bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.03.2023, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja danych

Rejestr umów o pracę wraz z zakresami obowiązków

1. Katarzyna Batko-Tołuć

Wymiar pracy: pełny etat

Stanowisko: dyrektorka programowa

Zakres obowiązków:

 • pisanie artykułów, analiz i ekspertyz,
 • prowadzenie w Polsce i za granicą szkoleń i spotkań na tematy związane z działalnością statutową Pracodawcy,
 • reprezentowanie Pracodawcy na krajowych i międzynarodowych konferencjach, w debatach i w mediach polskich i zagranicznych,
 • planowanie, przygotowywanie i składanie wniosków grantowych na rzecz Pracodawcy,
 • planowanie i realizacja monitoringów prowadzonych w drodze wysyłania wniosków o dostęp do informacji publicznej,
 • prowadzenie doradztwa dla polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych w obszarze działań statutowych Pracodawcy,
 • współpraca z zagranicznymi organizacjami pozarządowymi w ramach wspólnie prowadzonych działań wchodzących w obszar działań statutowych Pracodawcy, nadzór nad kontaktem z klientami związanym z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Pracodawcę,
 • współpraca z wolontariuszami i wolontariuszkami,
 • kontakt z osobami zgłaszającymi się do Pracodawcy w sprawie współpracy lub udzielenia pomocy w tym za pośrednictwem poradni,
 • udział w rekrutacjach prowadzonych przez Pracodawcę,
 • koordynacja projektów,
 • opieka nad profilami Pracodawcy w mediach społecznościowych,
 • udział w planowaniu kampanii fundraisingowych skierowanych do osób indywidualnych,
 • udział w planowaniu kampanii na portalu Sprawdzamyjakjest.pl,
 • nadzór nad organizowaniem przez Dyrektorkę Zarządzającą pracy biura i wspólne omawianie kwestii do rozwiązania,
 • wykonywanie funkcji Członkini Zarządu w Stowarzyszeniu Sieć Obywatelska Watchdog Polska, w tym:
  • uczestnictwo w spotkaniach stacjonarnych (posiedzeniach Zarządu) i rozmowach (zdalnych) Zarządu na temat podejmowanych na bieżąco działań, stanowisk Stowarzyszenia,
  • reprezentowanie Stowarzyszenia podczas spotkań organizowanych przez organizacje pozarządowe oraz administrację publiczną,
  • reprezentowanie Stowarzyszenia na spotkaniach i wydarzeniach mających związek z działalnością Stowarzyszenia,
  • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członkiń i Członków,
  • dbanie o płynność finansową Pracodawcy i egzekwowanie składek członkowskich,
  • podejmowanie uchwał,
  • zlecanie przelewów,
  • rozpatrywanie zgłoszeń kandydatów i kandydatek na członków i członkinie Stowarzyszenia,
  • umożliwienie realizacji praw i obowiązków członków i członkiń Stowarzyszenia,
  • podpisywanie w imieniu Pracodawcy umów cywilnoprawnych oraz o współpracy (zgodnie z zasadami reprezentacji lub udzielonymi pełnomocnictwami).

Wynagrodzenie: 9 811,50 zł brutto

2. Martyna Bójko

Wymiar pracy: 7/8 etatu

Stanowisko: redaktorka

Zakres obowiązków:

 • redakcja stron informacjapubliczna.org i siecobywatelska.pl,
 • pisanie artykułów na strony internetowe Pracodawcy oraz w ramach współpracy Pracodawcy z podmiotami zewnętrznymi np. mediami,
 • kontakt z mediami,
 • opieka nad profilami Pracodawcy w mediach społecznościowych,
 • udział w planowaniu i prowadzeniu kampanii na portalu Sprawdzamy, jak jest,
 • udział w planowaniu i realizacji kampanii fundraisingowych skierowanych do osób indywidualnych,
 • udział w planowaniu i realizacja działań komunikacyjno-promocyjnych w ramach działań prowadzonych przez Pracodawcę (w tym w ramach realizowanych projektów),
 • kontakt z osobami zgłaszającymi się do Pracodawcy w sprawie współpracy lub udzielenia pomocy,
 • współpraca z wolontariuszami i wolontariuszkami.

