bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Majątek, zarządzanie, polityka organizacji

Majątek

Rok 2022 - przychody - 2 815 975,90; koszty 2 815 726,07

Rok 2021 - przychody 2 248 403,49 zł; koszty 1 697 624,93

Rok 2020 - przychody 1 679 069,28 zł; koszty 1 497 729,55 zł

Rok 2019 - przychody 1 335 736,72 zł; koszty 1 359 068,52 zł

Rok 2018 - przychody 1 039 510,73 zł; koszty 955 339,98 zł

Rok 2017 - przychody 767 479,74 zł; koszty 789 233,77 zł

Rok 2016 - przychody 1 128 518,41 zł; koszty 1 273 350,80 zł

Rok 2015 - przychody 2 034 440,20 zł; koszty 2 024 027,29 zł

Rok 2014 - przychody 1 032 623,51 zł, koszty: 1 057 186,71 zł

Rok 2013 - przychody 817 298,95 zł, koszty: 784 613,54 zł

Rok 2012 - przychody 914.082,34 zł, koszty: 955.085,91 zł

Rok 2011 - przychody 866 904,30; koszty - 884 928,06

Rok 2010 - przychody 905 027,32; koszty - 912 442,04

Rok 2009- przychody: 1 007 946,27; koszty: 1 038 165,18

Rok 2008 - przychody: 876 579,48; koszty: 911 986,69

Rok 2007 - przychody: 525 552,31; koszty: 523 199,89

Rok 2006 - przychody: 270 228,81; koszty: 270 095,09

Rok 2005 - przychody: 206 157,55; koszty: 206 432,14

Powstawanie majątku Stowarzyszenia

Zgodnie z artykułem § 34 Statutu:

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1. składki członkowskie,
2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,
3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
4. dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
5. dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,
6. dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.

Od 9 czerwca 2015 roku Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych w następującym zakresie:

  1. Reprodukcja zapisanych nośników informacji - 18.20.Z
  2. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - 47.11.Z
  3. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - 47.91.Z
  4. Działalność portali internetowych - 63.12.Z
  5. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana -63.99.Z
  6. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych - 72.20.Z
  7. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - 82.30.Z

Od momentu zmiany statutu, dodatkowo 5 czerwca 2016 roku:

8) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji - 85.59.B
9) Działalność agencji reklamowych - 73.11.Z

Od momentu zmiany statutu, 27 maja 2017 roku dodatkowo

10) Działalność związana z oprogramowaniem – 62.01.Z 11) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - 63.11.ZOpublikował: Katarzyna Batko-Tołuć
Publikacja dnia: 01.07.2023
Podpisał: Szymon Osowski
Dokument z dnia: 19.05.2013
Dokument oglądany razy: 18 902