bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sprawy sądowe

W 2010 roku podjęliśmy decyzję o systematycznym prowadzeniu spraw sądowych dotyczących prawa do informacji publicznej.

Naszym celem było kształtowanie orzecznictwa tak, aby powstał standard, który będzie ułatwiał realizację tego prawa każdej osobie. Ponadto chodziło nam o wzmacnianie kultury politycznej opartej na jawności działania państwa i wspomaganie tzw. podmiotów zobowiązanych we właściwym realizowaniu prawa do informacji. Nasze działania służą interesowi publicznemu.

Podobną aktywność podejmowaliśmy także w latach 2006-2009, jednak na mniejszą skalę. Wystarczającą jednak by zaplanować nasz rozwój w tej dziedzinie. W 2011 roku otrzymaliśmy pierwszy grant od Open Society Foundations (OSF) - wynosił on 50 tys. USD. Przeznaczyliśmy go na rozwinięcie poradnictwa, opłacenie pracy prawników, zarządzanie obrotem dokumentów i opłacanie kosztów związanych ze skargami. Kolejne granty od OSF otrzymaliśmy w 2012 roku (50 tys. USD) i 2013 roku (45 tys. USD). Te trzy lata pozwoliły nam zbudować potencjał.

W 2013 rozpoczęliśmy zbieranie pieniędzy na sprawy sądowe od obywateli - z 1% ich podatków. Potem prosiliśmy obywatelki i obywateli o darowizny. Wykorzystywaliśmy też środki z odsetek bankowych (środki własne). W tym czasie pokrywaliśmy też koszty spraw sądowych związanych z naszymi programami - Budżet Obywatelski (funduszesoleckie.pl) i Monitoring Spółek Komunalnych (w tym wypadku są to koszty spraw sądowych innych osób i organizacji prowadzących działalność strażniczą) z pieniędzy przekazanych nam przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

Poniżej przedstawiamy spis spraw realizowanych od 2011 roku do 8 lutego 2016 roku. Nie wszystkie rozpoczynaliśmy samodzielnie. Część z nich podjęły osoby korzystające z naszego poradnictwa prawnego, którym pomagamy przez opłacanie skarg i/lub poprzez przyłączanie się jako organizacja społeczna. Warto też dodać, że nie jesteśmy w stanie przedstawić całego dorobku Stowarzyszenia. Wiele działań prowadzili nasi członkowie jako osoby fizyczne.

Zebrane dane prezentujemy w formacie excel i otwartym akuszu kalkulacyjnym.Opublikował: Katarzyna Batko-Tołuć
Publikacja dnia: 08.02.2016
Podpisał: Katarzyna Batko-Tołuć
Dokument z dnia: 08.02.2016
Dokument oglądany razy: 4 037