Wynagrodzenie: 7 385 zł brutto

3. Marzena Błaszczyk

Wymiar pracy: pełny etat

Stanowisko: członkini zarządu

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie funkcji Członkini Zarządu w Stowarzyszeniu Sieć Obywatelska Watchdog Polska, w tym:
  • uczestnictwo w spotkaniach stacjonarnych (posiedzeniach Zarządu) i rozmowach (zdalnych) Zarządu na temat podejmowanych na bieżąco działań, stanowisk Stowarzyszenia,
  • reprezentowanie Pracodawcy podczas spotkań organizowanych przez organizacje pozarządowe oraz administrację publiczną, w tym występowanie przed sądami i organami,
  • reprezentowanie Pracodawcy na spotkaniach i wydarzeniach mających związek z działalnością Stowarzyszenia, w tym również za granicą,
  • prowadzenie w Polsce i za granicą szkoleń i spotkań na tematy związane z działalnością statutową Pracodawcy,
  • reprezentowanie Pracodawcy na krajowych i międzynarodowych konferencjach, w debatach i w mediach polskich i zagranicznych,
  • współpraca z zagranicznymi organizacjami pozarządowymi w ramach wspólnie prowadzonych działań wchodzących w obszar działań statutowych Pracodawcy
  • planowanie, przygotowywanie i składanie wniosków grantowych na rzecz Pracodawcy,
  • planowanie i prowadzenie współpracy z zewnętrznymi partnerami, którzy mogą wesprzeć działania Pracodawcy pro bono m.in. w sferze IT,
  • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członkiń i Członków,
  • podejmowanie uchwał,
  • zlecanie przelewów,
  • pisanie artykułów, analiz i ekspertyz,
  • koordynacja projektów,
  • rozpatrywanie zgłoszeń kandydatów i kandydatek na członków i członkinie Stowarzyszenia,
  • umożliwienie realizacji praw i obowiązków członków i członkiń Stowarzyszenia,
  • podpisywanie w imieniu Pracodawcy umów cywilnoprawnych oraz o współpracy (zgodnie z zasadami reprezentacji lub udzielonymi pełnomocnictwami),
  • współpraca z wolontariuszami i wolontariuszkami,
  • kontakt z osobami zgłaszającymi się do Pracodawcy w sprawie współpracy lub udzielenia pomocy,
  • udział w rekrutacjach prowadzonych przez Pracodawcę,
  • nadzór nad organizowaniem przez Dyrektorkę Zarządzającą pracy biura i wspólne omawianie kwestii do rozwiązania.

Wynagrodzenie: 9 300 zł brutto

4. Szymon Dubiel

Wymiar pracy: pełny etat 

Stanowisko: prawnik

Zakres obowiązków:

 • doradztwo prawne w zakresie prawa do informacji publicznej oraz praw mieszkańców dla klientów poradni prowadzonej przez Zleceniodawcę (mailowo oraz telefonicznie),
 • opracowywanie treści wniosków o dostęp do informacji publicznej na potrzeby Pracodawcy,
 • przygotowywanie planu, opracowywanie podstaw prawnych oraz prowadzenie monitoringów oraz działań rzeczniczych związanych z dostępem do informacji publicznej oraz prawami mieszkańców w relacjach z władzami,
 • pisanie artykułów, analiz i ekspertyz,
 • przygotowywanie opinii prawnych oraz pism sądowych (przede wszystkim w ramach procedury dostępu do informacji publicznej) na potrzeby Pracodawcy,
 • prowadzenie szkoleń i spotkań na tematy związane z działalnością statutową Pracodawcy.

Wynagrodzenie: 7 665 zł brutto

5. Joanna Gucman-Muż

Wymiar pracy: pełny etat

Stanowisko: dyrektorka ds. komunikacji i fundraisingu

Zakres obowiązków:

 • opieka nad darczyńcami indywidualnymi oraz analiza przepływów finansowych w zakresie darowizn (w tym 1%),
 • opieka nad profilami Pracodawcy w mediach społecznościowych,
 • promocja działań organizacji online i offline (m.in. kampanie radiowe, reklama w social mediach i sieciach wyszukiwania)
 • prace graficzne,
 • kontakt z osobami zgłaszającymi się do Pracodawcy w sprawie współpracy lub udzielenia pomocy,
 • współpraca z wolontariuszami i wolontariuszkami,
 • udział w planowaniu i prowadzeniu kampanii na portalu Sprawdzamyjakjest.pl oraz współpraca z partnerami,
 • udział w planowaniu i realizacji kampanii fundraisingowych skierowanych do osób indywidualnych,
 • koordynacja pracy zespołu komunikacyjnego.

