bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.03.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Sieć Obywatelska Watchdog Polska zatrudni w wymiarze ok. 20 godz. tygodniowo osobę do wsparcia działań komunikacyjnych organizacji

Sieć Obywatelska Watchdog Polska (www.siecobywatelska.pl) zatrudni w wymiarze ok. 20 godz. tygodniowo osobę do wsparcia działań komunikacyjnych organizacji. Umowa na 12-18 miesięcy.

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie informacji prasowych oraz telefoniczny kontakt z dziennikarzami
 • utrzymywanie relacji z partnerami organizacji (biznesowymi, instytucjami, innymi organizacjami)
 • przygotowywanie prostych materiałów graficznych oraz filmowych
 • wsparcie prac analitycznych i koncepcyjnych
 • Od kandydatów/kandydatek oczekujemy:
 • umiejętności zwięzłego i klarownego posługiwania się językiem polskim w mowie oraz piśmie;
 • dobrej organizacji pracy, sumienności, punktualności;
 • umiejętności pracy zespołowej;
 • podzielania wartość prezentowanych przez naszą organizację w Kodeksie Etyki http://www.siecobywatelska.pl/bip/index.php?id=147&id2=143

a także spełnienie przynajmniej 3 warunków z poniższej listy:

 • doświadczenie w public relations lub dziennikarstwie (choćby niewielkie)
 • praktyczna znajomość programów do obróbki grafiki rastrowej i wektorowej
 • umiejętność prostego filmowania i montażu materiałów video
 • doświadczenie w call center lub pokrewne
 • umiejętność składu prostych publikacji, np. ulotka, afisz

Oferujemy:

 • udział w szkoleniach dot. Komunikacji;
 • różnorodność działań i możliwość rozwoju zawodowego;
 • stabilne obciążenie pracą;
 • pół etatu z wynagrodzeniem w wysokości 1750 zł brutto.

WAŻNE informacje:

 • W Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska obowiązują jawne płace http://bip.siecobywatelska.pl/index.php?id=247&id2=2 (należy zatem liczyć się z tym, że informacje o wynagrodzeniu zatrudnionej osoby będą publicznie znane)
 • Prosimy o przesłanie życiorysu oraz listu motywacyjnego opisującego jak wyobrażasz sobie pracę u nas oraz przekonaj nas, że będziesz w tym najlepsza/y. Dokumenty prosimy przesłać na adres biuro@siecobywatelska.pl z tytułem maila „Asystent/ka ds. komunikacji”
 • W dokumentach prosimy dodać następującą klauzulę w pełnym brzmieniu: „Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.), wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i liście motywacyjnym przez Sieć obywatelską - Watchdog Polska dla celów rekrutacji”.
 • Ostateczny termin przyjmowania ofert to 31 marca 2014 roku.
 • Do 10 kwietnia 2014 roku przedstawiciele/lki Sieci skontaktują się z wybranymi osobami i zaproszą je na rozmowę rekrutacyjną.
 • Planowane zatrudnienie może odbyć się natychmiast po zakończeniu rekrutacji.


Opublikował: Szymon Osowski
Publikacja dnia: 20.03.2014
Podpisał: Szymon Osowski
Dokument z dnia: 20.03.2014
Dokument oglądany razy: 1 911