bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Listopad 2015 - cz. 3

10 listopada 2015 - Forum Związków Zawodowych
kwoty wynagrodzenia pobranego w ostatnich trzech miesiącach przez każdego z członków prezydium komisji krajowej związku z tytułu działalności związkowej, poprzez podanie imienia i nazwiska oraz wynagrodzenia łącznie z przyznanymi dodatkami i nagrodami w poszczególnych miesiącach ­ ile osób zatrudnia związek na dzień złożenia wniosku, w tym ile osób na podstawie umowy o pracę oraz na umowy cywilnoprawne, ­ dokumentacji o jakiej stanowi art. 6 ust. 1 pkt 4 tiret drugi ustawy o dostępie do informacji publicznej zalata 2010­2015 (dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających)

10 listopada 2015 - Ogólnopolskie POrozumienie Związków Zawodowych
Wnosimy o udostępnienie:
­ kwoty wynagrodzenia pobranego w ostatnich trzech miesiącach przez każdego z członków prezydium/komisji krajowej związku z tytułu działalności związkowej, poprzez podanie imienia i nazwiska oraz wynagrodzenia łącznie z przyznanymi dodatkami i nagrodami w poszczególnych miesiącach ­ ile osób zatrudnia związek na dzień złożenia wniosku, w tym ile osób na podstawie umowy o pracę oraz na umowy cywilnoprawne, ­ dokumentacji o jakiej stanowi art. 6 ust. 1 pkt 4 tiret drugi ustawy o dostępie do informacji publicznej zalata 2010­2015 (dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających).

10 listopada 2015 - Solidarność
Wnosimy o udostępnienie:
­ kwoty wynagrodzenia pobranego w ostatnich trzech miesiącach przez każdego z członków prezydium/komisji krajowej związku z tytułu działalności związkowej, poprzez podanie imienia i nazwiska oraz wynagrodzenia łącznie z przyznanymi dodatkami i nagrodami w poszczególnych miesiącach ­ ile osób zatrudnia związek na dzień złożenia wniosku, w tym ile osób na podstawie umowy o pracę oraz na umowy cywilnoprawne, ­ dokumentacji o jakiej stanowi art. 6 ust. 1 pkt 4 tiret drugi ustawy o dostępie do informacji publicznej zalata 2010­2015 (dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających).

10 listopada 2015 - Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych
Wnosimy o udostępnienie:
­ kwoty wynagrodzenia pobranego w ostatnich trzech miesiącach przez każdego z członków prezydium/komisji krajowej związku z tytułu działalności związkowej, poprzez podanie imienia i nazwiska oraz wynagrodzenia łącznie z przyznanymi dodatkami i nagrodami w poszczególnych miesiącach ­ ile osób zatrudnia związek na dzień złożenia wniosku, w tym ile osób na podstawie umowy o pracę oraz na umowy cywilnoprawne, ­ dokumentacji o jakiej stanowi art. 6 ust. 1 pkt 4 tiret drugi ustawy o dostępie do informacji publicznej zalata 2010­2015 (dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających)..

10 listopada 2015 - Forum Prokuratorów RP
Wnosimy o udostępnienie:
­ kwoty wynagrodzenia pobranego w ostatnich trzech miesiącach przez każdego z członków prezydium/komisji krajowej związku z tytułu działalności związkowej, poprzez podanie imienia i nazwiska oraz wynagrodzenia łącznie z przyznanymi dodatkami i nagrodami w poszczególnych miesiącach ­ ile osób zatrudnia związek na dzień złożenia wniosku, w tym ile osób na podstawie umowy o pracę oraz na umowy cywilnoprawne, ­ dokumentacji o jakiej stanowi art. 6 ust. 1 pkt 4 tiret drugi ustawy o dostępie do informacji publicznej zalata 2010­2015 (dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających).

10 listopada 2015 - Związek Zawodowy Górników
Wnosimy o udostępnienie:
­ kwoty wynagrodzenia pobranego w ostatnich trzech miesiącach przez każdego z członków prezydium/komisji krajowej związku z tytułu działalności związkowej, poprzez podanie imienia i nazwiska oraz wynagrodzenia łącznie z przyznanymi dodatkami i nagrodami w poszczególnych miesiącach ­ ile osób zatrudnia związek na dzień złożenia wniosku, w tym ile osób na podstawie umowy o pracę oraz na umowy cywilnoprawne,
­ dokumentacji o jakiej stanowi art. 6 ust. 1 pkt 4 tiret drugi ustawy o dostępie do informacji publicznej zalata 2010­2015 (dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających).

