bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Jawne wynagrodzenia

Osoby zatrudnione na umowę o pracę w Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska i ich wynagrodzenia
(stan na 1.11.2023 roku)

Osoby zatrudnione przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska na umowę o pracę wraz z wynagrodzeniami:

*(koszty netto oraz pełne podane są bez uwzględnienia sytuacji szczególnych, jak przystąpienie do PPK lub podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodu ze względu na ochronę informacji o szczegółowej sytuacji poszczególnych osób)

Katarzyna Batko-Tołuć, dyrektorka programowa, pełen etat - zarabia 7 018,38 zł netto (9 811,50 zł brutto, 11 712,97 zł pełen koszt)

Marzena Błaszczyk, członkini Zarządu, pełen etat - zarabia 6 669,92 zł netto (9 300,00 zł brutto, 11 102,34 zł pełen koszt)

Martyna Bójko, redaktorka, 7/8 etatu - zarabia 5 369,98 zł netto (7 385,00 zł brutto, 8 816,22 zł pełen koszt)

Szymon Dubiel, prawnik, pełen etat - zarabia 6 056,01 zł netto (8 400,00 zł brutto, 10 027,92 zł pełen koszt)

Joanna Gucman-Muż, dyrektorka ds. komunikacji i fundraisingu, pełen etat – zarabia 6 550,90 zł netto (9 125,75 zł brutto, 10 894,31 zł pełen koszt)

Paula Kłucińska, ekspertka prawna, pełen etat - zarabia 6 083,42 zł netto (8 440,00 zł brutto, 10 075,67 zł pełen koszt)

Marta Krzynówek, koordynatorka wydarzeń, pełen etat - 5 306,24 zł netto (7 300 zł brutto, 8 714,74 zł pełen koszt)

Adam Kuczyński, radca prawny, 1/2 etatu - zarabia 2 906,71 zł netto (4 220,00 zł brutto, 5 037,83 zł pełen koszt)

Roksana Maślankiewicz, specjalistka ds. kampanii, pełen etat - zarabia 6 083,42 zł netto (8 440,00 zł brutto, 10 075,67 zł pełen koszt)

Szymon Osowski, dyrektor ds. strategicznych postępowań sądowych i edukacji prawnej, pełen etat - zarabia 7 018,38 zł netto (9 811,50 zł brutto, 11 712,97 zł pełen koszt)

Agnieszka Podgórska, dyrektorka ds. edukacji i networkingu, pełen etat - zarabia 6 550,90 zł netto (9 125,75 zł brutto, 10 894,31 zł pełen koszt)

Piotr Rzekiecki, prawnik, pełen etat - zarabia 5 306,24 zł netto (7 300 zł brutto, 8 714,74 zł pełen koszt)

Katarzyna Witek, specjalistka ds. administracji, 3/4 etatu - zarabia 4 285,35 zł netto (5 802,50 zł brutto, 6 927,02 zł pełen koszt)

Agnieszka Zdanowicz, dyrektorka zarządzająca, pełen etat - zarabia 7 018,38 zł netto (9 811,50 zł brutto, 11 712,97 zł pełen koszt)

Michał Zemełka, analityk danych, 1/2 etatu - zarabia 3 056,96 zł netto (4 000 zł brutto, 4 775,20 zł pełen koszt)

Zakres obowiązków pracownic i pracowników można znaleźć w dziale Rejestry umów/umowy o pracę.

                                        Nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy

Na podstawie § 4. regulaminu wynagradzania (z 27.11.2018 r.)   Dyrektorka Zarządzająca/Dyrektor Zarządzający może przyznać, w porozumieniu z zarządem SOWP, pracownicy lub pracownikowi nagrodę pieniężną za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. O przyznaniu nagrody dla Dyrektorki Zarządzającej/Dyrektora Zarządzającego decyduje zarząd SOWP.

Decyzję o przyznaniu nagrody należy uzasadnić i przekazać wszystkim pracownicom i pracownikom do wiadomości. Informacja o przyznanej nagrodzie będzie zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej SOWP.

