bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert nr 01/01/2014

Zaproszenie do składania ofert nr 01/01/2014

Zamawiający:
Sieć Obywatelska – Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02 – 605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl

Data ogłoszenia: 10 stycznia 2014 roku

Specyfikacja do zamówienia projektu graficznego strony Watchdog.org.pl
Oprogramowanie: Wordpress

Nowy serwis www.watchdog.org.pl to następca i rozwinięcie serwisu dotąd funkcjonującego. Serwis prowadzony jest w celu wszechstronnego wsparcia polskich organizacji strażniczych oraz osób indywidualnych parających się kontrolą społeczną. Główne założenia serwisu streścić można hasłem „Dla watchdogów i o watchdogach”, przy czym komponenty o watchdogach pośrednio również służą watchdogom – stanowią ich wizytówkę, element uwiarygadniający i współkształtujący wizerunek w oczach osób spoza środowiska.

Watchdog.org.pl to przeszukiwalna baza informacji, gromadząca dane pozyskiwane i wytwarzane przez organizacje strażnicze oraz watchdogów indywidualnych. Dodawane dane segregowane są wg głównych kategorii zbiorczych, odpowiadających polom zainteresowania większych organizacji (np. gender, LGBT, sądownictwo, dostęp do informacji publicznej, wybory powszechne, mniejszości, prywatność, ekologia, finanse publiczne, niepełnosprawność, kultura, prawo, społeczeństwo obywatelskie itp.) – szkic poniżej.


Projekt roboczy.

Zlecenie obejmuje wykonanie graficzne układu strony Watchdog.org.pl.

Zastrzeżenia zamawiającego:
• Zaprojektowanie przestrzeni na dole każdej strony/podstrony na stopkę z informacją, kto prowadzi stronę, kto sponsoruje to działanie wraz z przekazanymi logami oraz oznaczenie (CC BY-SA 3.0 PL).
• Zaprojektowanie przestrzeni na banery;
• Uwzględnienie następujących elementów strony: kalendarz/panel eventów, wyszukiwarka itp.
• Odpowiednie wyeksponowanie logo Zleceniodawcy;

Elementy dostarczane przez Zamawiającego:
• Logo Zamawiającego oraz sponsora.
• Teksty (treści) na stronę.

Kryteria oceny ofert:
O wyborze oferty decydować będą:
• Cena wykonania projektu graficznego strony.
• Dotychczasowe doświadczenie w realizacji projektów graficznych stron dostosowanych do programu Wordpress.
• Oferta cenowa musi być zgodna z przedmiotem zamówienia.

Termin  składania ofert:
• Do 20 stycznia 2014 roku, do godziny 14.00 (liczy się data i godzina rejestracji oferty w biurze Stowarzyszenia).
• Miejsce składania ofert:
Biuro stowarzyszenia Sieć Obywatelska – Watchdog Polska, ul. Ursynowska 22/2, 02 – 605 Warszawa lub na adres mejlowy: joanna.gucman@siecobywatelska.pl

Oferta powinna zawierać:
• Cenę brutto za całkowite wykonanie projektu graficznego strony;
• Przedstawienie zrealizowanych już projektów graficznych stron internetowych (min. 3).
• Koperta poza adresem nadawcy i odbiorcy powinna zawierać dopisek: oferta cenowa na wykonanie grafiki strony Watchdog.org.pl
• Temat e-maila to: oferta cenowa na wykonanie grafiki strony Watchdog.org.pl
• Precyzyjne dane kontaktowe (telefon, faks, adres e-mail) w celu przesłania wyników zapytania i dalszej dokumentacji.

Procedura Wyboru Wykonawcy na projekt graficzny strony WATCHDOG.ORG.PLOpublikował: Szymon Osowski
Publikacja dnia: 22.01.2014
Podpisał: Szymon Osowski
Dokument z dnia: 10.01.2014
Dokument oglądany razy: 6 088