bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 15.06.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja danych

Jawne wynagrodzenia

Osoby zatrudnione na umowę o pracę w Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska i ich wynagrodzenia
(stan na 26.03.2021 roku)

Osoby zatrudnione przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska na umowę o pracę:

Katarzyna Batko-Tołuć, Dyrektorka programowa, pełen etat - zarabia 4 847,36 zł netto (6 750 zł brutto, 8 058,16 zł pełen koszt)

Marzena Błaszczyk, członkini Zarządu, 3/4 etatu - zarabia 3 648,45,15 zł netto (5 050 zł brutto, 6 028,70 zł pełen koszt)

Martyna Bójko, Redaktorka, pełen etat - zarabia 4 292,17 zł netto (5 950 zł brutto, 7 103,12 zł pełen koszt)

Alina Czyżewska, edukatorka i animatorka zmian, pełen etat - zarabia 4 283,17 zł netto (5 950 zł brutto, 7 103,12 zł pełen koszt)

Szymon Dubiel, prawnik, pełen etat - zarabia 4 283,17 zł netto (5 950 zł brutto, 7 103,12 zł pełen koszt)

Joanna Gucman-Muż, dyrektorka ds. komunikacji i fundraisingu, pełen etat – zarabia 4 847,36 zł netto (6 750 zł brutto, 8 058,16 zł pełen koszt)

Paula Kłucińska, prawniczka, pełen etat - zarabia 4 283,17 zł netto (5 950 zł brutto, 7 103,12 zł pełen koszt)

Adam Kuczyński, radca prawny, 1/4 etatu - zarabia 1100,86 zł netto (1 500 zł brutto, 1 790,70 zł pełen koszt)

Roksana Maślankiewicz, specjalistka ds. kampanii, pełen etat - zarabia 4 283,17 zł netto (5 950 zł brutto, 7 103,12 zł pełen koszt)

Agnieszka Podgórska, specjalistka ds. współpracy lokalnej, pełen etat - zarabia 4 283,17 zł netto (5 950 zł brutto, 6 957,34 zł pełen koszt)

Szymon Osowski, dyrektor ds. strategicznych postępowań sądowych i edukacji prawnej - pełen etat - zarabia 4 847,36 zł netto (6 750 zł brutto, 8 058,16 zł pełen koszt)

Bartosz Wilk, ekspert prawny, 1/2 etatu - zarabia 2175,45 zł netto (2950 zł brutto, 3521,72 zł pełen koszt)

Katarzyna Witek, asystentka biura, 3/4 etatu - zarabia 2 943,21 (4 050 zł brutto, 4 834,90 zł pełen koszt)

Agnieszka Zdanowicz, dyrektorka zarządzająca, pełen etat - zarabia 4 847,36 zł netto (6 750 zł brutto, 8 058,16 zł pełen koszt)

Zakres obowiązków pracownic i pracowników można znaleźć w dziale Rejestry umów/umowy o pracę.

                                        Nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy

Na podstawie § 4. regulaminu wynagradzania (z 27.11.2018 r.)   Dyrektorka Zarządzająca/Dyrektor Zarządzający może przyznać, w porozumieniu z zarządem SOWP, pracownicy lub pracownikowi nagrodę pieniężną za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. O przyznaniu nagrody dla Dyrektorki Zarządzającej/Dyrektora Zarządzającego decyduje zarząd SOWP.

Decyzję o przyznaniu nagrody należy uzasadnić i przekazać wszystkim pracownicom i pracownikom do wiadomości. Informacja o przyznanej nagrodzie będzie zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej SOWP.

Spis przyznanych nagród:

30.10.2018 r. (przed uchwalenie regulaminu) - Agnieszka Zdanowicz, dyrektorka zarządzająca - nagroda w wysokości 2582,64 zł brutto (1822 zł netto, 3108.97 zł pełen koszt). Uzasadnienie:

Upływający rok kalendarzowy był dla Sieci Watchdog ciężki, choć finansowo był bardziej stabilny, niż poprzedni. Nagromadziły się problemy, odkładane do tej pory z powodu trudnej sytuacji finansowej (w tym zwłaszcza brakiem płynności finansowej). W związku z nimi Agnieszka Zdanowicz włożyła nad wyraz dużo pracy i zaangażowania. Chodzi zwłaszcza o: przygotowanie dokumentów do pożyczki, wsparcie tegorocznego Walnego Zebrania Członkiń i Członków oraz protokołowanie posiedzenia do późnych godzin, przygotowanie i koordynowanie remontu, działania na rzecz porządku  zarówno dosłownego, w biurze, jak i w dokumentacji i procedurach organizacji, np. dbanie o zmianę sposobu obiegu dokumentów, czy w końcu podjęcie działań na rzecz integracji zespołu, w tym m.in. skoordynowanie spotkania SOWP w Szczecinie pod koniec września 2018 r. W związku z tym postanowiono o przyznaniu Agnieszce Zdanowicz nagrody, która odpowiada mniej więcej połowie miesięcznego wynagrodzenia Dyrektorki Zarządzającej

