bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Grudzień 2015 - cz. 1 - złożone wnioski

1 grudnia 2015 - Kancelaria Prezydenta RP
­Wnosimy o udostępnienie:

- liczby opinii/analiz zamówionych przez Kancelarię Prezydenta RP w związku z sytuacją związaną z Trybunałem Konstytucyjnym w okresie od 18 października 2015 r.,
­ - wymienienie autorów przekazanych Kancelarii Prezydenta albo Prezydentowi RP opinii/analiz dotyczących sytuacji z Trybunałem Konstytucyjnym w okresie od 18 października 2015 r.,
­ - udostępnienia skanów opinii/analiz znajdujących się w posiadaniu Kancelarii Prezydenta RP niezależnie od tego kto je sporządził dotyczących sytuacji z Trybunałem Konstytucyjnym powstałych/złożonych/przekazanych od d 18 października 2015 r.,
­ - udostępnienie skanów umów na przygotowanie opinii/analiz dotyczących sytuacji z Trybunałem Konstytucyjnym w okresie od 18 października 2015 r.

Odpowiedź z przedłużnieniem do 5 stycznia 2015 roku udzielona 4 grudnia 2015.

11 grudnia 2015 -Nowoczesna.pl
Wnosimy o udostępnienie:

- liczby opinii/analiz zamówionych w związku z sytuacją związaną z Trybunałem Konstytucyjnym w okresie od 18 października 2015 r.,
- wymienienie autorów przekazanych opinii/analiz dotyczących sytuacji z Trybunałem Konstytucyjnym w okresie od 18 października 2015 r.,
- udostępnienia skanów opinii/analiz znajdujących się niezależnie od tego kto je sporządził dotyczących sytuacji z Trybunałem Konstytucyjnym powstałych/złożonych/przekazanych od 18 października 2015 r.,
- udostępnienie skanów umów na przygotowanie opinii/analiz dotyczących sytuacji z Trybunałem Konstytucyjnym w okresie od 18 października 2015 r.

11 grudnia 2015 - Platforma Obywatelska

Wnosimy o udostępnienie:

- liczby opinii/analiz zamówionych w związku z sytuacją związaną z Trybunałem Konstytucyjnym w okresie od 18 października 2015 r.,
- wymienienie autorów przekazanych opinii/analiz dotyczących sytuacji z Trybunałem Konstytucyjnym w okresie od 18 października 2015 r.,
- udostępnienia skanów opinii/analiz znajdujących się niezależnie od tego kto je sporządził dotyczących sytuacji z Trybunałem Konstytucyjnym powstałych/złożonych/przekazanych od 18 października 2015 r.,
- udostępnienie skanów umów na przygotowanie opinii/analiz dotyczących sytuacji z Trybunałem Konstytucyjnym w okresie od 18 października 2015 r.

11 grudnia 2015 - Prawo i Sprawiedliwość

Wnosimy o udostępnienie:

- liczby opinii/analiz zamówionych w związku z sytuacją związaną z Trybunałem  Konstytucyjnym w okresie od 18 października 2015 r.,
- wymienienie autorów przekazanych opinii/analiz dotyczących sytuacji z Trybunałem Konstytucyjnym w okresie od 18 października 2015 r.,
- udostępnienia skanów opinii/analiz znajdujących się niezależnie od tego kto je sporządził dotyczących sytuacji z Trybunałem Konstytucyjnym powstałych/złożonych/przekazanych od 18 października 2015 r.,
- udostępnienie skanów umów na przygotowanie opinii/analiz dotyczących sytuacji z Trybunałem Konstytucyjnym w okresie od 18 października 2015 r.

Odpowiedź 29 grudnia 2015 roku

11 grudnia 2015 - Rządowe Centrum Legislacyjne

Wnosimy o udostępnienie:

- czy w okresie od 3 grudnia 2015 r. do dnia 11 grudnia 2015 r. odbywały się spotkania pomiędzy przedstawicielami (niezależnie od formy związania np. stosunek pracy) spotkania z przedstawicielami Rządowego Centrum Legislacji (niezależnie od formy związania np. stosunek pracy),
- jeżeli się odbywały to czego dotyczyły oraz w jakim terminie się odbyły?,
- czy w czy w okresie od 3 grudnia 2015 r. do dnia 11 grudnia 2015 r. kierowane jakiekolwiek pisma do Rządowego Centrum Legislacji,
- jeżeli były kierowane pismo to wnosimy o udostępnienie ich kopii niezależnie od formy tych pism,
- kiedy został doręczony do Rządowego Centrum Legislacyjnego wyrok Trybunały Konstytucyjnego z 3 grudnia 2015 r., sygn. akt K 34/15 oraz z jakich przyczyn nie został opublikowany do 11 grudnia 2015 r.,
- kiedy został doręczony do Rządowego Centrum Legislacyjnego wyrok Trybunały Konstytucyjnego z 9 grudnia 2015 r., sygn. akt K 35/15 oraz z jakich przyczyn nie został opublikowany do 11 grudnia 2015 r.

11 grudnia 2015 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Wnosimy o udostępnienie:

- czy w okresie od 3 grudnia 2015 r. do dnia 11 grudnia 2015 r. odbywały się spotkania pomiędzy przedstawicielami (niezależnie od formy związania np. stosunek pracy) spotkania z przedstawicielami Rządowego Centrum Legislacji (niezależnie od formy związania np. stosunek pracy),
- jeżeli się odbywały to czego dotyczyły oraz w jakim terminie się odbyły?,
- czy w czy w okresie od 3 grudnia 2015 r. do dnia 11 grudnia 2015 r. kierowane jakiekolwiek pisma do Rządowego Centrum Legislacji,
- jeżeli były kierowane pismo to wnosimy o udostępnienie ich kopii niezależnie od formy tych pism.

11 grudnia 2015 - Prezydent RP

wnosimy o udostępnienie następujących informacji publicznych:

· wykazu nieruchomości, którymi zarządza Kancelaria Prezydenta RP/Prezydent RP (informacje o tzw. rezydencjach prezydenckich)

· wykazu nieruchomości, które były zarządzane przez Kancelarię Prezydenta RP/Prezydenta RP w roku 2010

· informacji o kosztach, przeznaczanych na utrzymanie każdej z tych nieruchomości w poszczególnych latach: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

· informacji o liczbie pracowników pracujących w każdej z tych nieruchomości w poszczególnych latach: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,

· raportów/wystąpień pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, dotyczących Kancelarii Prezydenta RP, wydanych w latach 2009-2015 [telewizja donosi, że prezydenci z naruszeniem prawa przyznawali nagrody]

Odpowiedź z przedłużeniem do 15 stycznia 2015 roku udzielona 28 grudnia 2015 roku.Opublikował: Katarzyna Batko-Tołuć
Publikacja dnia: 29.12.2015
Podpisał: Katarzyna Batko-Tołuć
Dokument z dnia: 28.12.2015
Dokument oglądany razy: 2 204