bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.03.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Biuro Stowarzyszenia

Zgodnie z § 26 uts. 3 Statutu do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro. Biuro Stowarzyszenia uruchomione zostało pod adresem rejstracyjnym Stowarzyszenia.

Osoby pracujące w Biurze Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska  i ich wynagrodzenia

(stan na 19 marca 2014 roku)


Sieć Obywatelska Watchdog Polska zatrudnia czworo pracowników na umowę o pracę, każde z nich zatrudnione jest w wymiarze pełnego etatu. Żadne z nich nie jest członkiem organizacji. Są to:

Joanna Gucman-Muż – zatrudniona od maja 2012 roku, obecnie zarabia 2888,21 zł netto (4 050 zł brutto, 4 885,93 zł pełen koszt pracy)

Karol Mojkowski – zatrudniony od stycznia 2010 roku, obecnie zarabia 3 355,33 zł netto (4 720 zł brutto, 5 694,21 zł pełen koszt pracy)

Agnieszka Podgórska – zatrudniona od sierpnia 2009 roku, obecnie zarabia 3 355,33 zł netto (4 720 zł brutto, 5 694,21 zł pełen koszt pracy)

Agnieszka Zdanowicz – zatrudniona od października 2011 roku, obecnie zarabia 2888,21 zł netto (4 050 zł brutto, 4 885,93 zł pełen koszt pracy)

Każde z pracowników wcześniej pracowało na umowę zlecenie lub oferowało wolontariat, dlatego osoby są związane dłużej z naszą organizacją niż wynika to z okresu zatrudnienia. Obecnie głównym czynnikiem różnicującym wynagrodzenie jest staż pracy, gdyż pracownice/y wykonują swoje zadania samodzielnie - tworząc uzupełniający się zespół.

Zakres obowiązków pracownic i pracowników można znaleźć tutaj.

Ponadto każda osoba przebywająca w biurze podejmie wszelkie działania, aby Państwu pomóc w rozwiązaniu Waszych problemów związanych z korzystaniem z Waszych praw.

Oprócz tego w organizacji na stałe dostępne są osoby oferujące swoją pracę jako świadczenie usług przez podmiot gospodarczy lub na umowę zlecenie. Są to: Katarzyna Batko-Tołuć – Dyrektorka Programowa, Krzysztof Izdebski – ekspert prawny; Szymon Osowski – ekspert prawny; Michał Henzler – ekspert ds. komunikacji. Osoby te wynagradzane są w sposób nieregularny, zależny od aktualnych zadań i możliwości finansowych organizacji.

Katarzyna Batko-Tołuć (świadczy usługi w ramach własnej firmy). Plan pracy i wynagradzania:

