bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sieć Obywatelska Watchdog Polska poszukuje studentek i studentów prawa chcących dołączyć do zespołu poradni prawnej.

Ogłoszenie archiwalne:

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska poszukuje studentek i studentów prawa chcących dołączyć do zespołu poradni prawnej.

Zgłoszenia zbieramy od 14.02.2022 r. do 27.02.2022 r.

Minimalne kwalifikacje osoby aplikującej:

 • student/studentka na kierunku prawo/prawo i administracja
 • ukończony co najmniej III rok studiów na kierunku prawo/prawo i administracja
 • zdany egzamin z prawa konstytucyjnego
 • zdany egzamin z prawa administracyjnego i procedury administracyjnej
 • umiejętność zarządzania czasem i realizacji założonych celów
 • umiejętność proponowania rozwiązań prawnych

Preferowane kwalifikacje osoby aplikującej:

 • doświadczenie zawodowe w zakresie stosowania procedury administracyjnej;
 • zainteresowanie tematyką ochrony praw człowieka, w szczególności prawem do swobodnego poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania wszelkich informacji i poglądów;
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 • atutem jest znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i/lub ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego;
 • znajomość podstawowych zasad funkcjonowania jurysdykcji krajowej i międzynarodowej;
 • motywacja i dążenie do tworzenia kompetentnego i zgranego zespołu poradni prawnej Stowarzyszenia.

Opis stanowiska:

Zespół poradni prawnej Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska udziela porad prawnych głównie w zakresie dostępu do informacji, udostępniania informacji o środowisku, ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego oraz w zakresie przepisów ustaw samorządowych. Zadaniem osób tworzących zespół poradni prawnej Stowarzyszenia jest regularne zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa poprzez udzielanie wsparcia prawnego w ramach pisemnych porad prawnych i edukowanie o przysługujących obywatelom i obywatelkom narzędziach prawnych umożliwiających uzyskanie informacji. Wykonywanie pracy na tym stanowisku wymaga rzetelności oraz terminowości w finalizowaniu zleconych zadań. Zlecane zadania obejmują sporządzanie pisemnych porad prawnych i opinii prawnych oraz projektów skarg, odwołań i wniosków na podstawie poszczególnych ustaw i przepisów prawa administracyjnego, sporadycznie również w ramach procedury karnej. Zespół poradni prawnej omawia swoją bieżącą pracę w czasie cotygodniowych spotkań (online).

Co oferujemy:

 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w organizacji społecznej zajmującej się ochroną praw człowieka, działającą w środowisku lokalnym i międzynarodowym;
 • darmowy, finansowany w pełni przez Stowarzyszenie, udział w 3-dniowym szkoleniu rekrutacyjnym prowadzonym przez specjalistów praktyków z zakresu konstytucyjnego prawa do informacji, który da solidne fundamenty do skutecznego stosowania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej (udział w szkoleniu stanowi obowiązkowy etap rekrutacji);
 • roczną współpracę na podstawie umowy;
 • wynagrodzenie w wysokości 22 zł netto za godzinę;
 • elastyczny czas pracy, praca w formie zdalnej (zakładane obciążenie zadaniami w miesiącu to około 40 godzin);
 • cotygodniowe spotkania zespołu poradni prawnej Stowarzyszenia wspierające merytorycznie bieżącą pracę.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie i wysłanie formularza rekrutacyjnego online znajdującego się pod adresem: https://bit.ly/3HL8uVx, w terminie do 27 lutego 2022 r. (godz. 23:59:00) Prosimy o niewysyłanie CV i listów motywacyjnych. Obowiązkowym etapem rekrutacji jest udział w 3-dniowym, finansowanym przez Stowarzyszenie, szkoleniu rekrutacyjnym, na które zostaną zaproszone tylko wybrane osoby po rozmowach kwalifikacyjnych (maksymalnie 10 osób). Osoby biorące udział w szkoleniu rekrutacyjnym powinny okazać aktualny unijny certyfikat COVID lub negatywny wynik testu RT-PCR na COVID-19, wykonany maksymalnie 48 godzin przed rozpoczęciem szkolenia. Udział w szkoleniu rekrutacyjnym nie gwarantuje nawiązania współpracy, stanowi jeden z etapów rekrutacji.

Etapy rekrutacji:

 • 14.02 - 27.02.2022: osoby zainteresowane wysyłają wypełniony formularz rekrutacyjny, znajdujący się pod adresem https://bit.ly/3HL8uVx
 • 28.02 - 04.03: wybrane osoby otrzymują zaproszenie na rozmowy kwalifikujące do 3-dniowego, obowiązkowego szkolenia rekrutacyjnego (rozmowy będą prowadzone online)
 • 11.03 - 13.03: obowiązkowe szkolenie rekrutacyjne (forma stacjonarna w Pruszkowie pod Warszawą)
 • 14.03 - 25.03: rozmowy rekrutacyjne z osobami, które ukończyły obowiązkowe szkolenie rekrutacyjne (rozmowy będą prowadzone online)
 • 28.03 - 31.03: podpisanie umów i rozpoczęcie współpracy od 01.04.2022 r.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą polityką równości, dostępności i zrównoważonego rozwoju: https://bip.siecobywatelska.pl/index.php?id=388&id2=828

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w rekrutacji znajduje się tutaj: KlauzulaOpublikował: Agnieszka Zdanowicz
Publikacja dnia: 19.05.2022
Podpisał: Agnieszka Zdanowicz
Dokument z dnia: 19.05.2022
Dokument oglądany razy: 250