bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Projekty realizowane ze środków publicznych

rok 2005:

1. Umowa z 8 września 2005 roku o numerze 177 zawarta z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu pt. "Stworzenie modelu Lokalnej Grupy Obywatelskiej podejmującej efektywne działania na rzecz dobrych rządów lokalnych" na kwotę 55 150,00 złotych z budżetu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

2. Umowa z 21 września 2005 o numerze 05/GCS/05-0039 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację wizyty przygotowawczej w ramach Akcji Grundtvig 2 na kwotę 827,00 EURO z budżetu programu Wspólnoty Europejskiej Socrates

rok 2006

1. Umowa z 25 września 2006 roku o numerze 463 zawarta z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu pt. "Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej" na kwotę 95 411,25 złotych z budżetu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

2. Umowa z 25 września 2006 roku o numerze 481 zawarta z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu pt. "Lokalne Grupy Obywatelskie - wspólnoty na rzecz przejrzystości" na kwotę 159 142,50 złotych z budżetu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

3. Umowa z 12 października 2006 o numerze 06/GR2/06-0020/P1 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Austostrady do społeczności" w ramach Akcji Gruntdtvig 2 na kwotę 9 000,00 EURO z budżetu programu Wspólnoty Europejskiej Socrates

4. Umowa z 13 listopada 2006 o numerze 06/GR3/06-0133 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na sfinansowanie wyjazdu zagranicznego w ramach Akcji Gruntdtvig 3 na kwotę 1 500,00 EURO z budżetu programu Wspólnoty Europejskiej Socrates

5. Umowa z 20 listopada 2006 o numerze 06/GR3/06-0134 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na sfinansowanie wyjazdu zagranicznego w ramach Akcji Gruntdtvig 3 na kwotę 1 500,00 EURO z budżetu programu Wspólnoty Europejskiej Socrates

6. Umowa z 15 grudnia 2006 o numerze 8207/JFK/PPt- DV/2006-TF2004/016-829.01.02.02/rm/44 zawarta z Fundacją Fundusz Współpracy na realizację projektu pt. "Laboratorium Monitoringu Budżetu" na kwotę 25 561,60 EURO z budżetu programu Środki Przejściowe 2004

7. Umowa z 15 grunia 2006 o numerze 8210/JFK/PPt-DV/2006-TF2004/016-829.01/02.02/rm/45 zawarta z Fundacją Fundusz Współpracy na realizację projektu pt. "Szkoła Inicjatyw Strażniczych" na kwotę 24 428,80 EURO z budżetu programu Środki Przejściowe 2004

rok 2007

1.Umowa z 20 lipca 2007 o numerze 155 (numer rej. FIO 2796) zawarta z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu pt. "Nasz budżet, naszym głosem" na kwotę 45 000,00 złotych z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

2. Umowa z 14 grudnia 2007 o numerze 10040/JFK/PPt-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/356 zawarta z Fundacją Fundusz Współpracy na realizację projektu pt. "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy Bez Tajemnic" na kwotę 49 383,30 EURO z budżetu programu Środki Przejściowe 2005

3. Umowa z 14 grudnia 2007 o numerze 9906/JFK/PPt-DG/2007-TF2005/017-488.05.01.03/ak/26 zawarta z Fundacją Fundusz Współpracy na realizację projektu pt. "Jawność przeciw korupcji. Rozwój Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej" na kwotę 50 000,00 EURO z budżetu programu Środki Przejściowe 2005

4. Umowa z 17 grudnia 2007 o numerze 9683/FOP07/I/MA/230 zawarta z Fundacją Fundusz Współpracy na realizację projektu pt. "Szkoła Inicjatyw Strażniczych" na kwotę 187 235,00 złotych z budżetu Fnduszu Organizacji Pozarządowych w ramach komponentu "Demokracja i społeczeństwo obywatelskie"

rok 2008

1. Umowa z 10 października 2008 o numerze 10801/FOP08/3/MA/2173 zawarta z Fundacją Fundusz Współpracy na realizację projektu pt. "Organizacje strażnicze - budowanie zaplecza merytorycznego" na kwotę 174 135,00 złotych z budżetu Funduszu Organizacji Pozarządowych w ramach komponentu "Demokracja i społeczeństwo obywatelskie"

