji projektu

4. Umowa z 13 listopada 2006 o numerze 06/GR3/06-0133 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na sfinansowanie wyjazdu zagranicznego w ramach Akcji Gruntdtvig 3 na kwotę 1 500,00 EURO z budżetu programu Wspólnoty Europejskiej Socrates

  • Sprawozdanie z realizacji projektu

5. Umowa z 20 listopada 2006 o numerze 06/GR3/06-0134 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na sfinansowanie wyjazdu zagranicznego w ramach Akcji Gruntdtvig 3 na kwotę 1 500,00 EURO z budżetu programu Wspólnoty Europejskiej Socrates

  • Sprawozdanie z realizacji projektu

6. Umowa z 15 grudnia 2006 o numerze 8207/JFK/PPt- DV/2006-TF2004/016-829.01.02.02/rm/44 zawarta z Fundacją Fundusz Współpracy na realizację projektu pt. "Laboratorium Monitoringu Budżetu" na kwotę 25 561,60 EURO z budżetu programu Środki Przejściowe 2004

  • Sprawozdanie z realizacji projektu

7. Umowa z 15 grunia 2006 o numerze 8210/JFK/PPt-DV/2006-TF2004/016-829.01/02.02/rm/45 zawarta z Fundacją Fundusz Współpracy na realizację projektu pt. "Szkoła Inicjatyw Strażniczych" na kwotę 24 428,80 EURO z budżetu programu Środki Przejściowe 2004

  • Sprawozdanie z realizacji projektu

rok 2007

1.Umowa z 20 lipca 2007 o numerze 155 (numer rej. FIO 2796) zawarta z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu pt. "Nasz budżet, naszym głosem" na kwotę 45 000,00 złotych z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

2. Umowa z 11 listopada 2006 o numerze 07/GR-LP/07-0181/P2 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Austostrady do społeczności" w ramach Akcji Gruntdtvig 2 na kwotę 9 000,00 EURO z budżetu programu Wspólnoty Europejskiej "Uczenie się przez całe życie"

3. Umowa z 14 grudnia 2007 o numerze 10040/JFK/PPt-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/356 zawarta z Fundacją Fundusz Współpracy na realizację projektu pt. "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy Bez Tajemnic" na kwotę 49 383,30 EURO z budżetu programu Środki Przejściowe 2005

4. Umowa z 14 grudnia 2007 o numerze 9906/JFK/PPt-DG/2007-TF2005/017-488.05.01.03/ak/26 zawarta z Fundacją Fundusz Współpracy na realizację projektu pt. "Jawność przeciw korupcji. Rozwój Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej" na kwotę 50 000,00 EURO z budżetu programu Środki Przejściowe 2005

5. Umowa z 17 grudnia 2007 o numerze 9683/FOP07/I/MA/230 zawarta z Fundacją Fundusz Współpracy na realizację projektu pt. "Szkoła Inicjatyw Strażniczych" na kwotę 187 235,00 złotych z budżetu Fnduszu Organizacji Pozarządowych w ramach komponentu "Demokracja i społeczeństwo obywatelskie"

rok 2008

1. Umowa z 10 października 2008 o numerze 10801/FOP08/3/MA/2173 zawarta z Fundacją Fundusz Współpracy na realizację projektu pt. "Organizacje strażnicze - budowanie zaplecza merytorycznego" na kwotę 174 135,00 złotych z budżetu Funduszu Organizacji Pozarządowych w ramach komponentu "Demokracja i społeczeństwo obywatelskie"


2. Umowa z 2 czerwca 2008 o numerze PZ/25/2008/31 zawarta z Ministrem Spraw Zagranicznych na realizację projektu "Wspieranie środowiska pozarządowych organizacji strażniczych w Ukrainie" na kwotę 224 380,00 złotych z budżetu programu Pomoc Zagraniczna 2008.

rok 2009

1. Umowa z 16 czerwca 2009 o numerze 184/ PZ/2009/62 zawarta z Ministrem Spraw Zagranicznych na realizację projektu pt. "Samorząd pod obywatelską lupą. Wspieranie reformy samorządu w Ukrainie poprzez lokalne działania kontroli obywatelskiej " na kwotę 262 885,00 złotych z budżetu programu Polska Pomoc 2009.

Umowa

2. Umowa z 14 sierpnia 2009 o numerze 2009-1-RO1-GRU06-03016 4 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pt. "ECON - Europejska Sieć Organizatorów Społecznościowych" na kwotę 18 000 euro, z budżetu programu "Uczenie się przez całe życie" - Projekty Partnerskie Grundtviga

Umowa

3. Umowa z 29 września 2009 i numerze FOP09/5/MA/3741 zawarta z Fundacją Fundusz Współpracy na realizację projektu pt. "Na straży prawa do informacji" na kwotę 201 798 złotych z budżetu programu Fundusz dla Organizacji Pozarządowych.

Umowa

4. Umowa z 28 października 2009 o numerze 2009-1-IE1-GRU06-00714 2 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pt. "Europejskie Puzzle II" na kwotę 12 000 euro, z budżetu programu "Uczenie się przez całe życie" - Projekty Partnerskie Grundtviga.

Umowa

5. Umowa z 12 listopada 2009 o numerze 43A/P/4K/2009 zawarta z Polskim Związkiem Głuchych na realizację zadania polegającego na wsparciu osób niesłyszących na rynku pracy.

Umowa

rok 2010

Umowa z 14 grudnia 2010 na realizację warsztatu Grundtviga podpisana z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Okres realizacji umowy: 01.09.2010 – 09.04.2011. Finansowanie: Program Uczenie się przez całe życie.

