bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.04.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Rejestr umów o pracę wraz z zakresami obowiązków

1. Joanna Gucman-Muż

Wymiar pracy: cały etat (umowa na czas nieokreślony)

Stanowisko: specjalistka ds. organizacji strażniczych

Zakres obowiązków

Od marca 2014 do kwietnia 2016 w wymiarze ½ etatu - prowadzenie strony internetowej www.watchdog.org.pl i po zmianie www.watchdogportal.pl. Czasowo może oznaczać oddelegowanie w wymiarze całego etatu. Szczególnie w okresie zintensyfikowanego umieszczania i obrabiania treści merytorycznych wynikających z innych działań prowadzonych przez pozostałych koordynatorów, np. przez luty – lipiec 2015.

Zostaje jej powierzony następujący zakres zadań:

 • przygotowywanie prasówek na temat działań polskich watchdogów;
 • prowadzenie profilu watchdog.org.pl w serwisie Facebook;
 • opieka nad stroną watchdog.org.pl i watchdogportal.pl., w tym: aktualizacja treści – redakcja, pisanie i publikowanie tekstów i informacji na stronie, kontakt (w tym spotkania) i konsultowanie zmian na stronie Watchdog.org.pl z osobą odpowiedzialną za opracowanie i zamówienie nowego projektu strony (w tym wspólne przygotowanie zapytania ofertowego, porównania ofert i rozstrzygnięcie konkursy ofert) oraz z webmasterem, odpowiadanie na korespondencję otrzymaną za pośrednictwem strony;
 • aktualizacja bazy danych o projektach organizacji strażniczych;
 • udział w spotkaniach związanych z realizacją projektów.

Od lipca do października 2015 r. w wymiarze ½ etatu - opracowanie koncepcyjne i koordynacja merytoryczna Watchdog Forum. Zostaje jej powierzony następujący zakres zadań:

 • opracowanie treści materiałów informacyjnych na stronę wydarzenia i merytorycznych dla uczestników;
 • nadzorowanie prac programistycznych, redakcyjnych oraz tłumaczeniowych przy budowie strony wydarzenia;
 • opracowanie koncepcji we współpracy z Dyrektorką Programową;
 • kontakt z ekspertami;
 • opieka merytoryczna nad uczestnikami w trakcie forum;
 • przygotowanie sprawozdania merytorycznego;
 • wybór organizacji wiodących w tematach przy stolikach, moderatorów;
 • prowadzenie rekrutacji uczestników.

Od października 2015 do kwietnia 2016 w wymiarze ½ etatu do przygotowania spotkania sieciującego dla wszystkich organizacji strażniczych. Zostaje jej powierzony następujący zakres zadań:

 • przygotowanie merytoryczne spotkań, kontakt z ekspertami i przygotowanie koncepcji we współpracy z Dyrektorką Programową;
 • pozyskiwanie informacji o potrzebach i opiniach uczestników;
 • informowanie o spotkaniach i rekrutowanie uczestników;
 • organizowanie spotkań i wydarzeń;
 • zadbanie o kontakt z organizacjami po spotkaniach i o przepływ informacji na temat skutków prowadzonych działań.

Wynagrodzenie: 4 720,00 zł brutto

2. Katarzyna Kołodziejczyk

Wymiar pracy: 3/4 etatu (umowa na czas określony). 10 godzin miesięcznie dotyczy działałności gospodarczej i jest z niej opłacane.

Stanowisko: koordynatorka organizacyjna projektów

Zakres obowiązków (grudzień 2015-kwiecień 2016):

 • zarządzanie budżetami realizowanych projektów – opisywanie i wpisywanie dokumentów księgowych do budżetów, sprawdzanie poziomów wydatków w poszczególnych budżetach;
 • bieżąca obsługa biura – obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej, zamawianie materiałów biurowych, rozliczanie delegacji pracowników, przygotowywanie umów dla kontrahentów, kontakt z kontrahentami;
 • przygotowywanie i aktualizacja potrzebnych Pracodawcy baz danych;
 • kontakt z partnerami projektów, przygotowywanie sprawozdań merytorycznych i finansowanych, współpraca z koordynatorami działań przy organizacji spotkań, organizacjami spotkań partnerów projektu, porównywanie i wybieranie najlepszych ofert na usługi świadczone przez zewnętrznych usługodawców na rzecz Pracodawcy;
 • realizacja zadań związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Stowarzyszenie zgodnie z oddelegowaniem z dnia 1.12.2015 r.

