bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 04.09.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Jawne wynagrodzenia

Osoby pracujące w Biurze Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska i ich wynagrodzenia
(stan na 3 września 2018 roku)

Sieć Obywatelska Watchdog Polska zatrudnia dziesięć osób na umowę o pracę. Osiem z nich zatrudnionych jest w wymiarze pełnego etatu. Jedna osoba na 1/4 etatu, a jedna osoba na 3/4 etatu. Są to:

Martyna Bójko, redaktorka - zatrudniona od maja 2016 roku, obecnie zarabia 3297,65 zł netto (4630 zł brutto, 5573,60 pełen koszt pracy), pełny etat.

Joanna Gucman-Muż, dyrektorka ds. komunikacji i fundraisingu – zatrudniona od maja 2012 roku, obecnie zarabia 3501,22 zł netto (4 9300 zł brutto, 5934,74 zł pełen koszt pracy) cały etat.

Agnieszka Podgórska, dyrektorka ds. rozwoju – zatrudniona od sierpnia 2009 roku, obecnie zarabia 3297,65 zł netto (4630 zł brutto, 5573,60 pełen koszt pracy), pełny etat.

Agnieszka Zdanowicz, dyrektorka zarządzająca – zatrudniona od października 2011 roku, obecnie zarabia 3501,22 zł netto (4 9300 zł brutto, 5934,74 zł pełen koszt pracy) cały etat.

Paula Kłucińska, prawniczka - zatrudniona od 5 września 2016 roku, obecnie zarabia 2 944,03 zł netto (4130 zł brutto, 4971,70 zł pełen koszt pracy) cały etat.

Roksana Maślankiewicz, specjalistka ds. kampanii - zatrudniona od 1 października 2016 roku, obecnie zarabia 2 944,03 zł netto (4130 zł brutto, 4971,70 zł pełen koszt pracy) cały etat.

Szymon Osowski, dyrektor ds. strategicznych postępowań sądowych i edukacji prawnej - zatrudniony od 1 marca 2017 roku, obecnie zarabia 3292,65 zł netto (4 630 zł brutto, 5573,60 zł pełen koszt pracy) cały etat. (Koszty pracy na przestrzeni lat - zestawienie, listy dokumentów z poszczególnych lat xls, ods. Informacja została dodana ze względu na sprawowanie również funkcji członka zarządu).

Katarzyna Batko-Tołuć, dyrektorka programowa - zatrudniona od 10 marca 2017 roku, obecnie zarabia 3292,65 zł netto (4 630 zł brutto, 5573,60 zł pełen koszt pracy) cały etat. (Koszty pracy na przestrzeni lat - zestawienie, listy dokumentów z poszczególnych lat xls, ods. Informacja została dodana ze względu na sprawowanie również funkcji członka zarządu).

Adam Kuczyński, radca prawny - zatrudniony od 10 sierpnia 2017 roku, obecnie zarabia 827,87 zł netto (1160 zł brutto, 1396,41 zł pełen koszt pracy), 1/4 etatu.

Bartosz Wilk, ekspert prawny - zatrudniony od 1 sierpnia 2018 r, obecnie zarabia 2231,24 zł netto (3100 zł brutto, 3731,38 zł pełen koszt pracy), 3/4 etatu. (Koszty pracy na przestrzeni lat - zestawienie, listy dokumentów z poszczególnych lat xls, ods. Informacja została dodana ze względu na sprawowanie również funkcji członka zarządu).

Zakres obowiązków pracownic i pracowników można znaleźć w dziale Rejestry umów/umowy o pracę.

Ponadto każda osoba przebywająca w biurze podejmie wszelkie działania, aby Państwu pomóc w rozwiązaniu Państwa problemów związanych z korzystaniem z Państwa praw.

Oprócz tego z organizacją na podstawie długoterminowych umów zlecenie współpracują następujące osoby:

Kamil Breguła, informatyk - bieżące prace przy newsletterach i istniejących stronach internetowych Stowarzyszenia, przy budowie strony do kampanii 1% na 2017 rok oraz obsługa techniczna systemu "Obywatelskie Fedrowanie Danych", w tym zbiorcze wysyłanie wiadomości. (umowa zlecenie od 2 stycznia do 31 grudnia 2018 r. płatność: od stycznia do lipca 2017 r. po 500 zł brutto = 3500 zł brutto, a w okresie od sierpnia 2017 r. do grudnia 2018 r. po 26 zł brutto za 1 godzinę pracy.)

Adam Dobrawy, informatyk - dbanie o bezpieczeństwo cyfrowe Stowarzyszenia i prace związane z zarządzaniem serwerami, pocztą i kopiami zapasowymi danych zgromadzonych na serwerach Stowarzyszenia. (umowa zlecenie od 2 stycznia do 30 września 2017 r., płatność: od stycznia do czerwca 2017 r. po 13 zł brutto za 1 godzinę pracy, a od lipca do września 2017 r. po 26 zł brutto za 1 godzinę pracy + umowa zlecenie od 4 stycznia do 31 grudnia 2018 r., płatność: po 26 zł brutto za 1 godzinę pracy )

Michał Zaremba, prawnik - doradztwo prawne w zakresie prawa do informacji publicznej oraz praw mieszkańców dla klientów poradni prowadzonej przez Zleceniodawcę oraz przygotowywanie opinii prawnych oraz projektów pism w ramach procedury dostępu
do informacji publicznej na potrzeby spraw Zleceniodawcy. (umowa zlecenie od 11 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r., płatność: po 21 zł brutto za 1 godzinę pracy).Opublikował: Agnieszka Zdanowicz
Publikacja dnia: 04.09.2018
Podpisał: Szymon Osowski
Dokument z dnia: 01.12.2010
Dokument oglądany razy: 8 351