bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Oświadczenie Zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska

Oświadczenie Zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska

Nasza członkini i wieloletnia koordynatorka, a wcześniej moderatorka, kursu „Na straży” – Karolina Walkiewicz – od 17 marca 2014 roku podejmie pracę w zespole grantodawczym programu Obywatele dla Demokracji w Fundacji im. Stefana Batorego.

Spowodowało to powstanie konfliktu interesów, jako że otrzymaliśmy dotację na projekt systemowy z tego Programu. Karolina rozpoczyna pracę od 17 marca 2014 roku, my otrzymaliśmy informację o dotacji 3 marca 2014 roku. Tak więc czas zaangażowania w samo podjęcie decyzji nie pokrywa się z pracą Karoliny w Fundacji. Ponadto Karolina będzie zajmowała się projektami tematycznymi z obszaru kontroli obywatelskiej, a my otrzymaliśmy dotację na projekt systemowy. Nie będziemy zatem w żaden sposób zależni od jej decyzji.

Niezależnie od tych faktów, Zarząd Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, na wniosek Karoliny i wspólnie z nią, podjął decyzję o zawieszeniu jej członkostwa w organizacji od 17 marca 2014 roku. Oznacza to w praktyce niemożność głosowania i sprawowania kontroli nad pracą Zarządu i niemożność brania udziału w wyborach do władz organizacji.

Jednocześnie dziękujemy Karolinie za wiele lat pracy na rzecz rozwoju środowiska strażniczego w Polsce, zwłaszcza za ostatnie dwa kursy „Na straży”, które koordynowała samodzielnie, a które zbierają lata doświadczeń organizacji strażniczych w jednym miejscu na platformie on-line.

Zarząd Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska

15.03.2014Opublikował: Szymon Osowski
Publikacja dnia: 20.03.2014
Podpisał: Katarzyna Batko-Tołuć
Dokument z dnia: 15.03.2014
Dokument oglądany razy: 5 140