bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Regulamin prac Zarządu

Regulamin Zarządu

Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska
z dnia 5 czerwca 2016 roku
uchwalony na podstawie §25 Statutu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków 6 października 2012 r.

(zatwierdzony przez Walne Zebranie 5 czerwca 2016 roku)

  1. Spotkania Zarządu mogą odbywać się stacjonarnie i za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  2. Zarząd informuje o planowanym posiedzeniu z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni za pomocą listy dyskusyjnej Członkiń i Członków Stowarzyszenia oraz osobno, drogą mailową – Członkinie i Członków Komisji Rewizyjnej.
  3. Informacja o terminie spotkania Zarządu pojawia się w Biuletynie Informacji Publicznej Stowarzyszenia.
  4. Za przekazanie informacji odpowiada Sekretarz Zarządu.
  5. Na spotkania Zarządu zapraszana jest Dyrektorka Zarządzająca/Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenia.
  6. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział Członkinie i Członkowie.
  7. W sprawach nie cierpiących zwłoki i ustalonych za pomocą korespondencji elektronicznej, Zarząd może podejmować uchwały w trybie obiegowym.
  8. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół przekazywany Członkiniom i Członkom Stowarzyszenia drogą elektroniczną. Protokół sporządza Sekretarz Zarządu, a w razie jego/jej nieobecności wybrany podczas spotkania inny Członek/inna Członkini Zarządu.
  9. Protokół i spis uchwał Zarządu są dostępne na Panelu Członkowskim Stowarzyszenia.
  10. Członkom i Członkiniom Zarządu przysługuje zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji.Opublikował: Katarzyna Batko-Tołuć
Publikacja dnia: 26.11.2019
Podpisał: Zarząd Stowarzyszenia
Dokument z dnia: 07.05.2010
Dokument oglądany razy: 3 555