Wynagrodzenie: 9 125,75 zł brutto

6. Paula Kłucińska

Wymiar pracy: pełny etat

Stanowisko: ekspertka prawna

Zakres obowiązków:

 • doradztwo prawne do osób zwracających się o poradę do Pracodawcy w zakresie prawa do informacji, prawa samorządowego oraz praw mieszkańców w relacjach z władzami,
 • przygotowywanie pism sądowych (przede wszystkim w ramach procedury dostępu do informacji publicznej) na potrzeby postępowań prowadzonych przez Pracodawcę,
 • pisanie poradników, raportów i opinii prawnych na potrzeby Pracodawcy,
 • analiza potrzeb co do zamieszczania treści prawnych na stronie internetowej Pracodawcy,
 • współpraca z wolontariuszami i wolontariuszkami,
 • analiza orzecznictwa sądowego,
 • analiza praktyki funkcjonowania prawa do informacji i poszukiwanie strategicznych rozwiązań prawnych w celu ochrony tego prawa,
 • udział w projektach Pracodawcy w charakterze ekspertki prawnej,
 • prowadzenie szkoleń i spotkań na tematy związane z działalnością statutową Pracodawcy.

Wynagrodzenie: 8 440 zł brutto

7. Marta Krzynówek

Wymiar pracy: pełny etat

Stanowisko: koordynatorka wydarzeń

Zakres obowiązków:

 • dbanie o realizację harmonogramu wydarzeń - koordynacja wydarzeń zaplanowanych w projektach,
 • kompleksowe, logistyczne planowanie wydarzeń w tym rezerwowanie miejsc w hotelach i kontakt z hotelami w sprawie noclegów, wyżywienia, przygotowania sal, nagłośnienia etc.,
 • przygotowywanie formularzy rekrutacyjnych na wydarzenia, informacji dotyczących ochrony danych osobowych,
 • przygotowywanie porównań ofert na usługi zewnętrzne związane z wydarzeniami,
 • kontakt z występującymi gośćmi, ekspertami i ekspertkami, tłumaczami i tłumaczkami PJM czy osobami odpowiedzialnymi za techniczną stronę transmisji,
 • kontakt z uczestnikami i uczestniczkami wydarzeń m.in. w temacie przejazdów, noclegów i wyżywienia,
 • organizacja delegacji osób z zespołu uczestniczących w organizowanych wydarzeniach w tym rezerwowanie biletów na przejazdy oraz noclegów,
 • udział w organizowanych wydarzeniach w tym dbanie o ich przebieg, pisanie raportów, zbieranie list obecności etc.,
 • dbanie o porządek w dokumentach związanych z wydarzeniami (listy obecności, faktury, porównania ofert, archiwizowanie materiałów takich jak program spotkania czy prezentacje),
 • współpraca z opiekunkami i opiekunami działań, w ramach których planowane są wydarzenia.

Wynagrodzenie: 7 300 zł brutto

8. Adam Kuczyński

Wymiar pracy: 1/2 etatu

Stanowisko: radca prawny

Zakres obowiązków:

 • bieżące doradztwo prawne poprzez odpowiadanie na pytania i wątpliwości wybranych klientów poradnictwa prowadzonego przez Pracodawcę, w tym zastępowanie przed sądami administracyjnymi oraz w postępowaniu przygotowawczym i procesie karnym,
 • zastępowanie Pracodawcy przed sądami w sprawach, które zostały Pracownikowi wskazane do prowadzenia, w tym w szczególności sporządzanie i wnoszenie koniecznych pism na danym etapie postępowania.
 • zastępowanie Pracodawcy jako pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym i procesie karnym,
 • zastępowanie Pracodawcy przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz urzędami,
 • konsultowanie wątpliwości zespołu prawnego Pracodawcy

Wynagrodzenie: 4 220 zł brutto

9. Roksana Maślankiewicz

Wymiar pracy: pełny etat

Stanowisko: specjalistka ds. kampanii

Zakres obowiązków:

