bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU NA WYKONAWCĘ GRAFIKI STRONY WATCHDOG.ORG.PL (dot. zapytania ofertowego nr 01/01/2014)

Komisja konkursowa w składzie:

JoannaGucman-Muż – opiekunka strony www.watchdog.org.pl
Katarzyna Batko-Tołuć – wiceprezeska i Dyrektorka Programowa Stowarzyszenia
Agnieszka Podgórska - koordynatorka projektu
Michał Henzler – specjalista ds. komunikacji

Biorąc pod uwagę następujące kryteria oceny wymienione w §4 Procedury wyboru Wykonawcy na projekt graficzny strony watchdog.org.pl:
1) Cena
2) Zrealizowane projekty graficzne Wykonawcy –pod uwagę wzięte zostaną estetyka oraz web-usability, web-accessibility.

NIE WYŁONIŁA WYKONAWCY

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 4 Procedury wyboru Wykonawcy na projekt graficzny strony watchdog.org.pl Zamawiający przy ocenie nadesłanych ofert brał pod uwagę cenę i dotychczasowe doświadczenie oferentów w realizacji projektów graficznych.

Na zapytanie ofertowe odpowiedziało 14 Wykonawców. Wszyscy oferenci złożyli poprawne oferty, zawierające wszystkie wymagane w pierwszym etapie informacje.

Wstępny etap selekcji polegał na wyłonieniu Wykonawców, których cena mieści się w założonym przez Zamawiającego budżecie. 5 spośród nadesłanych ofert przekraczało budżet Zamawiającego, dlatego zostały one odrzucone na tym etapie.

W kolejnym kroku pozostali Wykonawcy zostali poproszeni o uzupełnienie swoich ofert o dodatkowe informacje. Na dodatkowe pytania Zamawiającego w podanym terminie odpowiedziało 9 Wykonawców.

W dniu 23 stycznia 2014 r. Komisja konkursowa po analizie wszystkich ofert nie zdecydowała się na wybór żadnego z Wykonawców. Decydujący wpływ na podjęcie takiej decyzji miały przesłane przez Wykonawców dotychczasowe realizacje, których wartość estetyczna nie spotkała się z akceptacją Komisji.Opublikował: Szymon Osowski
Publikacja dnia: 24.01.2014
Podpisał: Szymon Osowski
Dokument z dnia: 24.01.2014
Dokument oglądany razy: 2 071