bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Polityka równości, dostępności i zrównoważonego rozwoju

Dbamy o dostępność naszych spotkań i materiałów dla różnych osób

 1. Wybrane materiały wizualne tłumaczymy na język migowy.
 2. Dbamy o zapewnienie pieniędzy na tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) lub organizujemy ich wsparcie w inny sposób.
 3. Narzędzia internetowe staramy się przystosowywać do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku.
 4. Dążymy do dostępności architektonicznej miejsc spotkań dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 5. Staramy się zapewnić opiekę dzieciom, innym osobom zależnym i zwierzętom domowym podczas organizowanych przez nas szkoleń, tak aby konieczność jej sprawowania nie stanowiła przeszkody dla uczestniczek i uczestników do brania udziału w wydarzeniach.
 6. Wspieramy udział rodzin i innych osób bliskich naszych członkiń i członków w spotkaniach i wydarzeniach organizacji i robimy to nie tylko z powodu ułatwienia uczestnictwa, ale też budowania wsparcia i zakorzeniania misji Stowarzyszenia.

Aktywnie zachęcamy do uczestnictwa i podejmowania przewodniej roli przez różne osoby

 1. W naszych komunikatach zachęcamy do włączania się zarówno kobiety, jak i mężczyzn -poprzez stosowanie form męskich i żeńskich w języku, przedstawianie w obrazach twarzy męskich i kobiecych, zapraszanie do wypowiedzi kobiet i mężczyzn.
 2. W komunikatach unikamy stereotypowych skojarzeń płci z pełnionymi rolami społecznymi oraz staramy pokazywać kobiety na stanowiskach kierowniczych, mężczyzn w rolach pomocniczych.
 3. W miarę możliwości nasze szkolenia prowadzą w parach osoby różnej płci, aktywnie wspierają się w pokazywaniu, że każda z nich może być zarówno ekspercka, jak też pełnić role pomocnicze.
 4. Na organizowane przez nas spotkania do zabrania głosu w charakterze ekspertów zapraszamy kobiety i mężczyzn, zwracamy też uwagę na reprezentację geograficzną i wiekową.

Dbamy o dostrzeganie równości, różnorodności i zrównoważonego rozwoju

 1. Podczas szkoleń i na naszych listach dyskusyjnych wprowadzamy zasady związane z szanowaniem godności różnych osób, poprzez podawanie zasady wszystkim osobom uczestniczącym, reagowanie na żarty mogące naruszać godność, pokazywanie perspektywy grup dyskryminowanych czy omawianie spraw z perspektywy ochrony praw człowieka.
 2. Do drukowania dokumentów używamy papieru ekologicznego.
 3. Dążymy do przechowywania dokumentacji głównie w wersji elektronicznej.
 4. Jeśli mamy wybór zamawiamy żywność na spotkania od lokalnych producentów oraz w spółdzielniach socjalnych.


Opublikował: Katarzyna Batko-Tołuć
Publikacja dnia: 21.08.2015
Podpisał: Katarzyna Batko-Tołuć
Dokument z dnia: 21.08.2015
Dokument oglądany razy: 3 222