 • opieka nad profilami Pracodawcy w mediach społecznościowych,
 • inicjowanie monitoringów i analiza danych pozyskanych przez Pracodawcę w drodze dostępu do informacji publicznej,
 • pisanie tekstów na strony internetowe prowadzone przez Pracodawcę,
 • udział w działaniach edukacyjnych prowadzonych przez Pracodawcę,
 • promocja działań organizacji online i offline (m.in. kampanie radiowe, reklama w social mediach i sieciach wyszukiwania)
 • prace graficzne,
 • kontakt z osobami zgłaszającymi się do Pracodawcy w sprawie współpracy lub udzielenia pomocy,
 • udział w planowaniu i prowadzeniu kampanii na portalu Sprawdzamyjakjest.pl,
 • udział w planowaniu i realizacji kampanii fundraisingowych skierowanych do osób indywidualnych,
 • współpraca z wolontariuszami i wolontariuszkami.

Wynagrodzenie: 8 440 zł brutto

11. Szymon Osowski

Wymiar pracy: pełny etat

Stanowisko: dyrektor ds. strategicznych postępowań sądowych i edukacji prawnej

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie koncepcji strategicznych monitoringów prowadzonych przez Pracodawcę,
 • przygotowywanie opinii prawnych oraz pism sądowych (przede wszystkim w ramach procedury dostępu do informacji publicznej) na potrzeby Pracodawcy,
 • pisanie artykułów, analiz i ekspertyz,
 • prowadzenie szkoleń i spotkań na tematy związane z działalnością statutową Pracodawcy,
 • reprezentowanie Pracodawcy na konferencjach, w debatach i w mediach,
 • konsultacje pracy prawników i prawniczek świadczących poradnictwo prawne w imieniu Pracodawcy,
 • współpraca z wolontariuszami i wolontariuszkami,
 • kontakt z osobami zgłaszającymi się do Pracodawcy w sprawie współpracy lub udzielenia pomocy w tym za pośrednictwem poradni,
 • udział w rekrutacjach prowadzonych przez Pracodawcę,
 • wykonywanie funkcji Prezesa Zarządu w Stowarzyszeniu Sieć Obywatelska Watchdog Polska, w tym:
  • uczestnictwo w spotkaniach stacjonarnych (posiedzeniach Zarządu) i rozmowach (zdalnych) Zarządu na temat podejmowanych na bieżąco działań, stanowisk Stowarzyszenia,
  • reprezentowanie Stowarzyszenia podczas spotkań organizowanych przez organizacje pozarządowe oraz administrację publiczną, w tym występowanie przed sądami i organami, reprezentowanie Stowarzyszenia na spotkaniach i wydarzeniach mających związek z działalnością Stowarzyszenia,
  • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członkiń i Członków,
  • podejmowanie uchwał,
  • zlecanie przelewów
  • rozpatrywanie zgłoszeń kandydatów i kandydatek na członków i członkinie Stowarzyszenia.
  • umożliwienie realizacji praw i obowiązków członków i członkiń Stowarzyszenia,
  • podpisywanie w imieniu Pracodawcy umów cywilnoprawnych oraz o współpracy (zgodnie z zasadami reprezentacji lub udzielonymi pełnomocnictwami),
  • nadzór nad organizowaniem przez Dyrektorkę Zarządzającą pracy biura i wspólne omawianie kwestii do rozwiązania.

Wynagrodzenie: 9 811,50 zł brutto

12. Agnieszka Podgórska

Wymiar pracy: pełny etat

Stanowisko: dyrektorka ds. edukacji i networkingu

Zakres obowiązków:

 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z osobami, które prowadzą działania strażnicze w Polsce lub chciałyby zacząć je prowadzić,
 • organizowanie spotkań lokalnych na temat działań strażniczych i dostępu do informacji publicznej,
 • opieka nad osobami, które chciałyby się włączyć w działania strażnicze prowadzone przez Pracodawcę, w tym w formie wolontariatu,
 • realizacja monitoringów – analiza i podsumowywanie danych, praca nad działaniami na rzecz zmiany,
 • koordynacja projektów,
 • współprowadzenie kampanii promującej działania strażnicze,
 • koordynacja wydarzeń specjalnych.

