bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Źródła finansowania

2023 rok

 • Darowizny od 1 stycznia do 30 września 2023 - 176 069
 • Składki od 1 stycznia do 30 września 2023 -  7 384 zł
 • 1,5% podatku od podatników od 1 stycznia do 30 września 2023 - 1 682 576,22 zł
 • Działalność odpłatna o 1 stycznia do 30 września - 2 250 zł + 10 150 USD
 • Kwota zasądzona od pozwanej Telewizji Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie na cel społeczny – tj.na rzecz stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska w sprawie III C 2/18 przez Sąd Okręgowy w Warszawie - 30 000 zł
 • National Endownment for Democracy na realizację projektu Freedom of Information – Recovery Action/Prawo do informacji - plan odbudowy - 110 083 zł. III transza
 • Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny. Umowa z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej - 230 148, 17 zł (na realizację projektu Szkoła Inicjatyw Strażniczych - 2 regiony). II transza.- 137 975 zł
 • Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy. Fundacja im. Stefana Batorego.Projekt "Jawność procesu decyzyjnego warunkiem rządów prawa". Ostatnia transza dotacji płacona po zakończeniu projektu - 25 004,09 zł
 • Sigrid Rausing Trust - 70 000 GBP
 • Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy. Fundacja im. Stefana Batorego. Dotacja instytucjonalna. II transza - 171 792 zł
 • German Marshal Fund - 40 tys. USD

2022 rok (koszty)

Dotacje:
Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy. Fundacja im. Stefana Batorego. Dotacja instytucjonalna. Koszty w 2022 roku - 227 316,41 zł
Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy. Fundacja im. Stefana Batorego.Projekt "Jawność procesu decyzyjnego warunkiem rządów prawa". Koszty w 2022 roku - 111 930,22 zł
Sigrid Rausing Trust, dotacja instytucjonalna - 329 340,96 zł
National Endowment for Democracy, projekt „Freedom of Information – Recovery Action/ Prawo do informacji- plan odbudowy”. Koszty w 2022 roku - 183 996,61 zł.
Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, projekt "Szkoła Inicjatyw Strażniczych - 2 regiony". Koszty w 2022 roku - 181 480,91 zł
Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy. Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich, projekt "Od atomów do zorganizowanego ruchu na rzecz praworządności" Koszty w 2022 roku - 175 689,70 zł
Ambasada USA, projekt "Citizen Truth Sleuths", Kosztyw 2022 roku - 64 224,54 zł

Razem: 1 272 979,35 zł - 45% kosztów

Finansowanie przez obywateli i działalność gospodarcza
Działalność gospodarcza. Koszty w 2022 roku - 45 194,53 zł
Działania finansowane ze środkow własnych, składek członkowskich, darowizn, zwrotów. Koszty w 2022 roku - 147 812,82 zł Lista wydatków
Wpłaty z 1% podatków. Koszty w 2022 roku - 1 332 726,33 zł Lista wydatków
Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe. Koszty w 2022 roku - 16 013,04 zł

Razem: 1 541 746,72 zł - 55%

2021 rok (koszty)

Finansowanie przez obywateli  i działalność gospodarcza:

 • 1% podatku od podatników - 1 017 191 zł Lista wydatków
 • Darowizny - 326 304 zł Lista wydatków
 • Składki - 7 190 zł
 • Działalość gospodarcza -  50 281 zł

Razem: 864 979,49 zł (52%)

Dotacje

 • Program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy. Umowa z Fundację im. Stefana Batorego - 207 178,21 zł (projekt "Jawność procesu decyzyjnego warunkiem rządów prawa")
 • Program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy. Umowa z Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich 86 077,37 zł (projekt "Od atomów do zorganizowanego ruchu na rzecz praworządności"),
 • Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny. Umowa z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej - 18 202,36 zł (na realizację projektu Szkoła Inicjatyw Strażniczych - 2 regiony)
 • Open Society Foundation for Europe - 104 557,30 zł (partnerski projekt z Fundacją Pole Dialogu pt. "“Raport o stanie gminy – kolejny obowiązek czy narzędzie dla mieszkańców i władz”.)
 • Open Society Foundations for Europe - 82 118,48 (projekt "Rozwój działań z obywatelami zainteresowanymi zdobywaniem rzetelnej wiedzy")
 • Sigrid Rausing Trust - grant instytucjonalny na działania organizacji - 296 879,00 zł
 • Ambasada Stanów Zjednoczonych - 7 410 zł na realizację projektu "Citizen Truth Sleuths" (partnerwstwo ze Stowarzyszeniem Pravda - wykorzystanie platformy sprawdzamyjakjest.pl do kampanii dotyczącej sprawdzania dezinformacji)

