bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.03.2023, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja danych za 2023 r.

Wykorzystanie darowizn

Tu publikujemy, jak wykorzystujemy przekazane nam darowizny.

2022 ROK

Kwota otrzymanych darowizn od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku: 262 143,90 zł

Wydatkowanie darowizn od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku: 131 261,37 zł.
Spis wydatków w wersji excel, otwartym arkuszu kalkulacyjnym i pdf.

2021 ROK

Kwota otrzymanych darowizn od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku: 351 652,63 zł

Wydatkowanie darowizn od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku: 233 098,86 zł.
Spis wydatków w wersji excel, otwartym arkuszu kalkulacyjnym i pdf.

2020 ROK

Kwota otrzymanych darowizn od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku: 277 226,07 zł

Wydatkowanie darowizn od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku: 121 708,49 zł.
Spis wydatków w wersji excel, otwartym arkuszu kalkulacyjnym i pdf.

2019 ROK

Kwota otrzymanych darowizn od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku: 179 675,73 zł

Wydatkowanie darowizn od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku: 95 807,57 zł.
Spis wydatków w wersji excel, otwartym arkuszu kalkulacyjnym i pdf.

2018 ROK

Kwota otrzymanych darowizn od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku: 164 295,43 zł

Wydatkowanie darowizn od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku: 200 314,14 zł.
Spis wydatków w wersji excel, otwartym arkuszu kalkulacyjnym i pdf.

2017 ROK

Kwota otrzymanych darowizn od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku: 128 247,80 zł

Wydatkowanie darowizn od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku: 92 530,59 zł.
Spis wydatków w wersji excel, otwartym arkuszu kalkulacyjnym i pdf.

Wszystkie darowizny, które otrzymujemy, przeznaczane są na kilka grup wydatków: koszty administracyjne (tab. 1.), koszty spraw sądowych i poradnictwa prawnego - w tym wynagrodzenia prawniczek_ów (tab. 2.), koszty spotkań lokalnych (tab. 3.) pozostałe wynagrodzenia (współ)pracownic i (współ)pracowników biura Sieci (tab. 4.) oraz spłaty kredytów, z których pokrywane są powyższe wydatki w przypadku braku płynności finansowej.

Co dokładnie wchodzi w skład poszczególnych grup kosztów i ile wynoszą szacunkowo, pokazujemy w tabelach – nie w każdym miesiącu 100% kosztów przedstawionych poniżej jest pokrywanych z darowizn. Prowadzimy też działalność gospodarczą, mamy również środki z 1% i w miarę możliwości pokrywamy część kosztów z tych źródeł.

Tab. 1. Koszty administracyjne:

rodzaj kosztu koszt w zł jednostka rozliczeniowa
internet + telefon 400 zł/miesiąc
serwery 2000 zł/rok                 
domeny 450 zł/rok
antywirusy 500 zł/rok
druk 150 zł/miesiąc
faks 215 zł/rok
ochrona 64 zł/miesiąc
czynsz 3800 zł/miesiąc
ubezpieczenie 1000 zł/rok
papier 300 zł/pół roku
księgowość 3000 zł/miesiąc

Tab. 2. Koszty związane z prowadzeniem poradnictwa w zakresie dostępu do informacji publicznej.
Rodzaj kosztu koszt w zł jednostka rozliczeniowa
wynagrodzenia prawniczek_ów 10 000 miesiąc
skargi sądowe 18000 rok
znaczki 126 miesiąc

Tab. 3. Koszty spotkań lokalnych:
Rodzaj kosztu koszt jednostka rozliczeniowa
Koszt dojazdu 0,6 zł 1 km

Tab. 4. Wynagrodzenia pozostałych (współ)pracownic i (współ)pracowników biura Sieci - klikając na "Jawne wynagrodzenia" sprawdzisz, kogo opłacamy.
Rodzaj kosztu koszt jednostka rozliczeniowa
wynagrodzenia ok. 25 000 zł miesiąc

2016 ROK

Kwota otrzymanych darowizn od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku: 82 035,79 zł

Wydatkowanie darowizn od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku: 84 212,48 zł.
Spis wydatków w wersji excel, otwartym arkuszu kalkulacyjnym i pdf.


____________________________________________________________________________

2015 ROK

Kwota otrzymanych darowizn od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku: 16 529,12zł

Wydatkowanie darowizn od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku: 10 208,49 zł. Spis wydatków w wersji excel, otwartym arkuszu kalkulacyjnym i pdfOpublikował: Agnieszka Zdanowicz
Publikacja dnia: 17.03.2023
Podpisał: Katarzyna Batko-Tołuć
Dokument z dnia: 03.09.2015
Dokument oglądany razy: 13 866