2. Umowa z 2 czerwca 2008 o numerze PZ/25/2008/31 zawarta z Ministrem Spraw Zagranicznych na realizację projektu "Wspieranie środowiska pozarządowych organizacji strażniczych w Ukrainie" na kwotę 224 380,00 złotych z budżetu programu Pomoc Zagraniczna 2008.

rok 2009

1. Umowa z 16 czerwca 2009 o numerze 184/ PZ/2009/62 zawarta z Ministrem Spraw Zagranicznych na realizację projektu pt. "Samorząd pod obywatelską lupą. Wspieranie reformy samorządu w Ukrainie poprzez lokalne działania kontroli obywatelskiej " na kwotę 262 885,00 złotych z budżetu programu Polska Pomoc 2009.

2. Umowa z 14 sierpnia 2009 o numerze 2009-1-RO1-GRU06-03016 4 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pt. "ECON - Europejska Sieć Organizatorów Społecznościowych" na kwotę 18 000 euro, z budżetu programu "Uczenie się przez całe życie" - Projekty Partnerskie Grundtviga

3. Umowa z 29 września 2009 i numerze FOP09/5/MA/3741 zawarta z Fundacją Fundusz Współpracy na realizację projektu pt. "Na straży prawa do informacji" na kwotę 201 798 złotych z budżetu programu Fundusz dla Organizacji Pozarządowych.

4. Umowa z 28 października 2009 o numerze 2009-1-IE1-GRU06-00714 2 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pt. "Europejskie Puzzle II" na kwotę 12 000 euro, z budżetu programu "Uczenie się przez całe życie" - Projekty Partnerskie Grundtviga.

rok 2010

Umowa z 14 grudnia 2010 na realizację warsztatu Grundtviga podpisana z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Okres realizacji umowy: 01.09.2010 – 09.04.2011. Finansowanie: Program Uczenie się przez całe życie.

Umowa

Rozliczenie

rok 2011

Stowarzyszenie nie podpisywało umów z instytucjami publicznymi

rok 2012

Stowarzyszenie nie podpisywało umów z instytucjami publicznymi

rok 2013

Umowa z 26 lipca 2013 na realizację projektu. „Mocna straż – wzmocnienie działań kontrolnych organizacji, grup nieformalnych i obywateli/ek” Okres realizacji projektu od 01.06.2013 roku do 30.09.2014 roku. Finansowanie: Szwajcarski Program Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

1. Umowa na realizację projektu

2. Rozliczenie finansowe cząstkowe

- excel NR 1, NR 2, NR 3, NR 4, NR 5 oraz rozliczenie końcowe

- pdf NR 1, NR 2, NR 3, NR 4, NR 5 oraz rozliczenie końcowe

3. Rozliczenie merytoryczne cząstkowe

- word NR 1, NR 2, NR3, NR 4NR 5 oraz rozliczenie końcowe

- otwarty edytor tekstu NR 1, NR 2, NR 3, NR 4, NR 5 oraz rozliczenie końcowe

4. Osoby realizujące zadania projektowe

Umowa z 26 marca 2013 roku na realizację projektu "System Analizy Orzeczeń Sądowych". Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

1. Umowa partnerów

2. Budżet - excel, otwarty arkusz kalkulacyjny

3. Rozliczenie -  excel, otwarty arkusz kalkulacyjny (Działanie 1); Rozliczenie merytoryczne  - skan(całość)

4. Wniosek o płatność - excel, otwarty arkusz kalkulacyjny, pdf 1, pdf 2, pdf 3

5. Rozliczenie finansowe (skany) - spis rachunków, formularz finansowy

Rok 2014 

Umowa z 10 pażdziernika 2014 roku na realizację projektu "Angażowanie ludzi do działania na rzecz jawności". Finansowanie Fundacja im. Heinricha Bölla z bezzwrotnej dotacji od Ministerstwa Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Umowa w języku angielskim i polskim wraz z załącznikami.

