bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.06.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Jawne wynagrodzenia

Osoby pracujące w Biurze Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska i ich wynagrodzenia
(stan na 9 czerwca 2016 roku)

Sieć Obywatelska Watchdog Polska zatrudnia cztery pracownice na umowę o pracę, Trzy z nich zatrudnione są w wymiarze pełnego etatu. Jedna osoba na 1/2 etatu. Żadna z nich nie jest członkinią organizacji. Są to:

Martyna Bójko, redaktorka - zatrudniona od maja 2016 roku na 1/2 etatu, obecnie zarabia 1464,48 zł netto (2 000 zł brutto, 2 392,80 pełen koszt pracy).

Joanna Gucman-Muż, specjalistka ds. kontaktu z darczyńcami indywidualnymi i organizacji strażniczych – zatrudniona od maja 2012 roku, obecnie zarabia 3 355,33 zł netto (4 720 zł brutto, 5 688,07 zł pełen koszt pracy) etat.

Agnieszka Podgórska, Dyrektorka ds. Rozwoju – zatrudniona od sierpnia 2009 roku, obecnie zarabia 3 494,38 zł netto (4 920 zł brutto, 5 929,09 zł pełen koszt pracy), etat.

Agnieszka Zdanowicz, Dyrektorka Organizacji – zatrudniona od października 2011 roku, obecnie zarabia 3 494,38 zł netto (4 920 zł brutto, 5 929,09 zł pełen koszt pracy) etat.

Zakres obowiązków pracownic i pracowników można znaleźć w dziale Rejestry umów/umowy o pracę.

Ponadto każda osoba przebywająca w biurze podejmie wszelkie działania, aby Państwu pomóc w rozwiązaniu Państwa problemów związanych z korzystaniem z Państwa praw.

Oprócz tego w organizacji na stałe dostępne są osoby oferujące swoją pracę jako świadczenie usług przez podmiot gospodarczy lub na umowę zlecenie. Są to:

Katarzyna Batko-Tołuć, dyrektorka programowa (świadczy usługi w ramach własnej firmy). W ramach umowy odpowiedzialna za rozwój współpracy międzynarodowej Stowarzyszenia polegający na utrzymywaniu kontaktów z partnerami wokół tematów ważnych dla Stowarzyszenia, mogących zwiększać jego potencjał oraz prace merytoryczne związane z międzynarodowymi projektami. Od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016 roku wynagrodzenie wynosi 4 000 zł brutto miesięcznie. Umowa dostępna jest tutaj - skan pdf.

Mateusz Bogucki, doradztwo prawne w zakresie prawa do informacji publicznej oraz praw mieszkańców. Umowa zlecenia od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016 roku, 1500 zł brutto miesięcznie.

Katarzyna Kołodziejczyk, zarządzanie administracyjne projektem System Analizy Orzeczeń Sądowych NCBiR oraz wsparcie bieżącej obsługi biura. Umowa od 1 czerwca do 30 września 2016 roku, 845 zł brutto miesięcznie.

Paula Kłucińska, doradztwo prawne w zakresie prawa do informacji publicznej oraz praw mieszkańców. Umowa zlecenia od 2 maja 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku - 1500 zł butto miesięcznie.

Roksana Maślankiewicz, Prowadzenie kampanii na rzecz lokalnych watchdogów. Umowa zlecenia od 6 maja do 30 sierpnia 2016 roku, 1800 zł brutto miesięcznie.

Szymon Osowski ekspert prawny. W ramach umowy odpowiedzialny za monitorowanie prawa i rzecznictwo; nadzór nad systemem poradnictwa i współpracę z kluczowymi grupami docelowymi w promowaniu prawa do informacji. Od 2 maja do 31 grudnia 2016 roku wynagrodzenie wynosi 4 000 zł brutto miesięcznie. Umowa dostępna jest tutaj - scan pdf.

Aby obliczyć przybliżone wynagrodzenie netto osób prowadzących działalność gospodarczą należy odjąć podatek VAT (23%) oraz kwotę obowiązkowych ubezpieczeń odprowadzanych do ZUS, pokrywanych przez każdego z przedsiębiorców, która minimalnie wynosi w 2016 roku 1121,52 zł. Wynagrodzenie zmniejsza też podatek dochodowy.

Decyzją Walnego Zebrania Członkiń i Członków z 5 czrewca 2016 roku, kolejne umowy z członkiniami i członkami Zarządu podpisywać będą członkowie Komisji Rewizyjnej.Opublikował: Katarzyna Batko-Tołuć
Publikacja dnia: 09.06.2016
Podpisał: Szymon Osowski
Dokument z dnia: 01.12.2010
Dokument oglądany razy: 5 807