bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rejestr umów o pracę wraz z zakresami obowiązków

1. Katarzyna Batko-Tołuć

Wymiar pracy: pełny etat

Stanowisko: dyrektorka programowa

Zakres obowiązków:

 • pisanie artykułów, analiz i ekspertyz,
 • prowadzenie w Polsce i za granicą szkoleń i spotkań na tematy związane z działalnością statutową Pracodawcy,
 • reprezentowanie Pracodawcy na krajowych i międzynarodowych konferencjach, w debatach i w mediach polskich i zagranicznych,
 • planowanie, przygotowywanie i składanie wniosków grantowych na rzecz Pracodawcy,
 • planowanie i realizacja monitoringów prowadzonych w drodze wysyłania wniosków o dostęp do informacji publicznej,
 • prowadzenie doradztwa dla polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych w obszarze działań statutowych Pracodawcy,
 • współpraca z zagranicznymi organizacjami pozarządowymi w ramach wspólnie prowadzonych działań wchodzących w obszar działań statutowych Pracodawcy,nadzór nad kontaktem z klientami związanym z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Pracodawcę,
 • wykonywanie funkcji Członkini Zarządu w Stowarzyszeniu Sieć Obywatelska Watchdog Polska, w tym:
  • uczestnictwo w spotkaniach stacjonarnych (posiedzeniach Zarządu) i rozmowach (zdalnych) Zarządu na temat podejmowanych na bieżąco działań, stanowisk Stowarzyszenia,
  • reprezentowanie Stowarzyszenia podczas spotkań organizowanych przez organizacje pozarządowe oraz administrację publiczną,
  • reprezentowanie Stowarzyszenia na spotkaniach i wydarzeniach mających związek z działalnością Stowarzyszenia,
  • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członkiń i Członków,
  • dbanie o płynność finansową Pracodawcy i egzekwowanie składek członkowskich,
  • podejmowanie uchwał,
  • zlecanie przelewów.

Wynagrodzenie: 6 750 zł brutto

2. Martyna Bójko

Wymiar pracy: pełny etat

Stanowisko: redaktorka

Zakres obowiązków:

 • redakcja stron informacjapubliczna.org i siecobywatelska.pl,
 • kontakty z dziennikarzami,
 • konkurs "Pozytywnie dociekliwi",
 • wsparcie kampanii promującej lokalne watchdogi,
 • wsparcie kwestii graficznych oraz kręcenie filmów.

Wynagrodzenie: 5 950 zł brutto

3. Marzena Błaszczyk

Wymiar pracy: 3/4 etatu

Stanowisko: członkini zarządu

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie funkcji Członkini Zarządu w Stowarzyszeniu Sieć Obywatelska Watchdog Polska, w tym:
  • uczestnictwo w spotkaniach stacjonarnych (posiedzeniach Zarządu) i rozmowach (zdalnych) Zarządu na temat podejmowanych na bieżąco działań, stanowisk Stowarzyszenia,
  • reprezentowanie Stowarzyszenia podczas spotkań organizowanych przez organizacje pozarządowe oraz administrację publiczną, w tym występowanie przed sądami i organami,
  • reprezentowanie Stowarzyszenia na spotkaniach i wydarzeniach mających związek z działalnością Stowarzyszenia, w tym również za granicą,
  • planowanie, przygotowywanie i składanie wniosków grantowych na rzecz Pracodawcy,
  • planowanie i prowadzenie współpracy z zewnętrznymi partnerami, którzy mogą wesprzeć działania Pracodawcy pro bono m.in. w sferze IT
  • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członkiń i Członków,
  • podejmowanie uchwał,
  • zlecanie przelewów.

Wynagrodzenie: 5 050 zł brutto

4. Alina Czyżewska

Wymiar pracy: pełny etat

Stanowisko: edukatorka i animatorka zmian

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie szkoleń i spotkań na tematy związane z działalnością statutową Pracodawcy,
 • udzielanie pomocy osobom, zgłaszającym się do Pracownicy i Pracodawcy z problemami, które można rozwiązać poprzez wykorzystanie narzędzi wpływania na władze, w tym przede wszystkim prawa do informacji,
 • reprezentowanie Pracodawcy na jego zlecenie m.in. na konferencjach, w debatach, w mediach,
 • angażowanie ludzi do akcji koordynowanych przez Pracodawcę wokół tematów jawności i społeczeństwa obywatelskiego,
 • pisanie tekstów na strony internetowe Pracodawcy.

