bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Spis umów na realizację projektów ze środków publicznych podpisane w 2006 roku

1. Umowa z 25 września 2006 roku o numerze 463 zawarta z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu pt. "Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej" na kwotę 95 411,25 złotych z budżetu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

2. Umowa z 25 września 2006 roku o numerze 481 zawarta z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu pt. "Lokalne Grupy Obywatelskie - wspólnoty na rzecz przejrzystości" na kwotę 159 142,50 złotych z budżetu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

3. Umowa z 12 października 2006 o numerze 06/GR2/06-0020/P1 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Austostrady do społeczności" w ramach Akcji Gruntdtvig 2 na kwotę 9 000,00 EURO z budżetu programu Wspólnoty Europejskiej Socrates

4. Umowa z 13 listopada 2006 o numerze 06/GR3/06-0133 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na sfinansowanie wyjazdu zagranicznego w ramach Akcji Gruntdtvig 3 na kwotę 1 500,00 EURO z budżetu programu Wspólnoty Europejskiej Socrates

5. Umowa z 20 listopada 2006 o numerze 06/GR3/06-0134 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na sfinansowanie wyjazdu zagranicznego w ramach Akcji Gruntdtvig 3 na kwotę 1 500,00 EURO z budżetu programu Wspólnoty Europejskiej Socrates

6. Umowa z 15 grudnia 2006 o numerze 8207/JFK/PPt- DV/2006-TF2004/016-829.01.02.02/rm/44 zawarta z Fundacją Fundusz Współpracy na realizację projektu pt. "Laboratorium Monitoringu Budżetu" na kwotę 25 561,60 EURO z budżetu programu Środki Przejściowe 2004

7. Umowa z 15 grunia 2006 o numerze 8210/JFK/PPt-DV/2006-TF2004/016-829.01/02.02/rm/45 zawarta z Fundacją Fundusz Współpracy na realizację projektu pt. "Szkoła Inicjatyw Strażniczych" na kwotę 24 428,80 EURO z budżetu programu Środki Przejściowe 2004Opublikował: Katarzyna Batko-Tołuć
Publikacja dnia: 21.11.2008
Podpisał: Katarzyna Batko-Tołuć
Dokument z dnia: 21.11.2008
Dokument oglądany razy: 2 437