13.12.2019 r.:

- Roksana Maślankiewicz, specjalistka ds. kampanii - nagroda w wysokości 850,70 zł brutto (600 zł netto, 1015,57 pełen koszt)

Uzasadnienie: podstawą przyznania nagrody jest przygotowanie, przeprowadzenie oraz podsumowanie monitoringu na temat psychiatrii dzieci i młodzieży w Polsce (https://siecobywatelska.pl/wp-content/uploads/2019/05/raport_psychiatria_watchdog.pdf), a także dalsze zajmowanie się tematem. Ten monitoring wymagał ogromnego zaangażowania czasowego, jak również emocjonalnego i odbił się sporym echem w mediach. Pozwolił nam dotrzeć do nowych środowisk i poruszał ważny temat w Polsce, którego nikt tak dokładnie nie badał dotychczas w ten sposób (za pomocą prawa do informacji) oraz przygotowanie programu i prowadzenie stoiska podczas letnich festiwali muzycznych - wiąże się to z koordynacją pracy zespołu, który na co dzień ze sobą nie współpracuje, a także z pracą w nietypowych godzinach oraz w trudnych warunkach.

- Martyna Bójko, redaktorka - nagroda w wysokości 850,70 zł brutto (600 zł netto, 1015,57 pełen koszt)

Uzasadnienie: podstawą przyznania nagrody jest przygotowanie, przeprowadzenie oraz podsumowanie monitoringu na temat psychiatrii dzieci i młodzieży w Polsce (https://siecobywatelska.pl/wp-content/uploads/2019/05/raport_psychiatria_watchdog.pdf), a także dalsze zajmowanie się tematem oraz inicjowanie monitoringów Stowarzyszenia (zwłaszcza w temacie ochrony zdrowia, z wykorzystaniem do poszerzania wiedzy w temacie własnych kontaktów) oraz za spotykanie się z sygnalistami.

- Joanna Gucman-Muż, dyrektorka ds. komunikacji i fundraisingu - nagroda w wysokości 850,70 zł brutto (600 zł netto, 1015,57 pełen koszt)

Uzasadnienie: podstawą przyznania nagrody jest za koordynacja projektu Sprawdzamy, jak jest, który pozwala w zupełnie nowy sposób współpracować ze zwolennikami Stowarzyszenia, angażować ich na bardziej niż dotąd masową skalę i stanowi novum technologiczne. Koordynacja projektu wymaga odnalezienia się w zupełnie nieznanych nam dotąd sposobach pracy, co wymaga uznania.

- Paula Kłucińska, prawniczka - nagroda w wysokości 850,70 zł brutto (600 zł netto, 1015,57 pełen koszt)

Uzasadnienie: podstawą przyznania nagrody jest przygotowanie programu i prowadzenie stoiska podczas letnich festiwali muzycznych - wiąże się to z pracą w nietypowych godzinach oraz w trudnych warunkach oraz wspieranie młodych, współpracujących ze Stowarzyszeniem prawników i prawniczek, często również poza godzinami pracy, a także prowadzenie coraz liczniejszych szkoleń i spotkań promujących temat przejrzystości.

17.12.2020 r.

- Agnieszka Podgórska, specjalistka ds. współpracy lokalnej - nagroda w wysokości 1000 zł brutto (705,24 zł netto, 1169,30 zł pełen koszt)

Uzasadnienie: podstawą przyznania nagrody jest przeprowadzenie Szkoły Inicjatyw Strażniczych, które wymagało ponadprzeciętnego zaangażowania, również pracy w liczne weekendy, a także elastyczności w związku z trwającą epidemią oraz zorganizowanie, w sposób zapewniający uczestnikom bezpieczeństwo, zjazdu watchdogów na Podlasiu.

- Katarzyna Witek, asystentka biura  - nagroda w wysokości 1000 zł brutto (705,24 zł netto, 1193,80 zł pełen koszt)

Uzasadnienie:  podstawą przyznania nagrody jest przeanalizowanie odpowiedzi, bieżąca korespondencja ze szpitalami i przygotowanie raportu na temat sytuacji w szpitalach na początku epidemii koronawirusa w Polsce.Opublikował: Agnieszka Zdanowicz
Publikacja dnia: 15.06.2021
Podpisał: Szymon Osowski
Dokument z dnia: 01.12.2010
Dokument oglądany razy: 12 675