Spis przyznanych nagród:

30.10.2018 r. (przed uchwaleniem regulaminu) - Agnieszka Zdanowicz, dyrektorka zarządzająca - nagroda w wysokości 2582,64 zł brutto (1822 zł netto, 3108.97 zł pełen koszt). Uzasadnienie:

Upływający rok kalendarzowy był dla Sieci Watchdog ciężki, choć finansowo był bardziej stabilny, niż poprzedni. Nagromadziły się problemy, odkładane do tej pory z powodu trudnej sytuacji finansowej (w tym zwłaszcza brakiem płynności finansowej). W związku z nimi Agnieszka Zdanowicz włożyła nad wyraz dużo pracy i zaangażowania. Chodzi zwłaszcza o: przygotowanie dokumentów do pożyczki, wsparcie tegorocznego Walnego Zebrania Członkiń i Członków oraz protokołowanie posiedzenia do późnych godzin, przygotowanie i koordynowanie remontu, działania na rzecz porządku  zarówno dosłownego, w biurze, jak i w dokumentacji i procedurach organizacji, np. dbanie o zmianę sposobu obiegu dokumentów, czy w końcu podjęcie działań na rzecz integracji zespołu, w tym m.in. skoordynowanie spotkania SOWP w Szczecinie pod koniec września 2018 r. W związku z tym postanowiono o przyznaniu Agnieszce Zdanowicz nagrody, która odpowiada mniej więcej połowie miesięcznego wynagrodzenia Dyrektorki Zarządzającej

13.12.2019 r.:

- Roksana Maślankiewicz, specjalistka ds. kampanii - nagroda w wysokości 850,70 zł brutto (600 zł netto, 1015,57 pełen koszt)

Uzasadnienie: podstawą przyznania nagrody jest przygotowanie, przeprowadzenie oraz podsumowanie monitoringu na temat psychiatrii dzieci i młodzieży w Polsce (https://siecobywatelska.pl/wp-content/uploads/2019/05/raport_psychiatria_watchdog.pdf), a także dalsze zajmowanie się tematem. Ten monitoring wymagał ogromnego zaangażowania czasowego, jak również emocjonalnego i odbił się sporym echem w mediach. Pozwolił nam dotrzeć do nowych środowisk i poruszał ważny temat w Polsce, którego nikt tak dokładnie nie badał dotychczas w ten sposób (za pomocą prawa do informacji) oraz przygotowanie programu i prowadzenie stoiska podczas letnich festiwali muzycznych - wiąże się to z koordynacją pracy zespołu, który na co dzień ze sobą nie współpracuje, a także z pracą w nietypowych godzinach oraz w trudnych warunkach.

- Martyna Bójko, redaktorka - nagroda w wysokości 850,70 zł brutto (600 zł netto, 1015,57 pełen koszt)

Uzasadnienie: podstawą przyznania nagrody jest przygotowanie, przeprowadzenie oraz podsumowanie monitoringu na temat psychiatrii dzieci i młodzieży w Polsce (https://siecobywatelska.pl/wp-content/uploads/2019/05/raport_psychiatria_watchdog.pdf), a także dalsze zajmowanie się tematem oraz inicjowanie monitoringów Stowarzyszenia (zwłaszcza w temacie ochrony zdrowia, z wykorzystaniem do poszerzania wiedzy w temacie własnych kontaktów) oraz za spotykanie się z sygnalistami.

- Joanna Gucman-Muż, dyrektorka ds. komunikacji i fundraisingu - nagroda w wysokości 850,70 zł brutto (600 zł netto, 1015,57 pełen koszt)

Uzasadnienie: podstawą przyznania nagrody jest za koordynacja projektu Sprawdzamy, jak jest, który pozwala w zupełnie nowy sposób współpracować ze zwolennikami Stowarzyszenia, angażować ich na bardziej niż dotąd masową skalę i stanowi novum technologiczne. Koordynacja projektu wymaga odnalezienia się w zupełnie nieznanych nam dotąd sposobach pracy, co wymaga uznania.

- Paula Kłucińska, prawniczka - nagroda w wysokości 850,70 zł brutto (600 zł netto, 1015,57 pełen koszt)

Uzasadnienie: podstawą przyznania nagrody jest przygotowanie programu i prowadzenie stoiska podczas letnich festiwali muzycznych - wiąże się to z pracą w nietypowych godzinach oraz w trudnych warunkach oraz wspieranie młodych, współpracujących ze Stowarzyszeniem prawników i prawniczek, często również poza godzinami pracy, a także prowadzenie coraz liczniejszych szkoleń i spotkań promujących temat przejrzystości.