Wynagrodzenie: 5 950 zł brutto

5. Szymon Dubiel

Wymiar pracy: pełny etat 

Stanowisko: prawnik

Zakres obowiązków:

 • doradztwo prawne w zakresie prawa do informacji publicznej oraz praw mieszkańców dla klientów poradni prowadzonej przez Zleceniodawcę (mailowo oraz telefonicznie),
 • opracowywanie treści wniosków o dostęp do informacji publicznej na potrzeby Pracodawcy,
 • przygotowywanie planu, opracowywanie podstaw prawnych oraz prowadzenie monitoringów oraz działań rzeczniczych związanych z dostępem do informacji publicznej oraz prawami mieszkańców w relacjach z władzami,
 • pisanie artykułów, analiz i ekspertyz,
 • przygotowywanie opinii prawnych oraz pism sądowych (przede wszystkim w ramach procedury dostępu do informacji publicznej) na potrzeby Pracodawcy,
 • prowadzenie szkoleń i spotkań na tematy związane z działalnością statutową Pracodawcy.

Wynagrodzenie: 5 950 zł brutto

6. Joanna Gucman-Muż

Wymiar pracy: pełny etat

Stanowisko: dyrektorka ds. komunikacji i fundraisingu

Zakres obowiązków:

 • opieka nad darczyńcami indywidualnymi,
 • opieka nad profilami facebook watchdogportal.pl i siecobywatelska.pl,
 • opieka nad watchdogportal.pl,
 • adwordsy, promowanie organizacji,
 • kwestie graficzne.

Wynagrodzenie: 6 750 zł brutto

7. Paula Kłucińska

Wymiar pracy: pół etatu

Stanowisko: ekspertka prawna

Zakres obowiązków:

 • doradztwo prawne dla klientów Pracodawcy w zakresie prawa do informacji publicznej oraz praw mieszkańców,
 • przygotowywanie opinii prawnych oraz pism sądowych (przede wszystkim w ramach procedury dostępu do informacji publicznej) na potrzeby Pracodawcy,
 • pisanie artykułów i analiz na podstawie pozyskanych danych,
 • opieka nad wolontariuszami i praktykantami wspierającymi działania prawne Pracodawcy,
 • analiza orzecznictwa sądów administracyjnych.

Wynagrodzenie: 3 000 zł brutto

8. Adam Kuczyński

Wymiar pracy: 1/4 etatu

Stanowisko: radca prawny

Zakres obowiązków:

 • doradztwo prawne dla klientów Pracodawcy w zakresie prawa do informacji publicznej oraz praw mieszkańców.

Wynagrodzenie: 1 500 zł brutto

9. Roksana Maślankiewicz

Wymiar pracy: pełny etat

Stanowisko: specjalistka ds. kampanii

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie kampanii Dbamy o lepszą codzienność,
 • obsługa i promocja sklepu internetowego Pracodawcy,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z klientami działalności gospodarczej prowadzonej przez Pracodawcę,
 • wsparcie programu Ambasadorzy Jawności,
 • prowadzenie Instagrama oraz Wykopu Pracodawcy,
 • analiza danych pozyskanych przez Pracodawcę w drodze dostępu do informacji publicznej,
 • pisanie tekstów na strony internetowe prowadzone przez Pracodawcę,
 • koordynacja działań Pracodawcy skierowanych do młodzieży w tym udziału w strefach NGO letnich festiwali muzycznych,
 • koordynacja wydarzeń specjalnych.

Wynagrodzenie: 5 950 zł brutto

10. Szymon Osowski

Wymiar pracy: pełny etat

Stanowisko: dyrektor ds. strategicznych postępowań sądowych i edukacji prawnej

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie koncepcji strategicznych monitoringów prowadzonych przez Pracodawcę,
 • przygotowywanie opinii prawnych oraz pism sądowych (przede wszystkim w ramach procedury dostępu do informacji publicznej) na potrzeby Pracodawcy,
 • pisanie artykułów, analiz i ekspertyz,
 • prowadzenie szkoleń i spotkań na tematy związane z działalnością statutową Pracodawcy,
 • reprezentowanie Pracodawcy na konferencjach, w debatach i w mediach,
  konsultacje pracy prawników i prawniczek świadczących poradnictwo prawne w imieniu Pracodawcy,
 • wykonywanie funkcji Prezesa Zarządu w Stowarzyszeniu Sieć Obywatelska Watchdog Polska, w tym:
  • uczestnictwo w spotkaniach stacjonarnych (posiedzeniach Zarządu) i rozmowach (zdalnych) Zarządu na temat podejmowanych na bieżąco działań, stanowisk Stowarzyszenia,
  • reprezentowanie Stowarzyszenia podczas spotkań organizowanych przez organizacje pozarządowe oraz administrację publiczną, w tym występowanie przed sądami i organami,
  • reprezentowanie Stowarzyszenia na spotkaniach i wydarzeniach mających związek z działalnością Stowarzyszenia,
  • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członkiń i Członków,
  • podejmowanie uchwał,
  • zlecanie przelewów.

