bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Spis umów na realizację projektów ze środków publicznych podpisanych w 2009 roku


1. Umowa z 16 czerwca 2009 o numerze 184/ PZ/2009/62 zawarta z Ministrem Spraw Zagranicznych na realizację projektu pt. "Samorząd pod obywatelską lupą. Wspieranie reformy samorządu w Ukrainie poprzez lokalne działania kontroli obywatelskiej " na kwotę 262 885,00 złotych z budżetu programu Polska Pomoc 2009.

Umowę można pobrac tutaj

2. Umowa z 14 sierpnia 2009 o numerze 2009-1-RO1-GRU06-03016 4 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pt. "ECON - Europejska Sieć Organizatorów Społecznościowych" na kwotę 18 000 euro, z budżetu programu "Uczenie się przez całe życie" - Projekty Partnerskie Grundtviga

Umowę można pobrać tutaj

3. Umowa z 29 września 2009 i numerze FOP09/5/MA/3741 zawarta z Fundacją Fundusz Współpracy na realizację projektu pt. "Na straży prawa do informacji" na kwotę 201 798 złotych z budżetu programu Fundusz dla Organizacji Pozarządowych.

Umowę można pobrać tutaj

4. Umowa z 28 października 2009 o numerze 2009-1-IE1-GRU06-00714 2 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pt. "Europejskie Puzzle II" na kwotę 12 000 euro, z budżetu programu "Uczenie się przez całe życie" - Projekty Partnerskie Grundtviga.

Umowę można pobrać tutaj

5. Umowa z 12 listopada 2009 o numerze 43A/P/4K/2009 zawarta z Polskim Związkiem Głuchych na realizację zadania polegającego na wsparciu osób niesłyszących na rynku pracy.

Umowę można pobrać tutajOpublikował: Szymon Osowski
Publikacja dnia: 23.06.2009
Podpisał: Szymon Osowski
Dokument z dnia: 23.06.2009
Dokument oglądany razy: 2 880