III'14 IV14 V'14 VI'14 VII'14
1900 zł - Nadzór programowy - praca z ewaluatorem, przygotowanie publikacji, praca nad projektowaniem spotkań i klubów wzajemnego wsparcia; 3500 zł - koordynacja projektu "Mocna Straż - wzmocinenie działań kontrolnych organizacji, grup nieformalnych i obywateli/ek"; 2000 zł - planowanie rozwoju organizacji strażniczych. 1900 zł - Nadzór programowy - praca z ewaluatorem, przygotowanie publikacji, praca nad projektowaniem spotkań i klubów wzajemnego wsparcia 1900 zł - Nadzór programowy - praca z ewaluatorem, przygotowanie publikacji, praca nad projektowaniem spotkań i klubów wzajemnego wsparcia; 1900 zł - Nadzór programowy nad działaniami związanymi z
opracowywaniem dowodów w kampani rzeczniczej
1900 zł - Nadzór programowy - praca z ewaluatorem, przygotowanie publikacji, praca nad projektowaniem spotkań i klubów wzajemnego wsparcia; 1900 zł - Nadzór programowy nad działaniami związanymi z
opracowywaniem dowodów w kampani rzeczniczej; 1900 zł - Programowe planowanie spotkań z ważnymi dla watchdogów środowiskami
1900 zł - Nadzór programowy - praca z ewaluatorem, przygotowanie publikacji, praca nad projektowaniem spotkań i klubów wzajemnego wsparcia; 1900 zł - Nadzór programowy nad działaniami związanymi z
opracowywaniem dowodów w kampani rzeczniczej; 1900 zł - Programowe planowanie spotkań z ważnymi dla watchdogów środowiskami
VIII'14 IX'14 X'14 XI'14 XII'14
1900 zł - Nadzór programowy - praca z ewaluatorem, przygotowanie publikacji, praca nad projektowaniem spotkań i klubów wzajemnego wsparcia; 1900 zł - Nadzór programowy nad działaniami związanymi z
opracowywaniem dowodów w kampani rzeczniczej; 1900 zł - Programowe planowanie spotkań z ważnymi dla watchdogów środowiskami
1900 zł - Nadzór programowy - praca z ewaluatorem, przygotowanie publikacji, praca nad projektowaniem spotkań i klubów wzajemnego wsparcia; 1900 zł - Nadzór programowy nad działaniami związanymi z
opracowywaniem dowodów w kampani rzeczniczej; 1900 zł - Programowe planowanie spotkań z ważnymi dla watchdogów środowiskami
1900 zł - Nadzór programowy - praca z ewaluatorem, przygotowanie publikacji, praca nad projektowaniem spotkań i klubów wzajemnego wsparcia; 1900 zł - Nadzór programowy nad działaniami związanymi z
opracowywaniem dowodów w kampani rzeczniczej; 1900 zł - Programowe planowanie spotkań z ważnymi dla watchdogów środowiskami; 950 zł - nadzór programowy na monitoringami lokalnymi
1900 zł - Nadzór programowy - praca z ewaluatorem, przygotowanie publikacji, praca nad projektowaniem spotkań i klubów wzajemnego wsparcia; 1900 zł - Nadzór programowy nad działaniami związanymi z
opracowywaniem dowodów w kampani rzeczniczej; 1900 zł - Programowe planowanie spotkań z ważnymi dla watchdogów środowiskami; 950 zł - nadzór programowy na monitoringami lokalnymi; 1900 zł - nadzór programowy nad Szkołą Inicjatyw Strażniczych
1900 zł - Nadzór programowy - praca z ewaluatorem, przygotowanie publikacji, praca nad projektowaniem spotkań i klubów wzajemnego wsparcia; 1900 zł - Nadzór programowy nad działaniami związanymi z
opracowywaniem dowodów w kampani rzeczniczej; 1900 zł - Programowe planowanie spotkań z ważnymi dla watchdogów środowiskami; 950 zł - nadzór programowy na monitoringami lokalnymi; 1900 zł - nadzór programowy nad Szkołą Inicjatyw Strażniczych
I'15 II'15 III'15 IV'15 V'15
1900 zł - Nadzór programowy - praca z ewaluatorem, przygotowanie publikacji, praca nad projektowaniem spotkań i klubów wzajemnego wsparcia; 950 zł - nadzór programowy na monitoringami lokalnymi; 950 zł - nadzór programowy nad kursem "Na straży"; 1900 zł - nadzór programowy nad Szkołą Inicjatyw Strażniczych 950 zł - nadzór programowy na monitoringami lokalnymi; 950 zł - nadzór programowy nad kursem "Na straży"; 1900 zł - nadzór programowy nad Szkołą Inicjatyw Strażniczych 950 zł - nadzór programowy na monitoringami lokalnymi; 950 zł - nadzór programowy nad kursem "Na straży"; 1900 zł - nadzór programowy nad Szkołą Inicjatyw Strażniczych 950 zł - nadzór programowy na monitoringami lokalnymi; 950 zł - nadzór programowy nad kursem "Na straży"; 1900 zł - nadzór programowy nad Szkołą Inicjatyw Strażniczych 950 zł - nadzór programowy na monitoringami lokalnymi; 950 zł - nadzór programowy nad kursem "Na straży"; 1900 zł - nadzór programowy nad Szkołą Inicjatyw Strażniczych
VI'15 VII'15 VIII'15 IX'15 X'15
950 zł - nadzór programowy na monitoringami lokalnymi; 950 zł - nadzór programowy nad kursem "Na straży"; 1900 zł - nadzór programowy nad Szkołą Inicjatyw Strażniczych 950 zł - nadzór programowy na monitoringami lokalnymi; 950 zł - nadzór programowy nad kursem "Na straży"; 1900 zł - nadzór programowy nad Szkołą Inicjatyw Strażniczych 950 zł - nadzór programowy na monitoringami lokalnymi; 1900 zł - nadzór programowy nad Szkołą Inicjatyw Strażniczych 950 zł - nadzór programowy na monitoringami lokalnymi; 1900 zł - nadzór programowy nad Szkołą Inicjatyw Strażniczych 950 zł - nadzór programowy na monitoringami lokalnymi; 1900 zł - nadzór programowy nad Szkołą Inicjatyw Strażniczych
XI'15 XII'15 I'16 II'16 III'16
950 zł - nadzór programowy na monitoringami lokalnymi; 950 zł - nadzór programowy na monitoringami lokalnymi; 950 zł - nadzór programowy na monitoringami lokalnymi; 950 zł - nadzór programowy na monitoringami lokalnymi; 950 zł - nadzór programowy na monitoringami lokalnymi;
IV'16
950 zł - nadzór programowy na monitoringami lokalnymi;


