bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Powstawanie majątku Stowarzyszenia

Zgodnie z § 30 Statutu, źródłami powstania majątku Stowarzyszenia mogą być:

1.    składki członkowskie,
1a: Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
2.    darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,
3.    wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
4.    dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
5.    dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,
6.    dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.Opublikował: Aneta Pierzchała-Tolak
Publikacja dnia: 25.05.2013
Podpisał: Katarzyna Batko-Tołuć
Dokument z dnia: 21.11.2008
Dokument oglądany razy: 3 877