bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Osoby realizujące projekt Mocna straż

Projekt trwał 1 czerwca 2013 roku do 30 września 2014 roku

PROJEKT „Mocna straż – wzmocnienie działań kontrolnych organizacji, grup nieformalnych i obywateli/ek” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Projekt realizowany jest przez pracowników biura Stowarzyszenia oddelegowanych do realizacji zadań projektowych zgodnie z poniższym zakresem zadań i wymiarem godzin pracy.

  1. Agnieszka Podgórska
  2. Joanna Gucman
  3. Agnieszka Zdanowicz
  4. Karol Mojkowski

Agnieszka Podgórska

Z dniem 1 czerwca 2013 roku Agnieszka Podgórska zostaje oddelegowana w wymiarze ½ etatu do realizacji zadań opiekunki monitoringu funduszu korkowego. Opiekunce zostaje powierzony następujący zakres zadań:
1. Współpraca z partnerami:
• Fundacją Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejfrut,
• Fundacją Widzieć Więcej,
• Mazurskim Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej w Orzyszu,
polegająca na utrzymywaniu kontaktu przez telefon, skype’a, e-mail, listę dyskusyjną i dzieleniu się wiedzą zdobytą przez dwa lata realizacji monitoringu, planowaniu i rozwiązywaniu problemów.
2. Współpraca z ekspertką lokalną, polegającą na utrzymywaniu kontaktu przez telefon, skype’a, e-mail i planowaniu działań lokalnych, konsultowaniu i rozwiązywaniu problemów, wspieraniu uczestników oraz partnerów lokalnych.
3. Współpraca z ekspertami ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, polegającą na utrzymywaniu kontaktu przez telefon, skype’a, e-mail i konsultowaniu i rozwiązywaniu problemów; opracowywanie pytań oraz odpowiedzi ekspertów.
4. Współpraca z ekspertem prawnym polegająca na konsultowaniu i rozwiązywaniu problemów, wspieraniu uczestników, odpowiadanie na pytania.
5. Współpraca z programistami oraz ekspertami przy ewaluacji i budowie narzędzia do monitoringu.
6. Wyznaczanie kierunków rozwoju monitoringu na podstawie sygnałów płynących od partnerów, kandydatów na uczestników monitoringu, uczestników monitoringu, ekspertów.
7. Zamawianie ekspertyz, ewaluowanie i monitorowanie postępów działania.
8. Organizowanie webinariów.
9. Udział w spotkaniach lokalnych związanych z rekrutacją do monitoringu i jego realizacją.
10. Współpraca z koordynatorką projektu i zespołem realizującym cały projekt „Mocna straż – wzmocnienie działań kontrolnych organizacji, grup nieformalnych i obywateli/ek”
11. Współpraca z osobami zajmującymi się stronami internetowymi www.watchdog.org.pl i www.siecobywatelska.pl przy upowszechnianiu informacji o działaniu.
12. Współpraca z osobą ds. promocji przy promowaniu monitoringu.

Joanna Gucman

Z dniem 1 czerwca 2013 roku Joanna Gucman zostaje oddelegowana w wymiarze 4/5 etatu do realizacji działań 1, 2 i 6: pisania tekstów na temat działań polskich organizacji strażniczych – od czerwca do września 2013, przygotowania analizy „Rzecznictwo organizacji kontrolnych w perspektywie międzynarodowej” - od października do grudnia 2013, przygotowywania seminarium międzynarodowego – od czerwca do listopada 2013 roku i prowadzenia strony www.watchdog.org.pl - od czerwca 2013 do września 2014. Pracownicy zostaje powierzony następujący zakres zadań:
• Przygotowywanie prasówek na temat działań polskich watchdogów i pisanie miesięcznych raportów o polskich działaniach strażniczych (Działanie 1)
• Kontakt z lokalnymi blogerami (strażnikami i strażniczkami obywatelskimi) (Działanie 1)
• Kontakt z autorami tekstów o działaniach organizacji strażniczych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Działanie 1)
• Prowadzenie profilu Watchdog.org.pl w serwisie Facebook (Działanie 6)
• Opieka nad stroną Watchdog.org.pl - w tym: aktualizacja treści – redakcja, pisanie i publikowanie tekstów i informacji na stronie, kontakt (w tym spotkania) i konsultowanie zmian na stronie Watchdog.org.pl z osobą odpowiedzialną za opracowanie i zamówienie nowego projektu strony i z webmasterem, odpowiadanie na korespondencję otrzymaną za pośrednictwem strony (Działanie 6)
• Aktualizacja bazy danych o projektach organizacji strażniczych www.watchdotgi.samiswoje.pl (Działanie 1 i 6)
• Konsultowanie treści materiałów prasowych i kontakt z osobą odpowiedzialną za organizację śniadań prasowych (Działanie 6)
• Opieka nad seminarium dla watchdogów z Europy Środkowo-Wschodniej (Działanie 2)
• Planowanie seminarium (Działanie 2) – udział i organizacja spotkania planującego.
• Składanie zamówień, koordynowanie prac i odbiór materiałów projektowych i konferencyjnych (w tym przygotowanie zapytań ofertowych, porównania ofert i rozstrzygnięcie konkursu ofert) (Działanie 2 i 6)
• Składanie zamówień, koordynowanie prac i odbiór materiałów na stronę Watchdog.org.pl – komiksy, filmy itp. (Działanie 6)
• Udział w spotkaniach związanych z realizacją projektu.
• Współpraca z koordynatorką projektu i zespołem realizującym cały projekt „Mocna straż – wzmocnienie działań kontrolnych organizacji, grup nieformalnych i obywateli/ek”
• Współpraca z innymi osobami zajmującymi się stronami internetowymi, w tym www.siecobywatelska.pl przy upowszechnianiu informacji o działaniu.
• Współpraca z osobą ds. promocji.
• przygotowania analizy „Rzecznictwo organizacji kontrolnych w perspektywie międzynarodowej”