Razem: 812 735,57 zł (48%)

2020 rok (koszty)

Finansowanie przez obywateli

 • Darowizny od osób indywidualnych, składki, ew. zysk z działalności gospodarczej lub zwroty sądowe - 147 310,43 (spis wydatków)
 • 1% podatku od podatników - 470 260,09 (spis wydatków)

Razem: 617 570,51 zł (43% kosztów)

Dotacje i nagrody:

 • Fundacja im. Stefana Batorego - 38 656,37 zł (na Szkołę Inicjatyw Strażniczych i obsługę kampanii Nasz Rzecznik)
  Open Society Foundations for Europe - 156 323,91 zł (na projekty "Raport o stanie gminy – kolejny obowiązek czy narzędzie dla mieszkańców i władz” oraz "Rozwój działan z obywatelami zainteresowanymi zdobywaniem rzetelnej wiedzy")
 • Sigrid Rausing Trust - 580 370,05 zł (grant instytucjonalny)
 • Forum Społeczeństwa Obywatelskiego UE-Rosja - 23 166,87 zł (współpraca we wspiernaiu społeczeństwa obywatelkiego z Rosji i Białorusi)
 • Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, nagroda Sektor 3.0 – 29 500 zł (część Nagrody Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Sektor 3.0 w wysokści 40 000 zł, wydatkowana w 2020 roku)

Razem: 828 017,20 zł (57% kosztów)

2019 rok (koszty)

Finansowanie przez obywateli

Darowizny od osób indywidualnych, składki, ew. zysk z działalności gospodarczej lub zwroty sądowe – 101 995,04 zł
Darowizny od osób prawnych – 49 404,70 zł
1% podatku od podatników – 563 258,36 zł
Razem: 714 658,10 zł (54% kosztów)

***

Dotacje i nagrody

Fundacja im. Stefana Batorego – 239 632,69 zł
Sigrid Rausing Trust – 175 804,11 zł
Open Society Foundations for Europe – 179 276,06 zł
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, nagroda Sektor 3.0 – 10 500 zł (część Nagrody Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Sektor 3.0  w wysokści 40 000 zł wydatkowana w 2019 roku)
Razem: 605 212,86 zł (46% kosztów)

2018 rok

2017 rok

 • Darowizny finansowe od osób fizycznych i prawnych, darowizny rzeczowe, zbiórki publicczne - 130 268,80 zł
 • Działalność gospodarcza – 90 378,24
 • Składki - 9 677,00 zł
 • 1% - 211 231,08 zł
 • Sigrid Rausing Trust 192 572,00 zł
 • Fundacja im. Stefana Batorego ze środków Open Society Foundations - 77 496,51 zł
 • Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe – 9 442,47 zł
 • Access Info Europe - 4 143,00 zł
 • Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - 21 723,55 zł
 • Center for International Private Entrerprise-  8 627,00 zł

2016 rok

 • Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego/Fundusze Norweskie (przekazane przez Fundację im. Stefana Batorego) – 438 541,88
 • CEE Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe – 258 237,95 zł
 • 1% podatku od podatników – 147 946,96 zł
 • Darowizny – 82 035,79 zł
 • Fundacja im. Stefana Batorego ze środków Open Society Foundations – 72 503,49 zł
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – 54 820,71 zł
 • Działalność gospodarcza – 45 331,03 zł
 • Fundacja im. Heinricha Boella - 23 582,55 zł
 • Działalność odpłatna – 23 034,39 zł
 • Składki członkowskie – 9 010,00 zł
 • Darowizny rzeczowe – 2 000 złOpublikował: Katarzyna Batko-Tołuć
Publikacja dnia: 08.10.2023
Podpisał: Katarzyna Batko-Tołuć
Dokument z dnia: 08.03.2017
Dokument oglądany razy: 14 119