bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 25.01.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja danych

Jawne wynagrodzenia

Osoby pracujące w Biurze Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska i ich wynagrodzenia
(stan na 1 stycznia 2018 roku)

Sieć Obywatelska Watchdog Polska zatrudnia dziewięć osób na umowę o pracę. Sześć z nich zatrudnionych jest w wymiarze pełnego etatu. Jedna osoba na 1/2 etatu, jedna osoba na 3/4 etatu i jedna na 1/4 etatu. Są to:

Martyna Bójko, redaktorka - zatrudniona od maja 2016 roku, obecnie zarabia 1464,48 zł netto (2 000 zł brutto, 2 410,20 pełen koszt pracy), 1/2 etatu.

Joanna Gucman-Muż, dyrektorka ds. komunikacji i fundraisingu – zatrudniona od maja 2012 roku, obecnie zarabia 3062,53 zł netto (4 300 zł brutto, 5181,93 zł pełen koszt pracy) cały etat.

Agnieszka Podgórska, dyrektorka ds. rozwoju – zatrudniona od sierpnia 2009 roku, nieobecna.

Agnieszka Zdanowicz, dyrektorka zarządzająca – zatrudniona od października 2011 roku, obecnie zarabia 3062,53 zł netto (4 300 zł brutto, 5181,93 zł pełen koszt pracy) cały etat..

Paula Kłucińska, prawniczka - zatrudniona od 5 września 2016 roku, obecnie zarabia  1895,25 zł netto (2625 zł brutto, 3163,39 zł pełen koszt pracy) 3/4 etatu.

Roksana Maślankiewicz, specjalistka ds. kampanii - zatrudniona od 1 października 2016 roku, obecnie zarabia 2 505,34 zł netto (3 500 zł brutto, 4 217,85 zł pełen koszt pracy) cały etat.

Szymon Osowski, dyrektor ds. strategicznych postępowań sądowych i edukacji prawnej - zatrudniony od 1 marca 2017 roku, obecnie zarabia 2853,96 zł netto (4 000 zł brutto, 4820,40 zł pełen koszt pracy) cały etat. (Koszty pracy na przestrzeni lat - zestawienie, listy dokumentów z poszczególnych lat xls, ods. Informacja została dodana ze względu na sprawowanie również funkcji członka zarządu).

Katarzyna Batko-Tołuć, dyrektorka programowa - zatrudniona od 10 marca 2017 roku, obecnie zarabia 2853,96 zł netto (4 000 zł brutto, 4820,40 zł pełen koszt pracy) cały etat. (Koszty pracy na przestrzeni lat - zestawienie, listy dokumentów z poszczególnych lat xls, ods. Informacja została dodana ze względu na sprawowanie również funkcji członka zarządu).

Adam Kuczyński, radca prawny - zatrudniony od 10 sierpnia 2017 roku, obecnie zarabia 717,24 zł netto (1000 zł brutto, 1205,10 zł pełen koszt pracy), 1/4 etatu.

Zakres obowiązków pracownic i pracowników można znaleźć w dziale Rejestry umów/umowy o pracę.

Ponadto każda osoba przebywająca w biurze podejmie wszelkie działania, aby Państwu pomóc w rozwiązaniu Państwa problemów związanych z korzystaniem z Państwa praw.

Oprócz tego z organizacją na podstawie długoterminowych umów zlecenie współpracują następujące osoby:

Kamil Breguła, informatyk - bieżące prace przy newsletterach i istniejących stronach internetowych Stowarzyszenia, przy budowie strony do kampanii 1% na 2017 rok oraz obsługa techniczna systemu "Obywatelskie Fedrowanie Danych", w tym zbiorcze wysyłanie wiadomości. (umowa zlecenie od 2 stycznia do 31 grudnia 2018 r. płatność: od stycznia do lipca 2017 r. po 500 zł brutto = 3500 zł brutto, a w okresie od sierpnia 2017 r. do grudnia 2018 r. po 26 zł brutto za 1 godzinę pracy.)

Karol Breguła, informatyk - dbanie o bezpieczeństwo cyfrowe Stowarzyszenia i prace związane z zarządzaniem serwerami, pocztą i kopiami zapasowymi danych zgromadzonych na serwerach Stowarzyszenia. (umowa zlecenie od 2 stycznia do 30 września 2017 r., płatność: od stycznia do czerwca 2017 r. po 13 zł brutto za 1 godzinę pracy, a od lipca do września 2017 r. po 26 zł brutto za 1 godzinę pracy + umowa zlecenie od 4 stycznia do 31 grudnia 2018 r., płatność: po 26 zł brutto za 1 godzinę pracy )

Bartosz Wilk, ekspert prawny - opracowywanie tekstów opisujących postępowania administracyjne i sądowe prowadzone przez Zleceniodawcę, współpraca z zewnętrznymi prawnikami wspierającymi działania Zleceniodawcy, konsultacja odpowiedzi na pytania dotyczące dostępu do informacji publicznej i praw mieszkańców kierowane do Zleceniodawcy poprzez media społecznościowe, udzielanie wypowiedzi dla mediów dotyczących postępowań administracyjnych i sądowych prowadzonych przez Zleceniodawcę. (umowa zlecenie od 4.01.2018 r. do 31.12.2018 r. - płatna 2250 zł brutto miesięcznie). Wcześniej zatrudnienie na umowę o pracę od 1 września 2016 roku do 31 grudnia 2016 r. i od 1 lutego 2017 r. do 28 marca 2017 r.,  zarabiał 1900,25 zł netto (2625 zł brutto, 3140,55 zł pełen koszt pracy) na 3/4 etatu. (Koszty pracy na przestrzeni lat - zestawienie, listy dokumentów z poszczególnych lat xls, ods. Informacja została dodana ze względu na sprawowanie również funkcji członka zarządu).

Michał Zaremba, prawnik - doradztwo prawne w zakresie prawa do informacji publicznej oraz praw mieszkańców dla klientów poradni prowadzonej przez Zleceniodawcę oraz przygotowywanie opinii prawnych oraz projektów pism w ramach procedury dostępu
do informacji publicznej na potrzeby spraw Zleceniodawcy. (umowa zlecenie od 11 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r., płatność: po 21 zł brutto za 1 godzinę pracy).



Opublikował: Agnieszka Zdanowicz
Publikacja dnia: 25.01.2018
Podpisał: Szymon Osowski
Dokument z dnia: 01.12.2010
Dokument oglądany razy: 8 171