17.12.2020 r.

- Agnieszka Podgórska, specjalistka ds. współpracy lokalnej - nagroda w wysokości 1000 zł brutto (705,24 zł netto, 1169,30 zł pełen koszt)

Uzasadnienie: podstawą przyznania nagrody jest przeprowadzenie Szkoły Inicjatyw Strażniczych, które wymagało ponadprzeciętnego zaangażowania, również pracy w liczne weekendy, a także elastyczności w związku z trwającą epidemią oraz zorganizowanie, w sposób zapewniający uczestnikom bezpieczeństwo, zjazdu watchdogów na Podlasiu.

- Katarzyna Witek, asystentka biura  - nagroda w wysokości 1000 zł brutto (705,24 zł netto, 1193,80 zł pełen koszt)

Uzasadnienie:  podstawą przyznania nagrody jest przeanalizowanie odpowiedzi, bieżąca korespondencja ze szpitalami i przygotowanie raportu na temat sytuacji w szpitalach na początku epidemii koronawirusa w Polsce.

16.12.2021 r.

W 2021 roku tym praca stanowiła wyjątkowe wyzwanie:
- z powodu pandemii COVID-19 i osobistych konsekwencji z tym związanych, które przez pracownice i pracowników były pokonywane na tyle skutecznie, że cały czas Sieć Obywatelska Watchdog Polska mogła liczyć na ich obecność i pracę;
- z powodu dezorganizacji spowodowanej licznymi wyzwaniami o nowym charakterze, które były możliwe do podjęcia tylko dzięki zaangażowaniu pracownic i pracowników (sprawa w sądzie karnym z art. 23 udip, zmiany ustawowe wokół jawności, wniosek PPSN do Trybunału Konstytucyjnego, presja i poczucie zagrożenia).

Z tego tylko powodu nagrody należą się zespołowi pracującemu wspólnie w 2021 roku. W porządku alfabetycznym: Martynie Bójko, Alinie Czyżewskiej, Szymonowi Dubielowi, Joannie Gucman-Muż, Pauli Kłucińskiej, Adamowi Kuczyńskiemu, Roksanie Maślankiewicz, Agnieszce Podgórskiej, Katarzynie Witek i Agnieszce Zdanowicz.

Każda z tych osób otrzyma nagrodę uznaniową w wysokości 1000 zł netto (1417,40 zł brutto, 1692,08 zł pełen koszt)

Jednocześnie Zarząd chce podkreślić, że widzi i docenia konkretny wkład, wykonywany w ramach obowiązków służbowych lub w nawiązaniu do nich. Za ten wkład należy się wprawdzie wynagrodzenie, a nie nagroda, ale chcemy podkreślić i zapisać zasługi osób, które dokonały zmian, osiągnęły sukcesy i wprowadziły innowacje. Są to:

Zespół komunikacyjny - Joanna Gucman-Muż, Martyna Bójko i Roksana Maślankiewicz, które przeprowadziły z sukcesem kampanię zbierania 1% podatku i zadbały o komunikację wokół trudnych spraw.

Agnieszka Podgórska, która wprowadziła nowy cykl szkoleń “(Bez)Nadzieja małej gminy”

Agnieszka Zdanowicz i Paula Kłucińska, które zaplanowały i wprowadzają w życie reformę poradnictwa.

Szymon Dubiel, który podjął zadanie współpracy w projekcie międzynarodowym i koordynuje przygotowanie treści do raportu o wpływie COVID-19 na samorządy.

Adam Kuczyński, który w 2021 miał wyjątkowo dużo spraw karnych do poprowadzenia.

Alina Czyżewska, która łączyła wyzwania pojawiające się w obszarze oświaty, kultury, dodatkowo mierząc się w mijającym roku ze sprawą z obszaru SLAPP.

Niezależnie od wyróżnień, cały zespół nie działałby, gdyby nie wspólna praca przy zarządzaniu, w której największe zasługi mają Agnieszka Zdanowicz i Katarzyna Witek.

14.12.2022

Uchwała Zarządu w sprawie przyznania nagród uznaniowych w 2022 roku.Opublikował: Agnieszka Zdanowicz
Publikacja dnia: 08.11.2023
Podpisał: Szymon Osowski
Dokument z dnia: 01.12.2010
Dokument oglądany razy: 24 852