bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Spis umów na realizację projektów ze środków publicznych podpisane w 2007 roku


1.Umowa z 20 lipca 2007 o numerze 155 (numer rej. FIO 2796) zawarta z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu pt. "Nasz budżet, naszym głosem" na kwotę 45 000,00 złotych z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Umowę można pobrać tutaj

Informacje publiczne związane z realizacją projektu (dokumenty potwierdzające wydatki):

2. Umowa z 11 listopada 2006 o numerze 07/GR-LP/07-0181/P2 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Austostrady do społeczności" w ramach Akcji Gruntdtvig 2 na kwotę 9 000,00 EURO z budżetu programu Wspólnoty Europejskiej "Uczenie się przez całe życie"

Informacje publiczne związane z realizacją projektu (dokumenty potwierdzające wydatki):

Umowę można pobrać tutaj

Faktury, rachunki, dokumenty księgowe za rok 2007

Faktury, rachunki, dokumenty księgowe za rok 2008:

3. Umowa z 14 grudnia 2007 o numerze 10040/JFK/PPt-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/356 zawarta z Fundacją Fundusz Współpracy na realizację projektu pt. "Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy Bez Tajemnic" na kwotę 49 383,30 EURO z budżetu programu Środki Przejściowe 2005

Umowę można pobrac tutaj

Informacje publiczne związane z realizacją projektu (dokumenty potwierdzające wydatki):

4. Umowa z 14 grudnia 2007 o numerze 9906/JFK/PPt-DG/2007-TF2005/017-488.05.01.03/ak/26 zawarta z Fundacją Fundusz Współpracy na realizację projektu pt. "Jawność przeciw korupcji. Rozwój Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej" na kwotę 50 000,00 EURO z budżetu programu Środki Przejściowe 2005

Umowę można pobrać tutaj

Informacje publiczne związane z realizacją projektu (dokumenty potwierdzające wydatki):

5. Umowa z 17 grudnia 2007 o numerze 9683/FOP07/I/MA/230 zawarta z Fundacją Fundusz Współpracy na realizację projektu pt. "Szkoła Inicjatyw Strażniczych" na kwotę 187 235,00  złotych z budżetu Fnduszu Organizacji Pozarządowych w ramach komponentu "Demokracja i społeczeństwo obywatelskie"

Umowę można pobrać tutaj

Informacje publiczne związane z realizacją projektu (dokumenty potwierdzające wydatki):

Faktury, rachunki, dokumenty księgowe za rok 2007

Faktury, rachunki, dokumenty księgowe za rok 2008:Opublikował: Szymon Osowski
Publikacja dnia: 24.11.2008
Podpisał: Szymon Osowski
Dokument z dnia: 24.11.2008
Dokument oglądany razy: 2 372