Wynagrodzenie: 6 750 zł brutto

11. Agnieszka Podgórska

Wymiar pracy: pełny etat

Stanowisko: specjalistka ds. współpracy lokalnej

Zakres obowiązków:

 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z osobami, które prowadzą działania strażnicze w Polsce lub chciałyby zacząć je prowadzić,
 • organizowanie spotkań lokalnych na temat działań strażniczych i dostępu do informacji publicznej,
 • opieka nad osobami, które chciałyby się włączyć w działania strażnicze prowadzone przez Pracodawcę, w tym w formie wolontariatu,
 • realizacja monitoringów – analiza i podsumowywanie danych, praca nad działaniami na rzecz zmiany,
 • wsparcie kampanii promującej działania strażnicze,
 • koordynacja wydarzeń specjalnych.

Wynagrodzenie: 5 950 zł brutto

12. Bartosz Wilk

Wymiar pracy: 1/2 etatu

Stanowisko: ekspert prawny

Zakres obowiązków:

 • pisanie artykułów, analiz i ekspertyz,
 • prowadzenie szkoleń i spotkań na tematy związane z działalnością statutową Pracodawcy, w kraju i za granicą,
 • reprezentowanie Pracodawcy na konferencjach, w debatach i w mediach,
 • przygotowywanie strategii prowadzenia konkretnych spraw sądowych związanych przede wszystkim z dostępem do informacji publicznej inicjowanych przez Pracodawcę,
 • przygotowywanie opinii prawnych oraz pism sądowych (przede wszystkim w ramach procedury dostępu do informacji publicznej) na potrzeby Pracodawcy,
 • konsultowanie wątpliwości prawnych zespołu,
 • współpraca z zewnętrznymi prawnikami wspierającymi działania Pracodawcy,
 • wykonywanie funkcji Członka Zarządu w Stowarzyszeniu Sieć Obywatelska Watchdog Polska, w tym:
  • uczestnictwo w spotkaniach stacjonarnych (posiedzeniach Zarządu) i rozmowach (zdalnych) Zarządu na temat podejmowanych na bieżąco działań, stanowisk Stowarzyszenia,
  • reprezentowanie Stowarzyszenia podczas spotkań organizowanych przez organizacje pozarządowe oraz administrację publiczną, w tym występowanie przed sądami i organami,
  • reprezentowanie Stowarzyszenia na spotkaniach i wydarzeniach mających związek z działalnością Stowarzyszenia, w tym również za granicą,
  • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członkiń i Członków,
  • podejmowanie uchwał,
  • zlecanie przelewów.

Wynagrodzenie: 2 950 zł brutto

13. Katarzyna Witek

Wymiar pracy: 3/4 etatu

Stanowisko: Asystentka biura

Zakres obowiązków:

 • bieżąca obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • uzupełnianie systemu do elektronicznego obiegu dokumentów
 • uzupełnianie baz danych,
 • wsparcie uzupełniania budżetów Stowarzyszenia.

Wynagrodzenie: 4 050 zł brutto

14. Agnieszka Zdanowicz

Wymiar pracy: pełny etat

Stanowisko: dyrektorka zarządzająca

Zakres obowiązków:

 • zarządzanie zespołem pracownic i pracowników (urlopy, dni wolne, sprawy pracownicze, zakresy obowiązków, przepływ informacji itp.),
 • zarządzanie rozwojem pracownic i pracowników,
 • zarządzanie współpracą z wolontariuszami,
 • zarządzanie korespondencją Stowarzyszenia,
 • zarządzanie codziennym funkcjonowaniem biura,
 • zarządzanie budżetem organizacji we współpracy ze Skarbnikiem/Skarbniczką Stowarzyszenia,
 • akceptowanie dokumentów finansowych pod względem merytorycznym,
 • organizowanie pracy biura zgodnie z wytycznymi Zarządu i przedstawianie Zarządowi kwestii do rozwiązaniami i raportowanie wykonywanej przez biuro pracy,
 • współpraca z członkami i członkiniami Stowarzyszenia i wspieranie ich działań w ramach ustalonych z Zarządem możliwości.

Wynagrodzenie: 6 750 zł bruttoOpublikował: Agnieszka Zdanowicz
Publikacja dnia: 01.06.2021
Podpisał: Szymon Osowski
Dokument z dnia: 10.09.2013
Dokument oglądany razy: 8 330