Michał Henzler (świadczy usługi w ramach własnej firmy), obecnie ma zawartą umowę na kwotę 3831,14 netto (4 700 zł z VAT) za planowanie komunikacji organizacji strażniczych i SOWP - do końca maja 2014 zł oraz 48,78 zł za godzinę (60 zł z VAT) – do końca września 2014 roku. Od 1 kwietnia planowane jest rozwiązanie ww. umów i zawarcie umowy o pracę.

Krzysztof Izdebski, (świadczy usługi w ramach umowy zlecenia, ew. umowy o dzieło). Plan pracy i wynagradzania:

III'14 IV'14 V'14 VI'14 VII'14
2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - pomoc prawna w monitoringu; 900 zł - pomoc prawana w kursie "Na straży" 2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - pomoc prawna w monitoringu; 900 zł - pomoc prawana w kursie "Na straży" 2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - pomoc prawna w monitoringu; 900 zł - pomoc prawana w kursie "Na straży" 2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - pomoc prawna w monitoringu; 900 zł - pomoc prawana w kursie "Na straży" 2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - pomoc prawna w monitoringu; 900 zł - pomoc prawana w kursie "Na straży"
VII'14 IX'14 X'14 XI'14 XII'14
2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - pomoc prawna w monitoringu 2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - pomoc prawna w monitoringu 2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 6000 zł - Ekspertyza na temat rozwiązań międzynarodowych dotyczących propozycji polskich w zmianie udip; 2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 4000 zł - Ekspertyza dotycząca orzecznictwa w sprawie ograniczeń dostępu do informacji wynikających z innych ustaw; 2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - Pomoc prawna w kursie "Na straży"
I'15 II'15 III'15 IV'15 V'15
2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - Pomoc prawna w kursie "Na straży" 2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - Pomoc prawna w kursie "Na straży" 2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - Pomoc prawna w kursie "Na straży" 2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - Pomoc prawna w kursie "Na straży" 2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - Pomoc prawna w kursie "Na straży"
VI'15 VII'15 VIII'15 IX'15 X'15
2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - Pomoc prawna w kursie "Na straży" 2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - Pomoc prawna w kursie "Na straży" 2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo 2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo 2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo
XI'15 XII'15 I'16 II'16 III'16
2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo 2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo 2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo 2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo 2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo
IV'16 - 2200 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo

Szymon Osowski, (świadczy usługi w ramach własnej firmy). Plan pracy i wynagradzania:

