bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Warunki ponownego wykorzystywania i procedura odwoławcza w ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej

Informacje publiczne znajdujące się w Stowarzyszeniu można wykorzystywać bez warunków i opłat


Zgodnie z art. 23h ust. 1 pkt 4 podajmy środki prawne w przypadku odmowy udostępnienia informacji w celu ponownego wykorzystywania lub nałożenia warunków i opłat.

Zgodnie z art. 23 g ust. 8 i 9 odmowa udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania może nastąpić jeżeli:

1)  dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5, lub w przepisach odrębnych ustaw,

2)  ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim,

3) opracowywania, w szczególności przetworzenia, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

W takim wypadku można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a następnie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W przypadku złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może zostać przedstawiona oferta zawierająca warunki i/lub opłatę - w takim przypadku w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty można złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. Po rozpatrzeniu sprzeciwu wydana zostaje decyzja nakładająca warunki i/lub opłatę.

W takim wypadku można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a następnie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Opublikował: Szymon Osowski
Publikacja dnia: 02.01.2012
Podpisał: Szymon Osowski
Dokument z dnia: 02.01.2012
Dokument oglądany razy: 1 447