Wynagrodzenie: 9 125,75 zł brutto

13. Piotr Rzekiecki

Wymiar pracy: pełny etat

Stanowisko: prawnik

Zakres obowiązków:

 • doradztwo prawne dla klientów Pracodawcy w zakresie prawa do informacji publicznej oraz praw mieszkańców;
 • przygotowywanie opinii prawnych oraz pism sądowych (przede wszystkim w ramach procedury dostępu do informacji publicznej) na potrzeby Pracodawcy,
 • wsparcie zespołu Pracodawcy w przygotowywaniu planów, opracowywaniu podstaw prawnych oraz prowadzeniu i analizie wyników monitoringów oraz działań rzeczniczych związanych z dostępem do informacji publicznej oraz prawami mieszkańców w relacjach z władzami,
 • pisanie artykułów i analiz,
 • reprezentowanie pracodawcy w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

Wynagrodzenie: 5 650 zł brutto

14. Katarzyna Witek

Wymiar pracy: 3/4 etatu

Stanowisko: specjalistka ds. administracji

Zakres obowiązków:

 • bieżąca obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej, w tym samodzielne prowadzenie korespondencji w zakresie udzielonego pełnomocnictwa,
 • uzupełnianie systemu do elektronicznego obiegu dokumentów,
 • uzupełnianie baz danych,
 • uzupełnianie budżetów Stowarzyszenia,
 • zarządzanie codziennym funkcjonowaniem biura,
 • akceptowanie dokumentów finansowych pod względem merytorycznym,
 • wsparcie organizacji wydarzeń,
 • przygotowywanie przelewów do zlecenia.

Wynagrodzenie: 5 802,50 zł brutto

15. Agnieszka Zdanowicz

Wymiar pracy: pełny etat

Stanowisko: dyrektorka zarządzająca

Zakres obowiązków:

 • zarządzanie zespołem pracownic i pracowników (urlopy, dni wolne, sprawy pracownicze, zakresy obowiązków, przepływ informacji itp.),
 • zarządzanie rozwojem pracownic i pracowników,
 • zarządzanie współpracą z wolontariuszami i wolontariuszkami,
 • zarządzanie korespondencją Stowarzyszenia,
 • zarządzanie codziennym funkcjonowaniem biura,
 • zarządzanie budżetem organizacji we współpracy ze Skarbnikiem/Skarbniczką Stowarzyszenia,
 • akceptowanie dokumentów finansowych pod względem merytorycznym,
 • organizowanie pracy biura zgodnie z wytycznymi Zarządu i przedstawianie Zarządowi kwestii do rozwiązania i raportowanie wykonywanej przez biuro pracy,
 • współpraca z członkami i członkiniami Stowarzyszenia i wspieranie ich działań w ramach ustalonych z Zarządem możliwości,
 • zarządzanie systemem Google Workspace,
 • udział w rekrutacjach prowadzonych przez Pracodawcę,
 • kontakt z osobami zgłaszającymi się do Pracodawcy w sprawie współpracy lub udzielenia pomocy w tym za pośrednictwem poradni,
 • podpisywanie w imieniu Pracodawcy umów cywilnoprawnych oraz o współpracy (zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami)
 • przygotowywanie przelewów do zlecenia.

Wynagrodzenie: 9 811,50 zł brutto

16. Michał Zemełka

Wymiar pracy: 1/2 etatu

Stanowisko: analityk danych

Zakres obowiązków:

 • opracowywanie raportów, analiz, zestawień, prezentacji, w tym przede wszystkim dotyczących prowadzonych monitoringów,
 • tworzenie i utrzymywanie baz danych,
 • wsparcie zarządzania korespondencją w systemie do elektronicznego obiegu dokumentów,
 • opracowywanie treści wniosków o informację składanych przez Pracodawcę,
 • wsparcie prac analitycznych związanych z działaniem portali sprawdzamyjakjest.pl oraz Fajne Dane,
 • koordynacja wybranych monitoringów na fedrowanie.siecobywatelska.pl, również pod kątem technologicznym,
 • wsparcie rozwoju technologicznego stron fedrowanie.siecobywatelska.pl i porady.siecobywatelska.pl,
 • wsparcie zewnętrznych podmiotów w korzystaniu z systemów Stowarzyszenia,
 • pisanie tekstów na strony internetowe prowadzone przez Pracodawcę.

Wynagrodzenie: 4 000 zł bruttoOpublikował: Agnieszka Zdanowicz
Publikacja dnia: 20.03.2023
Podpisał: Szymon Osowski
Dokument z dnia: 10.09.2013
Dokument oglądany razy: 9 990