III'14 IV'14 V'14 VI'14 VII'14
2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu 2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu ; 2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu ; 3000 zł - Ekspertyza porządkująca materiały o prawie z zakresu różnych ustaw ważnych dla lokalnych strażników (skargi i wnioski, referenda) 2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu ; 2000 zł - Opracowanie danych dotyczących poziomu 2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu ; 1900 zł - organizowanie systemu poradnictwa studenckiego i systemu poradnicta zgłaszających się profesjonalistów (nadzór); 3000 zł - ekspertyza na temat orzecznictwa dotyczącego "dokumentu wewnętrznego"
VII'14 IX'14 X'14 XI'14 XII'14
2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu ; 1900 zł - organizowanie systemu poradnictwa studenckiego i systemu poradnicta zgłaszających się profesjonalistów (nadzór) 2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu ; 1900 zł - organizowanie systemu poradnictwa studenckiego i systemu poradnicta zgłaszających się profesjonalistów (nadzór); 3000 zł - Ekspertyza o orzecznictwie dotyczącym "informacji przetworzonej" 2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu ; 1900 zł - organizowanie systemu poradnictwa studenckiego i systemu poradnicta zgłaszających się profesjonalistów (nadzór); 3000 zł - Ekspertyza o decyzjach Samorządowych Kolegiów Odwoławczych 2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu ; 1900 zł - organizowanie systemu poradnictwa studenckiego i systemu poradnicta zgłaszających się profesjonalistów (nadzór) 2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu ; 1900 zł - organizowanie systemu poradnictwa studenckiego i systemu poradnicta zgłaszających się profesjonalistów (nadzór); 3000 zł - Ekspertyza dotyczaca orzecznictwa na temat "nadużywania prawa do informacji"
I'15 II'15 III'15 IV'15 V'15
2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu ; 1900 zł - organizowanie systemu poradnictwa studenckiego i systemu poradnicta zgłaszających się profesjonalistów (nadzór) 2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu ; 1900 zł - organizowanie systemu poradnictwa studenckiego i systemu poradnicta zgłaszających się profesjonalistów (nadzór) 2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu ; 1900 zł - organizowanie systemu poradnictwa studenckiego i systemu poradnicta zgłaszających się profesjonalistów (nadzór) 2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu ; 1900 zł - organizowanie systemu poradnictwa studenckiego i systemu poradnicta zgłaszających się profesjonalistów (nadzór) 2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu ; 1900 zł - organizowanie systemu poradnictwa studenckiego i systemu poradnicta zgłaszających się profesjonalistów (nadzór)
VI'15 VII'15 VIII'15 IX'15 X'15
2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu ; 1900 zł - organizowanie systemu poradnictwa studenckiego i systemu poradnicta zgłaszających się profesjonalistów (nadzór) 2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu ; 1900 zł - organizowanie systemu poradnictwa studenckiego i systemu poradnicta zgłaszających się profesjonalistów (nadzór) 2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu ; 1900 zł - organizowanie systemu poradnictwa studenckiego i systemu poradnicta zgłaszających się profesjonalistów (nadzór) 2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu ; 1900 zł - organizowanie systemu poradnictwa studenckiego i systemu poradnicta zgłaszających się profesjonalistów (nadzór); 3000 zł - Wsparcie prawne przy przygotowaniu konkursu na monitoring 2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu ; 1900 zł - organizowanie systemu poradnictwa studenckiego i systemu poradnicta zgłaszających się profesjonalistów (nadzór)
XI'15 XII'15 I'16 II'16 III'16
2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu ; 1900 zł - organizowanie systemu poradnictwa studenckiego i systemu poradnicta zgłaszających się profesjonalistów (nadzór) 2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu ; 1900 zł - organizowanie systemu poradnictwa studenckiego i systemu poradnicta zgłaszających się profesjonalistów (nadzór) 2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu ; 2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu ; 2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu ;
IV'16
2100 zł - Stały monitoring prawa i rzecznictwo; 600 zł - ekspert prawny w monitoringu ;

Aby obliczyć przybliżone wynagrodzenie netto osób prowadzących działalność gospodarczą należy odjąć podatek VAT (23%) oraz kwotę obowiązkowych ubezpieczeń odprowadzanych do ZUS, pokrywanych przez każdego z przedsiębiorców, która minimalnie wynosi w 2014 roku 1312,86 zł. Wynagrodzenie zmniejsza też podatek dochodowy.

Część osób pracujących lub świadczących usługi dla Stowarzyszenia, odprowadza stałą kwotę na działania innej organizacji pozarządowej, co promujemy jako dobrą praktykę.Opublikował: Katarzyna Batko-Tołuć
Publikacja dnia: 20.03.2014
Podpisał: Szymon Osowski
Dokument z dnia: 01.12.2010
Dokument oglądany razy: 2 906