bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Grudzień 2015 - złożone wnioski

28 grudnia 2015 roku - Recznik Praw Obywatelskich

Wnosimy o udostępnienie: Skan pisma z 25 listopada 2014 r., w którym Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował, że nie zgłasza udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym o numerze sygnatury: Sygn. akt SK 36/14 (skarga konstytucyjna Stowarzyszenia Studentów, Absolwentów i Przyjaciół KMISH UW – PROCOLLEGIO z siedzibą w Warszawie o zbadanie zgodności: art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) z art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej).

31.12.2015 - odpowiedź i załącznik

25 grudnia 2015 - Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Wnosimy o udostępnienie: Skanu listu Ministra Witolda Waszczykowskiego do Komisji Weneckiej wraz z załączoną dokumentacją. Wniosek dotyczy tej informacji http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci /minister_waszczykowski_wystapil_o_opinie_w_sprawie_trybunalu_konstytucyjnego_do_komisji_weneckiej.

22 grudnia 2015 - Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
Wnosimy o udostępnienie: - arkuszy pytań testowych i prawidłowych odpowiedzi do tych arkuszy z zakresu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z dziedziny Anestezjologia i Intensywna Terapia, z wszystkich sesji egzaminacyjnych w roku 2014 i 2015.

22 grudnia 2015 - Komisja Nadzoru Finansowego

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie następujących informacji:

W komunikacie KPWiG na stronie internetowej: http://www.knf.gov.pl/Images/04_08_06_tcm75-6721.pdf odnośnie postępowania z pozwów przewodniczącego KPWiG w sprawie WGI (złożonych dnia 04.08.2006, dnia 19.04.2007 i innych) napisali Państwo: "O dalszych etapach procedury związanej z dochodzeniem roszczeń w ramach pozwu będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej Komisji."

Niestety, brak jest jakichkolwiek informacji na temat tego postępowania na stronach internetowych Komisji po rozpoczęciu postępowania przez sąd.

Tym samym wnosimy o udostępnienie:
- ilu w sumie zgłosiło się do KPWiG poszkodowanych i jaka była suma zgłoszonej przez poszkodowanych szkody i ilu poszkodowanych i z jaką sumą szkody KPWiG/KNF uwzględnił w pozwach i uzupełnieniach pozwów;
- ile postępowań z pozwów Przewodniczącego KPWiG w poszczególnych okresach czasowych się toczyło i toczy, ile z nich zakończono i z jakim skutkiem oraz z jakiego powodu, ile postępowań jeszcze trwa;
- ile, jakich i z jakiego powodu środków zaskarżenia wnosiła Komisja w przedmiotowych postępowaniach i z jakim skutkiem;
- ile środków zaskarżenia i z jakiego tytułu wnosiła strona przeciwna i z jakim rezultatem;
- ile uzupełnień pozwów wnosił Przewodniczący KNF i z jaką liczbą poszkodowanych oraz z jaką wysokością szkody;
- innych informacji w sprawie, które posiada KNF, a które m.in. wskazywałyby na stan i przebieg sprawy oraz na czynności jakie podjął sąd i wszystkie strony postępowania oraz inne strony.

Ponadto w komunikacie na stronie:
http://www.knf.gov.pl/Images/30_06_06wgi_tcm75-6742.pdf KPWiG przekazał m.in. następujące informacje: "Do chwili obecnej na apel urzędu KPWiG odpowiedziało około 950 klientów WGI DM. Z porównanych dotąd informacji od 800 klientów wynika, że w przypadku 300 rachunków wartość wycen przekazanych klientom przez WGI DM jest wyższa o około 68 milionów złotych od wycen przekazanych urzędowi KPWiG (83 miliony złotych według informacji przekazanych przez WGI DM klientom, a 15 milionów złotych według informacji przekazanych przez WGI DM urzędowi KPWiG - dane w zaokrągleniu)."

Ponieważ wyżej przedstawione dane nie obejmowały jeszcze wszystkich zgłoszonych przez klientów do KPWiG danych zatem uprzejmie prosimy o przekazanie pełnych, aktualnych ww. danych odnośnie wszystkich klientów, tj. sumarycznych wyników porównania "Informacji o wartości rachunków" przekazanych klientom WGI DM przez WGI DM i przekazanych przez WGI DM do KPWiG. Proszę o takie informacje zarówno z ostatnich "Informacji o wartości rachunku" z 2006 r., jak i z pierwszych "Informacji o wartości rachunku" z okresu, gdy WGI rozpoczynał działalność jako dom maklerski w 2005 r.

Wnosimy także o informację czy w związku z upadłością WGI Consulting sp. z o.o. po dacie wniesienia przedmiotowego pozwu Przewodniczącego KPWiG, Przewodniczący uzupełnił pozew wnosząc go przeciwko członkom zarządu i radzie nadzorczej WGI Consulting.
Wnosimy o udostępnienie treści pozwu złożonego przez Przewodniczącego KNF dnia 19.04.2007 oraz treści pozwu złożonego dnia 04.08.2006?

Prosimy także o informację czy KNF zamierza złożyć apelację w sprawie III K 604/12 i w sprawie IV K 823/13 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli, a jeśli nie zamierza wnoszę o wyjaśnienie z jakiego powodu nie zamierza jej wnieść.

W jakich jeszcze postępowaniach dotyczących afery WGI lub z nią w jakikolwiek sposób powiązanych, uczestniczy lub zamierza uczestniczyć KNF?

7.01.2016 - pierwsza odpowiedź i przedlużenie

13.01.2016 - pytanie o to, kto pyta

21 grudnia 2015 - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie następującej informacji publicznej: raportów Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, będące efektem kontroli przeprowadzonej na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 2005-2015

Odpowiedź 23.12.2015

17 grudnia 2015 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Wnosimy o udostępnienie:
- liczby opinii/analiz/ekspertyz zamówionych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów lub Prezes Rady Ministrów w związku z sytuacją związaną z Trybunałem Konstytucyjnym w okresie od 18 października 2015 r.,
- wymienienie autorów przekazanych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo Prezes Rady Ministrów opinii/analiz/ekspertyz dotyczących sytuacji z Trybunałem Konstytucyjnym w okresie od 18 października 2015 r.,
- udostępnienia skanów opinii/analiz/ekspertyz znajdujących się w posiadaniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub Prezes Rady Ministrów niezależnie od tego kto je sporządził dotyczących sytuacji z Trybunałem Konstytucyjnym powstałych/złożonych/przekazanych od dnia 18 października 2015 r.,
- udostępnienie skanów umów na przygotowanie opinii/analiz/ekspertyz dotyczących sytuacji z Trybunałem Konstytucyjnym w okresie od 18 października 2015 r.

Odpowiedź: 30.12.2015Opublikował: Katarzyna Batko-Tołuć
Publikacja dnia: 14.01.2016
Podpisał: Katarzyna Batko-Tołuć
Dokument z dnia: 26.12.2015
Dokument oglądany razy: 1 356