bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Komisja Etyki

Skład Komisji Etyki

Anna Gryta

Norbert Orłowski

Edyta Widawska

Kompetencje:

§ 31 Statutu
1. Komisja Etyki jest niezależnym ciałem doradczym Stowarzyszenia powołanym do rozwiązywania problemów etycznych Stowarzyszenia.
2. Komisja Etyki w składzie co najmniej trzech członków i członkiń wybierana jest przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym.
3. Członkowie Komisji Etyki mogą wybrać spośród siebie Przewodniczącego.
4. Kadencja Komisji Etyki Stowarzyszenia trwa 4 lata.
5. W przypadku rezygnacji lub niemożności dalszego sprawowania funkcji członka Komisji Etyki, uzupełnienie składu następuje w drodze wyborów w trakcie najbliższego Walnego Zebrania.


§ 32 Statutu
1. Komisja Etyki działa w oparciu o Statut, Kodeks Etyki Stowarzyszenia i Regulamin Komisji etyki zatwierdzany przez Walne Zebranie.
2. Komisja Etyki podejmuje działania na prośbę członka Stowarzyszenia, odpowiada na zapytania złożone przez władze Stowarzyszenia lub podejmuje działania z własnej inicjatywy.
3. Opinie Komisji Etyki nie mają mocy wiążącej.


§ 33 Statutu
1. Członkowie i członkinie Komisji Etyki nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim ani stosunku pokrewieństwa i powinowactwa.
2. Członkiem i członkinią Komisji Etyki nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. W przypadku prawomocnego skazania za takie przestępstwo członka Komisji Etyki z mocy statutu przestaje on pełnić tę funkcję.Opublikował: Katarzyna Batko-Tołuć
Publikacja dnia: 23.06.2021
Podpisał: Katarzyna Batko-Tołuć
Dokument z dnia: 20.11.2008
Dokument oglądany razy: 4 722