10 listopada 2015 - Wolny Związek Zawodowy Sierpień'80
Wnosimy o udostępnienie:
­ kwoty wynagrodzenia pobranego w ostatnich trzech miesiącach przez każdego z członków prezydium/komisji krajowej związku z tytułu działalności związkowej, poprzez podanie imienia i nazwiska oraz wynagrodzenia łącznie z przyznanymi dodatkami i nagrodami w poszczególnych miesiącach ­ ile osób zatrudnia związek na dzień złożenia wniosku, w tym ile osób na podstawie umowy o pracę oraz na umowy cywilnoprawne, ­ dokumentacji o jakiej stanowi art. 6 ust. 1 pkt 4 tiret drugi ustawy o dostępie do informacji publicznej zalata 2010­2015 (dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających).

10 listopada 2015 - Związek Nauczycielstwa Polskiego
Wnosimy o udostępnienie:
­ kwoty wynagrodzenia pobranego w ostatnich trzech miesiącach przez każdego z członków prezydium/komisji krajowej związku z tytułu działalności związkowej, poprzez podanie imienia i nazwiska oraz wynagrodzenia łącznie z przyznanymi dodatkami i nagrodami w poszczególnych miesiącach ­ ile osób zatrudnia związek na dzień złożenia wniosku, w tym ile osób na podstawie umowy o pracę oraz na umowy cywilnoprawne, ­ dokumentacji o jakiej stanowi art. 6 ust. 1 pkt 4 tiret drugi ustawy o dostępie do informacji publicznej zalata 2010­2015 (dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających).

10 listopada 2015 - Związek Zawodowy Kierowców RP
Wnosimy o udostępnienie:
­ kwoty wynagrodzenia pobranego w ostatnich trzech miesiącach przez każdego z członków prezydium/komisji krajowej związku z tytułu działalności związkowej, poprzez podanie imienia i nazwiska oraz wynagrodzenia łącznie z przyznanymi dodatkami i nagrodami w poszczególnych miesiącach ­ ile osób zatrudnia związek na dzień złożenia wniosku, w tym ile osób na podstawie umowy o pracę oraz na umowy cywilnoprawne, ­ dokumentacji o jakiej stanowi art. 6 ust. 1 pkt 4 tiret drugi ustawy o dostępie do informacji publicznej zalata 2010­2015 (dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających).

9 listopada 2015 do Agencji Nieruchomości Rolnej - oddziałów terenowych
Udostępnienie tabeli zawierającej informacje o sprzedanych nieruchomościach i wydzierżawionych w latach 2014­2015 przez ANR OT, zawierającą minimum takie informacje: numer działki, gminę, cenę, nabywcę, datę umowy i numer umowy. Wnioskowane informacje w wersji elektronicznej (np. plik excel)

9 listopada 2015 - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Wnosimy o udostępnienie wniosków złożonych w konkursach organizowanych w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji wraz z kartami oceny. Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres tego maila w wersji elektronicznej np. skany.

9 listopada 2015 - Państwowy Zakład Higieny
Wnosimy o udostępnienie danych o hospitalizacjach w latach 2011,2012,2013, 2014 w rozbiciu na poszczególne kody chorób (ICD­10) i procedur (ICD­9) w formie tabeli edytowalnego pliku (xls, csv) i przesłanie tego na adres tego maila.

4 listopada 2015 - Najwyższa Izba Kontroli
Wnosimy o udostępnienie:
­ wymienienie osiągnięć w pracy zawodowej uzasadniające przyznanie nagród osobom wymienionym w piśmie z30 października 2015 r., znak BPE­BOD.01.73.480.2015 będącego odpowiedzią na nasz wniosek,  ­ wskazanie czy w roku 2015 i w jakiej wysokości osoby te uzyskały nagrody oraz za co do dnia wykonania wniosku, ­ regulaminu premiowania na lata 2013. 2014 i 2015.Opublikował: Katarzyna Batko-Tołuć
Publikacja dnia: 26.12.2015
Podpisał: Katarzyna Batko-Tołuć
Dokument z dnia: 26.12.2015
Dokument oglądany razy: 1 969