bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sprawozdania

Sprawozdanie finansowe za 2004 rok

Sprawozdanie finansowe za 2005 rok

Sprawozdanie finansowe za 2006 rok

Sprawozdanie finansowe za 2007 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2004 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2005 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2006 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2007 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2007 rok - wersja html

Sprawozdanie finansowe za 2007 rok - informacja dodatkowa w wersji html

Sprawozdanie finansowe za 2008 rok - informacja dodatkowa w wersji html

Sprawozdanie merytoryczne za 2008 rok - wersja html

Sprawozdanie finansowe za 2008 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2008 rok

Sprawozdanie finansowe za 2009 rok - Wprowadzenie - wersja html

Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok wersja html

Sprawozdanie finansowe za 2009 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok

Sprawozdanie finansowe za rok 2010

Sprawozdanie finansowe za rok 2010 wraz z uchwałą WZC o przyjęciu

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 z uchwałą WZC o przyjęciu

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 wraz z uchwałą WZC o przyjęciu

Sprawozdanie finansowe za rok 2011 wraz z uchwałą WZC o przyjęciu

Sprawozdanie finansowe za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012

Sprawozdanie finansowe za 2013 rok wraz z uchwałą WZC o jego przyjęciu

Sprawozdanie merytoryczne za 2013 rok wraz uchwałą o przyjęciu

Sprawozdanie merytoryczne za 2014 rok

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok - wersja edytowalna

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok - wersja edytowalna

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok wraz z uchwałą WZCC o jego przyjęciu - skan

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok wraz z uchwałą WZCC o jego przyjęciu - skan

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok - wersja edytowalna

Sprawozdanie merytoryczne za 2016 rok - wersja edytowalna

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok wraz z uchwałą WZCC o jego przyjęciu - skan

Sprawozdanie merytoryczne za 2016 rok wraz z uchwałą WZCC o jego przyjęciu - skan

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok - skan, uchwała WZCC o przyjęciu sprawozdania - skan

Sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok - skan

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok - xml, wersja w skanie pdf z podpisami i uchwała Walnego Zebrania Członkiń i Członków, wersja pdf przeszukiwalna

Sprawozdanie merytoryczne za 2018 rok - wersja przeszukiwalna pdf; wersja w skanie z podpisami, uchwała Walnego Zebrania Członków i Członkiń

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok - wersja przeszukiwalana w pdf, wersja w skanie z podpisami, wersja xml, uchwała Walnego Zebrania Członkiń i Członków

Sprawozdanie merytoryczne za 2019 rok - wersja przeszukiwalna w pdf

Sprawozdanie OPP 2019

Sprawozdanie merytoryczne za 2020 rok - wersja przeszukiwalna w pdf

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok - wersja przeszukiwalana w pdf, wersja xml, uchwała Walnego Zebrania Członkiń i Członków o przyjęciu sprawozdania, Uchwała Walnego Zebrania Członkiń i Członków o zysku

Sprawozdanie OPP 2020

Sprawozdanie finansowe za 2021 roku - wersja przeszukiwalna w pdf, wersja xml, uchwała Walnego Zebrania Członkiń i Członków o przyjęciu sprawozdania

Sprawozdanie merytoryczne za 2021 rok w wersji przeszukiwalnej w PDF

Sprawozdanie OPP 2021Opublikował: Katarzyna Batko-Tołuć
Publikacja dnia: 19.02.2023
Podpisał: Szymon Osowski
Dokument z dnia: 19.05.2013
Dokument oglądany razy: 12 600