Agnieszka Zdanowicz

Z dniem 1 czerwca 2013 roku Agnieszka Zdanowicz zostaje oddelegowana w wymiarze ½ etatu do realizacji zadań opiekunki Obywatelskiego Monitoringu Sportu. Opiekunce zostaje powierzony następujący zakres zadań:
• Przygotowanie ewaluacji narzędzia – wybór miejsca ewaluacji, kontakt z uczestnikami, spisanie i przekazanie zadań do wykonania, przygotowanie materiałów i programu na ewaluację, analiza danych zebranych w pierwszej edycji monitoringu i przebiegu całego monitoringu, opracowanie wyników ewaluacji, konsultacje z ekspertami pracującymi przy monitoringu oraz koordynatorką monitoringu funduszu korkowego.
• Udział w spotkaniu ewaluacyjnym, szkoleniach dla uczestników monitoringu, w spotkaniach lokalnych.
• Współpraca z informatykami przy budowie narzędzia do monitoringu – opracowanie treści pytań, formy odpowiedzi, funkcjonalności narzędzia.
• Przygotowanie szkoleń dla uczestników monitoringu – opracowanie materiałów, zapewnienie ekspertów, ustalenie programu.
• Kontakt z uczestnikami monitoringu – telefoniczny i mailowy, kontrola postępu prac i pomoc przy ewentualnych problemach.
• Sprawdzanie treści wprowadzonej do narzędzia oraz raportu z monitoringu.
• Promocja naboru do monitoringu – przygotowanie informacji, rozesłanie, przygotowanie koncepcji materiałów promocyjnych.
• Przygotowywanie spotkań upowszechniających wyniki monitoringu wraz z uczestnikami monitoringu – ustalanie terminów, programów.
• Udział w spotkaniach lokalnych związanych z rekrutacją do monitoringu i jego realizacją.
• Współpraca z koordynatorką projektu i zespołem realizującym cały projekt „Mocna straż – wzmocnienie działań kontrolnych organizacji, grup nieformalnych i obywateli/ek”
• Współpraca z osobami zajmującymi się stronami internetowymi www.watchdog.org.pl i www.siecobywatelska.pl przy upowszechnianiu informacji o działaniu.
• Współpraca z osobą ds. promocji przy promowaniu monitoringu.

Karol Mojkowski

Z dniem 1 czerwca 2013 roku Karol Mojkowski zostaje oddelegowany w wymiarze 3/10 etatu do realizacji zadań eksperta Obywatelskiego Monitoringu Sportu (OMS) oraz w wymiarze 2/10 etatu do napisania publikacji „Lokalne doświadczenia w kontroli obywatelskiej”
Ekspertowi OMS zostaje powierzony następujący zakres zadań:
• Przygotowanie ewaluacji narzędzia po pilotażu i przygotowanie nowego narzędzia do monitoringu.
• Zapoznawanie się z działaniami instytucji ważnych dla monitoringu sportu.
• Udział w kampanii promującej monitoring.
• Udział w spotkaniach promujących wyniki monitoringu.
• Udział w spotkaniu ewaluacyjnym, szkoleniach dla uczestników monitoringu, w spotkaniach lokalnych.
• Współpraca z opiekunką monitoringu i wspieranie jej w pracy z informatykami i uczestnikami.
• Współpraca z opiekunką monitoringu przy przygotowanie szkoleń dla uczestników monitoringu – opracowanie materiałów, ustalenie programu.
• Sprawdzanie treści wprowadzonej do narzędzia oraz raportu z monitoringu.
• Udział w spotkaniach lokalnych związanych z rekrutacją do monitoringu i jego realizacją.
• Współpraca z koordynatorką projektu i zespołem realizującym cały projekt „Mocna straż – wzmocnienie działań kontrolnych organizacji, grup nieformalnych i obywateli/ek”
Powyższe oddelegowanie obowiązuje od czerwca 2013 do września 2014.Opublikował: Katarzyna Batko-Tołuć
Publikacja dnia: 21.08.2015
Podpisał: Agnieszka Zdanowicz
Dokument z dnia: 25.06.2013
Dokument oglądany razy: 3 557