Rozliczenie i raport finansowy (excel, otwarty arkusz kalkulacyjny)

Rok 2015

Umowa z 29 stycznia 2015 roku na realizację projektu "Społeczny monitoring konfliktu interesów". Finansowanie: Komisja Europejska.

1. Umowa z Fundacją im. Stefana Batorego, która przekazała dotację.

2. Rozliczenie finansowe - excel, otwarty arkusz kalkulacyjny, pdf

3. Rozliczenie merytoryczne - word, otwarty plik tekstowy, pdf

Umowa z 21 maja 2015 roku na realizację projektu "Rzeczniczki i Rzecznicy jawności". Finansowanie Fundacja im. Heinricha Bölla z bezzwrotnej dotacji od Ministerstwa Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Umowa w języku polskim i umowa w języku angielskim (obowiązująca wersja)

Załącznik - wniosek - PL

Załącznik - wniosek - ANG

Załącznik - budżet - PL

Załącznik - budżet - ENG

Rozliczenie finansowe

Rozliczenie merytoryczne

Rok 2016

1.

Umowa z 15 czerwca 2016 roku na realizację projektu "Prawnicy i prawniczki na rzecz jawności. Angażowanie studentek i studentów prawa w działania na rzecz jawności". Finansowanie Fundacja im. Heinricha Bölla z bezzwrotnej dotacji od Ministerstwa Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Umowa w jezyku polskim i umowa w języku angielskim (obowiązująca wersja)

Załącznik - wniosek - PL

Rozliczenie finansowe

Rozliczenie merytoryczne

Zrealizowany budżet - excel, pdf

2.

Umowa pożyczki pieniężnej z 22 lipca 2016 roku na sfinansowanie kosztów związanych z rozwojem działalności gospodarczej. Finansowanie - Towarzystwo Inwestycji Społeczno- Ekonomicznych Spółka Akcyjna, częściwo ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3.

Partner w projekcie Visegrad Initiative for Transparent Municipal-Owned Enterprises finansowanym w ramach Visegrad Grants program. Kwota zamówienia 3 171,00 EUR. Lider projektu: Oživení.

Zamówienie

Zrealizowany budżet - excel, pdf

2017

1.

Partner w projekcie “Streaming VIsegrad valueS – under-represented topics of civil society of civil society in V4 into on-line media feed” finansowanym w ramach Visegrad Grants program. Kwota umowy 2 489,53 EUR. Lider projektu: Transparency International Czechy.

Umowa

Zrealizowany budżet - excel, pdf

2.

Partner w projekcie "REinforcing direct democracy in BElarus by transferring the good practice from V4 countries" finansowanym w ramach Visegrad Grants program.

Kwota umowa 10 700,11 EUR. Lider projektu: Transparency International Czechy.

Umowa

Spis wydatków

3.

Umowa pożyczki pieniężnej z 21 kwietnia 2017 nr 23/POWER/1/2017 na sfinansowanie rozwoju działalności statutowej stowarzyszenia w II kwartale 2017 roku. Finansowanie - Towarzystwo Inwestycji Społeczno- Ekonomicznych Spółka Akcyjna, ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Kwota 90 000 PLN.

Spis wydatków

4.

Umowa pożyczki pieniężnej z 21 kwietnia 2017 nr 25/POWER/1/2017 na sfinansowanie rozwoju działalności statutowej stowarzyszenia w III kwartale 2017 roku. Finansowanie - Towarzystwo Inwestycji Społeczno- Ekonomicznych Spółka Akcyjna, ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Kwota 62 500 PLN.

Spis wydatków

2018 rok

Umowa pożyczki pieniężnej z 12 marca 2018 nr 41109 na sfinansowanie rozwoju działalności statutowej stowarzyszenia . Finansowanie - Towarzystwo Inwestycji Społeczno- Ekonomicznych Spółka Akcyjna, ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Kwota 92 000 PLN.

Spis wydatkówOpublikował: Katarzyna Batko-Tołuć
Publikacja dnia: 30.07.2019
Podpisał: Szymon Osowski
Dokument z dnia: 19.05.2013
Dokument oglądany razy: 9 940