Umowa

Rozliczenie

rok 2011

Stowarzyszenie nie prowadziło działalności statutowej przy wsparciu finansowym ze środków publicznych

rok 2012

Stowarzyszenie nie prowadziło działalności statutowej przy wsparciu finansowym ze środków publicznych

rok 2013

Umowa z 26 lipca 2013 na realizację projektu. „Mocna straż – wzmocnienie działań kontrolnych organizacji, grup nieformalnych i obywateli/ek” Okres realizacji projektu od 01.06.2013 roku do 30.09.2014 roku. Finansowanie: Szwajcarski Program Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

1. Umowa na realizację projektu

2. Rozliczenie finansowe cząstkowe

- excel NR 1, NR 2, NR 3, NR 4, NR 5 oraz rozliczenie końcowe

- pdf NR 1, NR 2, NR 3, NR 4, NR 5 oraz rozliczenie końcowe

3. Rozliczenie merytoryczne cząstkowe

- word NR 1, NR 2, NR3, NR 4NR 5 oraz rozliczenie końcowe

- otwarty edytor tekstu NR 1, NR 2, NR 3, NR 4, NR 5 oraz rozliczenie końcowe

4. Osoby realizujące zadania projektowe

Umowa z 26 marca 2013 roku na realizację projektu "System Analizy Orzeczeń Sądowych". Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

1. Umowa partnerów

2. Budżet - excel, otwarty arkusz kalkulacyjny

3. Rozliczenie -  excel, otwarty arkusz kalkulacyjny (Działanie 1); Rozliczenie merytoryczne  - skan(całość)

4. Wniosek o płatność - excel, otwarty arkusz kalkulacyjny, pdf 1, pdf 2, pdf 3

5. Rozliczenie finansowe (skany) - spis rachunków, formularz finansowy

Rok 2014 

Umowa z 10 pażdziernika 2014 roku na realizację projektu "Angażowanie ludzi do działania na rzecz jawności". Finansowanie Fundacja im. Heinricha Bölla z bezzwrotnej dotacji od Ministerstwa Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Umowa w języku angielskim i polskim wraz z załącznikami.

Rozliczenie i raport finansowy (excel, otwarty arkusz kalkulacyjny)

Rok 2015

Umowa z 29 stycznia 2015 roku na realizację projektu "Społeczny monitoring konfliktu interesów". Finansowanie: Komisja Europejska.

1. Umowa z Fundacją im. Stefana Batorego, która przekazała dotację.

2. Rozliczenie finansowe - excel, otwarty arkusz kalkulacyjny, pdf

3. Rozliczenie merytoryczne - word, otwarty plik tekstowy, pdf

Umowa z 21 maja 2015 roku na realizację projektu "Rzeczniczki i Rzecznicy jawności". Finansowanie Fundacja im. Heinricha Bölla z bezzwrotnej dotacji od Ministerstwa Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Umowa w języku polskim i umowa w języku angielskim (obowiązująca wersja)

Załącznik - wniosek - PL

Załącznik - wniosek - ANG

Załącznik - budżet - PL

Załącznik - budżet - ENG

Rozliczenie finansowe

Rozliczenie merytoryczne

Rok 2016

1.

Umowa z 15 czerwca 2016 roku na realizację projektu "Prawnicy i prawniczki na rzecz jawności. Angażowanie studentek i studentów prawa w działania na rzecz jawności". Finansowanie Fundacja im. Heinricha Bölla z bezzwrotnej dotacji od Ministerstwa Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Umowa w jezyku polskim i umowa w języku angielskim (obowiązująca wersja)

Załącznik - wniosek - PL

Rozliczenie finansowe

Rozliczenie merytoryczne

Zrealizowany budżet - excel, pdf

2.

Umowa pożyczki pieniężnej z 22 lipca 2016 roku na sfinansowanie kosztów związanych z rozwojem działalności gospodarczej. Finansowanie - Towarzystwo Inwestycji Społeczno- Ekonomicznych Spółka Akcyjna, częściwo ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa

3.

Partner w projekcie Visegrad Initiative for Transparent Municipal-Owned Enterprises finansowanym w ramach Visegrad Grants program. Kwota zamówienia 3 171,00 EUR. Lider projektu: Oživení.

Zamówienie

Zrealizowany budżet - excel, pdf

2017

1.

Partner w projekcie “Streaming VIsegrad valueS – under-represented topics of civil society of civil society in V4 into on-line media feed” finansowanym w ramach Visegrad Grants program. Kwota umowy 2 489,53 EUR. Lider projektu: Transparency International Czechy.

Umowa

Zrealizowany budżet - excel, pdf

2.

Partner w projekcie "REinforcing direct democracy in BElarus by transferring the good practice from V4 countries" finansowanym w ramach Visegrad Grants program.

Kwota umowa 10 700,11 EUR. Lider projektu: Transparency International Czechy.

Umowa

Spis wydatków

3.

Umowa pożyczki pieniężnej z 21 kwietnia 2017 nr 23/POWER/1/2017 na sfinansowanie rozwoju działalności statutowej stowarzyszenia w II kwartale 2017 roku. Finansowanie - Towarzystwo Inwestycji Społeczno- Ekonomicznych Spółka Akcyjna, ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Kwota 90 000 PLN.

4.

Umowa pożyczki pieniężnej z 21 kwietnia 2017 nr 25/POWER/1/2017 na sfinansowanie rozwoju działalności statutowej stowarzyszenia w III kwartale 2017 roku. Finansowanie - Towarzystwo Inwestycji Społeczno- Ekonomicznych Spółka Akcyjna, ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Kwota 62 500 PLN.Opublikował: Katarzyna Batko-Tołuć
Publikacja dnia: 28.07.2019
Podpisał: Szymon Osowski
Dokument z dnia: 19.05.2013
Dokument oglądany razy: 6 971