bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 10.05.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja danych

Projekty realizowane ze środków publicznych

rok 2005:

Spis umów na realizację projektów ze środków publicznych

rok 2006

Spis umów na realizację projektów ze środków publicznych

rok 2007

Spis umów na realizację projektów ze środków publicznych

rok 2008

Spis umów na realizację projektów ze środków publicznych 

rok 2009

Spis umów na realizację projektów ze środków publicznych

rok 2010

Umowa z 14 grudnia 2010 na realizację warsztatu Grundtviga podpisana z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Okres realizacji umowy: 01.09.2010 – 09.04.2011. Finansowanie: Program Uczenie się przez całe życie.

Umowa

Rozliczenie

rok 2011

Stowarzyszenie nie prowadziło działalności statutowej przy wsparciu finansowym ze środków publicznych

rok 2012

Stowarzyszenie nie prowadziło działalności statutowej przy wsparciu finansowym ze środków publicznych

rok 2013

Umowa z 26 lipca 2013 na realizację projektu. „Mocna straż – wzmocnienie działań kontrolnych organizacji, grup nieformalnych i obywateli/ek” Okres realizacji projektu od 01.06.2013 roku do 30.09.2014 roku. Finansowanie: Szwajcarski Program Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

1. Umowa na realizację projektu

2. Rozliczenie finansowe cząstkowe

- excel NR 1, NR 2, NR 3, NR 4, NR 5 oraz rozliczenie końcowe

- pdf NR 1, NR 2, NR 3, NR 4, NR 5 oraz rozliczenie końcowe

3. Rozliczenie merytoryczne cząstkowe

- word NR 1, NR 2, NR3, NR 4NR 5 oraz rozliczenie końcowe

- otwarty edytor tekstu NR 1, NR 2, NR 3, NR 4, NR 5 oraz rozliczenie końcowe

4. Osoby realizujące zadania projektowe

Umowa z 26 marca 2013 roku na realizację projektu "System Analizy Orzeczeń Sądowych". Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

1. Umowa partnerów

2. Budżet - excel, otwarty arkusz kalkulacyjny

3. Rozliczenie -  excel, otwarty arkusz kalkulacyjny (Działanie 1); Rozliczenie merytoryczne  - skan(całość)

4. Wniosek o płatność - excel, otwarty arkusz kalkulacyjny, pdf 1, pdf 2, pdf 3

5. Rozliczenie finansowe (skany) - spis rachunków, formularz finansowy

Rok 2014 

Umowa z 10 pażdziernika 2014 roku na realizację projektu "Angażowanie ludzi do działania na rzecz jawności". Finansowanie Fundacja im. Heinricha Bölla z bezzwrotnej dotacji od Ministerstwa Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Umowa w języku angielskim i polskim wraz z załącznikami.

Rozliczenie i raport finansowy (excel, otwarty arkusz kalkulacyjny)

Rok 2015

Umowa z 29 stycznia 2015 roku na realizację projektu "Społeczny monitoring konfliktu interesów". Finansowanie: Komisja Europejska.

1. Umowa z Fundacją im. Stefana Batorego, która przekazała dotację.

2. Rozliczenie finansowe - excel, otwarty arkusz kalkulacyjny, pdf

3. Rozliczenie merytoryczne - word, otwarty plik tekstowy, pdf

Umowa z 21 maja 2015 roku na realizację projektu "Rzeczniczki i Rzecznicy jawności". Finansowanie Fundacja im. Heinricha Bölla z bezzwrotnej dotacji od Ministerstwa Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Umowa w języku polskim i umowa w języku angielskim (obowiązująca wersja)

Załącznik - wniosek - PL

Załącznik - wniosek - ANG

Załącznik - budżet - PL

Załącznik - budżet - ENG

Rozliczenie finansowe

Rozliczenie merytoryczne

Rok 2016

Umowa z 15 czerwca 2016 roku na realizację projektu "Prawnicy i prawniczki na rzecz jawności. Angażowanie studentek i studentów prawa w działania na rzecz jawności". Finansowanie Fundacja im. Heinricha Bölla z bezzwrotnej dotacji od Ministerstwa Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Umowa w jezyku polskim i umowa w języku angielskim (obowiązująca wersja)

Załącznik - wniosek - PL

Rozliczenie finansowe

Rozliczenie merytoryczne

Umowa pożyczki pieniężnej z 22 lipca 2016 roku na sfinansowanie kosztów związanych z rozwojem działalności gospodarczej. Finansowanie - Towarzystwo Inwestycji Społeczno- Ekonomicznych Spółka Akcyjna, częściwo ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa

Partner w projekcie Visegrad Initiative for Transparent Municipal-Owned Enterprises finansowanym w ramach Visegrad Grants program. Kwota zamówienia 3 171,00 EUR. Lider projektu: Oživení.

Zamówienie

2017

Partner w projekcie “Streaming VIsegrad valueS – under-represented topics of civil society of civil society in V4 into on-line media feed” finansowanym w ramach Visegrad Grants program. Kwota umowy 2 489,53 EUR. Lider projektu: Transparency International Czechy.

Umowa

Umowa pożyczki pieniężnej z 21 kwietnia 2017 nr 23/POWER/1/2017 na sfinansowanie rozwoju działalności statutowej stowarzyszenia w II kwartale 2017 roku. Finansowanie - Towarzystwo Inwestycji Społeczno- Ekonomicznych Spółka Akcyjna, ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Kwota 90 000 PLN.

Umowa pożyczki pieniężnej z 21 kwietnia 2017 nr 25/POWER/1/2017 na sfinansowanie rozwoju działalności statutowej stowarzyszenia w III kwartale 2017 roku. Finansowanie - Towarzystwo Inwestycji Społeczno- Ekonomicznych Spółka Akcyjna, ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Kwota 62 500 PLN.Opublikował: Katarzyna Batko-Tołuć
Publikacja dnia: 10.05.2017
Podpisał: Szymon Osowski
Dokument z dnia: 19.05.2013
Dokument oglądany razy: 6 924