bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Petycje złożone do Stowarzyszenia

1 kwietnia 2016 roku - petycja o zmianę nazwy i logo Stowarzyszenia

Cyfrowe odwzorowanie petycji

Załącznik 1 - Lista osób wnoszących petycję

Załącznik 2 - propozycja nowego logo

Odpowiedź z 30 czerwca 2016 roku

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na petycję z 1 kwietnia 2016 roku, uprzejmie informuję, że Walne Zebranie Członkiń i Członków, w głosowaniu z 5 czerwca 2016 roku, odrzuciło petycję o zmianę nazwy.

Za przyjęciem petycji głosowały 3 osoby, przeciw 15, wstrzymujących się było 6. Zmiana nazwy, oznacza zmianę statutową, a uprawnienia do zmiany statutu ma Walne Zebranie Członkiń i Członków. Walne, wyrażając brak zgody na zmianę nazwy, nie rozpatrywało niezwykle ciekawej argumentacji przedstawionej w petycji.

Dziękujemy za zaangażowanie i pozostajemy z wyrazami szacunku,

Za Zarząd SOWP,

Katarzyna Batko-Tołuć
Skarbniczka

31 maja 2021 roku – petycja w sprawie Lux Veritatis

Cyfrowe odwzorowanie petycji wraz ze zanonimizowaną listą podmiotów ją wnoszących

Odpowiedż na petycję z 30 sierpnia 2021 rokuOpublikował: Katarzyna Batko-Tołuć
Publikacja dnia: 29.12.2021
Podpisał: Katarzyna Batko-Tołuć
Dokument z dnia: 20.05.2016
Dokument oglądany razy: 4 486