bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.03.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: poprawienie linku w ogłoszeniu

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska – Watchdog Polska poszukuje osoby do koordynacji organizacyjnej projektów

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska – Watchdog Polska poszukuje osoby do koordynacji organizacyjnej projektów. Nasz działania skierowane są do indywidualnych osób i organizacji, które chcą się dowiedzieć lub pogłębić swoją wiedzę z zakresu kontroli obywatelskiej.

Zakres obowiązków na wymienionym stanowisku obejmuje:

 • porównywanie ofert na usługi zewnętrzne w celu jak najefektywniejszego wydatkowania funduszy;
 • składanie zamówień u zewnętrznych kontrahentów;
 • opisywanie rachunków składnych w ramach projektu (około 160 kwartalnie) oraz wprowadzanie ich do budżetu projektu;
 • prowadzenie dokumentacji projektu (przygotowywanie umów, archiwizowanie materiałów z wydarzeń);
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych i merytorycznych dla grantodawcy;
 • współpracę z księgowością prowadzącą sprawy Stowarzyszeni;
 • współpraca z koordynatorami działań przy organizacji wydarzeń.

Od kandydatów/kandydatek oczekujemy:

 • Doświadczenia w zarządzaniu pracami administracyjnymi i organizacyjnymi;
 • Dokładności i skrupulatności w prowadzeniu dokumentacji;
 • Nastawienia na rozwiązywanie problemów;
 • Umiejętności pracy zespołowej;
 • Podzielania wartość prezentowanych przez naszą organizację w Kodeksie Etyki http://www.siecobywatelska.pl/bip/index.php?id=147&id2=143

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę (w wymiarze pomiędzy pół a ¾ etatu).
 • Wynagrodzenie w wysokości pomiędzy 1750 a 2000 zł brutto za pół etatu – zależnie od doświadczenia. Za ¾ etatu wynagrodzenie będzie proporcjonalnie wyższe).
 • Możliwość elastycznego dopasowania godzin pracy do potrzeb zarówno pracownika/pracownicy, jak i Stowarzyszenia, po ustaleniu priorytetów z zespołem Stowarzyszenia.

WAŻNE informacje:

 • W Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska obowiązują jawne płace http://bip.siecobywatelska.pl/index.php?id=247&id2=2 (należy zatem liczyć się z tym, że informacje o wynagrodzeniu zatrudnionej osoby będą publicznie znane)
 • Prosimy o przesłanie życiorysu oraz listu motywacyjnego przedstawiającego dlaczego kandydat/kandydatka chciałby/chciałaby wykonywać opisaną w ogłoszeniu pracę. Dokumenty prosimy przesłać na adres biuro@siecobywatelska.pl z tytułem maila „koordynator/ka organizacyjny/a”
 • W dokumentach prosimy dodać następującą klauzulę w pełnym brzmieniu: „Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.), wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i liście motywacyjnym przez Sieć obywatelską - Watchdog Polska dla celów rekrutacji”.
 • Ostateczny termin przyjmowania ofert to 31 marca 2014 roku.
 • Do 10 kwietnia 2014 roku przedstawiciele/lki Sieci skontaktują się z wybranymi osobami i zaproszą je na rozmowę rekrutacyjną.
 • Planowane zatrudnienie może odbyć się natychmiast po zakończeniu rekrutacji.


Opublikował: Szymon Osowski
Publikacja dnia: 20.03.2014
Podpisał: Szymon Osowski
Dokument z dnia: 20.03.2014
Dokument oglądany razy: 2 039