bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zapytanie o konkurencyjną ofertę

 W związku z wymaganiami przekazanymi e-mailem przez operatora Swiss Contribution –firmę ECORYS Polska Sp. z o.o. Sieć Obywatelska – Watchdog Polska informuje, iż możliwe jest złożenie konkurencyjnych ofert na stanowiska:

Eksperta/tki ds. prawnych w monitoringu sportu

Wymagania:

 • Studia prawnicze;
 • Co najmniej 5 lat doświadczenia w udzielaniu pomocy prawnej z zakresu prawa do informacji, praw mieszkańców w samorządzie lokalnym;
 • Doświadczenie w pracy strażniczej i prowadzeniu monitoringów;
 • Znajomość uregulowań prawnych związanych z planowaniem sportu przez gminy, dostępem do informacji i formami prawnego oddziaływania na władze gminy przez mieszkańców.

Oferujemy:

 • Wynagrodzenie w wysokości 60 zł za godzinę, maksymalnie 3600 zł
 • Świadczenie pomocy maksymalnie do 30 września 2014 roku.

Eksperta/tki ds. prawnych w monitoringu funduszu korkowego

Wymagania:

 • Studia prawnicze;
 • Co najmniej 5 lat doświadczenia w udzielaniu pomocy prawnej z zakresu prawa do informacji, praw mieszkańców w samorządzie lokalnym;
 • Doświadczenie w pracy strażniczej i prowadzeniu monitoringów;
 • Znajomość uregulowań prawnych związanych z zapobieganiem problemom alkoholowym w gminie, dostępem do informacji i formami prawnego oddziaływania na władze gminy przez mieszkańców.

Oferujemy:

 • Wynagrodzenie w wysokości 60 zł za godzinę, maksymalnie 3600 zł
 • Świadczenie pomocy maksymalnie do 30 września 2014 roku.

Eksperta/tki ds. prawnych w kursie „Na straży”

Wymagania:

 • Studia prawnicze;
 • O najmniej 5 lat doświadczenia w udzielaniu pomocy prawnej z zakresu prawa do informacji,
 • Doświadczenie w pracy strażniczej i prowadzeniu monitoringów.
 • Umiejętność analizowania prawa w monitoringu.

Oferujemy:

 • Wynagrodzenie w wysokości 60 zł za godzinę, maksymalnie 5400 zł
 • Świadczenie pomocy maksymalnie do 30 września 2014 roku.

Opiekuna/Opiekunki w kursie „Na straży”

 • Doświadczenie w pracy strażniczej i prowadzeniu monitoringów.
 • Ukończony kurs trenerski w wymiarze co najmniej 80 godzin;
 • Co najmniej 5 lat doświadczenia w edukacji na odległość.

Oferujemy:

 • Wynagrodzenie w wysokości 1800 zł miesięcznie, maksymalnie 7200 zł
 • Zatrudnienie maksymalnie do 31 lipca 2014 roku.

Księgowego/księgowej z projekcie „Mocna straż - wzmocnienie działań kontrolnych organizacji, grup nieformalnych i obywateli/ek”

 • Uprawnienia do samodzielnego prowadzenia księgowości;
 • Pomysł na rozwiązanie problemu polegającego na tym, że księgowość Stowarzyszenia prowadzona jest przez inny podmiot;
 • Gotowość do zaksięgowania ok. 160 dokumentów kwartalnie oraz k. 160 wyciągów bankowych za kwotę nie przekraczającą 1000 zł miesięcznie.
 •  Zatrudnienie maksymalnie do 30 września 2014

Ponadto poszukujemy osób, które byłyby w stanie pełnić rolę koordynatorów lokalnych oraz ekspertki lokalnej w obywatelskim monitoringu funduszu korkowego. Obecnie koordynatorami lokalnymi są osoby, które realizowały monitoring funduszu korkowego w Fundacji Grejpfrut z Oławy/Wrocławia, w Fundacji Widzieć Więcej w Kędzierzynie Koźlu i w Mazurskim Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej w Orzyszu. Warunkiem doboru organizacji partnerskich oraz ekspertki lokalnej było ich wcześniejsze zaangażowanie w monitoringu funduszu korkowego w latach 2011-2012. Jeśli zatem realizowaliście Państwo taki monitoring i jesteście w stanie zostać lokalnymi koordynatorami lub ekspertami w tych organizacjach, prosimy o kontakt.

Wszystkie podane stanowiska są obecnie zajmowane przez osoby posiadające adekwatne doświadczenie i kwalifikacje. Na podstawie posiadania takich kadr Stowarzyszenie otrzymało dotację ze środków szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Jeżeli jednak jesteście Państwo w stanie przedstawić konkurencyjną ofertę na którekolwiek ze stanowisk, prosimy o nadesłanie jej do 14 kwietnia 2014 roku, na adres biuro@siecobywatelska.pl. Wyboru dokona Katarzyna Batko-Tołuć, wiceprezeska Zarządu.

Oferta winna składać się z życiorysu i listu motywacyjnego oraz zaznaczonej w temacie e-maila nazwy stanowiska. W dokumentach prosimy dodać następującą klauzulę w pełnym brzmieniu: „Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.), wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i liście motywacyjnym przez Sieć obywatelską - Watchdog Polska dla celów rekrutacji”.Opublikował: Katarzyna Batko-Tołuć
Publikacja dnia: 31.03.2014
Podpisał: Katarzyna Batko-Tołuć
Dokument z dnia: 31.03.2014
Dokument oglądany razy: 3 041