Wynagrodzenie: 3000,00 zł brutto za ¾ etatu

3. Agnieszka Podgórska

Wymiar pracy: cały etat (umowa na czas nieokreślony)

Stanowisko: dyrektorka ds. rozwoju 

Zakres obowiązków
Od marca 2014 roku do kwietnia 2016 r. w wymiarze ½ etatu - realizacja zadań Dyrektorki ds. rozwoju organizacyjnego. Zostaje jej powierzony następujący zakres zadań:

 • budowanie pozytywnego wizerunki Sieci i jej działalności w kontaktach z partnerami – innymi organizacjami i biznesem;
 • działania skierowane na pozyskiwanie indywidualnych darczyńców długoterminowych;
 • kontakty z biznesem, uczestniczenie w wydarzeniach biznesowych. Poszukiwanie pomysłów na zaangażowanie biznesu w sprawy sieci.

Od października 2014 roku do kwietnia 2016 r. w wymiarze ½ etatu - realizacja zadań związanych z przygotowaniem promocji lokalnych inicjatyw strażniczych. Zostaje jej powierzony następujący zakres zadań:

 • udział w spotkaniach zespołu roboczego planującego i dyskutującego o kampanii;
 • współpraca z agencją promocyjną i ustalanie szczegółów kampanii
 • kontakt z podmiotami wspierającymi kampanię twórczo.

Wynagrodzenie: 4920 zł brutto

4. Agnieszka Zdanowicz

Wymiar pracy: cały etat (umowa na czas nieokreślony)

Stanowisko: dyrektorka organizacyjna

Zakres obowiązków:

 • Zarządzanie zespołem pracownic i pracowników (urlopy, dni wolne, sprawy pracownicze, zakresy obowiązków, przepływ informacji itp.);
 • Zarządzanie rozwojem pracownic i pracowników;
 • Zarządzanie współpracą z wolontariuszami;
 • Zarządzanie korespondencją Stowarzyszenia;
 • Zarządzanie codziennym funkcjonowaniem biura;
 • Zarządzanie budżetem organizacji we współpracy ze Skarbnikiem/Skarbniczką Stowarzyszenia;
 • Akceptowanie dokumentów finansowych pod względem merytorycznym;
 • Organizowanie pracy biura zgodnie z wytycznymi Zarządu i przedstawianie Zarządowi kwestii do rozwiązaniami i raportowanie wykonywanej przez biuro pracy;
 • Współpraca z członkami i członkiniami Stowarzyszenia i wspieranie ich działań w ramach ustalonych z Zarządem możliwości.

Od października 2014 r. do kwietnia 2016 r. w wymiarze 1 etatu - realizacja zadań koordynatorki monitoringu. Koordynatorce zostaje powierzony następujący zakres zadań:

 • koordynacja przygotowania narzędzi do monitoringu;
 • współpraca z informatykami przy budowie narzędzi do monitoringów – opracowanie treści pytań, formy odpowiedzi, funkcjonalności narzędzia;
 • przygotowanie szkoleń dla uczestników– opracowanie materiałów, zapewnienie ekspertów, ustalenie programu;
 • kontakt z uczestnikami monitoringów – telefoniczny i mailowy, kontrola postępu prac i pomoc przy ewentualnych problemach;
 • sprawdzanie treści wprowadzonych do narzędzi oraz raportów z monitoringów;
 • promocja naborów do monitoringów – przygotowanie informacji, rozesłanie, przygotowanie koncepcji materiałów promocyjnych;
 • przygotowywanie spotkań upowszechniających wyniki monitoringów wraz z uczestnikami monitoringów – ustalanie terminów, programów;
 • udział w spotkaniach lokalnych związanych z rekrutacją do monitoringów i ich realizacją.

Wynagrodzenie: 4920,00 zł bruttoOpublikował: Katarzyna Batko-Tołuć
Publikacja dnia: 06.04.2016
Podpisał: Szymon Osowski
Dokument z dnia: 10.09.2013
Dokument oglądany razy: 2 713