bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.01.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Wykorzystanie darowizn

Tu publikujemy, jak wykorzystujemy przekazane nam darowizny.

2016 ROK

Wydatkowanie darowizn od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku: 142 640,28 zł. Spis wydatków w wersji excel, otwartym arkuszu kalkulacyjnym i pdf oraz zestawienie faktur w formacie pdf

Wszystkie darowizny, które otrzymujemy, przeznaczane są na kilka grup wydatków: koszty administracyjne (tab. 1.), koszty spraw sądowych i poradnictwa prawnego - w tym wynagrodzenia prawniczek_ów (tab. 2.), koszty spotkań lokalnych (tab. 3.) oraz pozostałe wynagrodzenia (współ)pracownic i (współ)pracowników biura Sieci (tab. 4.).

Co dokładnie wchodzi w skład poszczególnych grup kosztów i ile wynoszą szacunkowo, pokazujemy w tabelach – nie w każdym miesiącu 100% kosztów przedstawionych poniżej jest pokrywanych z darowizn. Prowadzimy też działalność gospodarczą, mamy również środki z 1% i w miarę możliwości pokrywamy część kosztów z tych źródeł.

Tab. 1. Koszty administracyjne (w nawiasach planowane, choć jeszcze niepewne, zmiany):

rodzaj kosztu                          koszt w zł              jednostka rozliczeniowa
internet + telefon                    400 (300)             miesiąc
serwery                                   2000                      rok
domeny                                   450                        rok
antywirusy                               500                       rok
druk                                        150                         miesiąc
faks                                         215                         rok
ochrona                                   64                         miesiąc
czynsz                                     4000                     miesiąc
ubezpieczenie                         900                     rok
papier                                     300                        pół roku
księgowość                             3000                    miesiąc

Tab. 2. Koszty związane z prowadzeniem poradnictwa w zakresie dostępu do informacji publicznej.
Rodzaj kosztu                                    koszt w zł       jednostka rozliczeniowa
wynagrodzenia prawniczek_ów         7000              miesiąc
skargi sądowe                                   18000             rok
znaczki                                               126                miesiąc

Tab. 3. Koszty spotkań lokalnych:
Rodzaj kosztu                 koszt                   jednostka rozliczeniowa
Koszt dojazdu                 0,6 zł                  1 km

Tab. 4. Wynagrodzenia pozostałych (współ)pracownic i (współ)pracowników biura Sieci - klikając na "Jawne wynagrodzenia" sprawdzisz kogo opłacamy.
Rodzaj kosztu                koszt                  jednostka rozliczeniowa
wynagrodzenia              ok. 25 000 zł      miesiąc

____________________________________________________________________________

2015 ROK

Kwota otrzymanych darowizn od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku: 16 529,12zł

Wydatkowanie darowizn od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku: 10 208,49 zł. Spis wydatków w wersji excel, otwartym arkuszu kalkulacyjnym i pdfOpublikował: Agnieszka Zdanowicz
Publikacja dnia: 17.01.2017
Podpisał: Katarzyna Batko-Tołuć
Dokument z dnia: 03.09.2015
Dokument oglądany razy: 6 023